Digitale leermaterialen

In 2032 beschikt het Nederlandse vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo) over een samenhangend dienstenportfolio voor digitale leermaterialen waarmee lerenden en docenten vanuit één nationaal digitaal ecosysteem een optimale mix van digitale leermaterialen kunnen samenstellen en gebruiken. De onderwijsinstellingen hebben regie op de prijs en op de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van ingekochte digitale leermaterialen van private contentleveranciers. 

Waar gaat dit programmaonderdeel over?

 

De transformatiehub Digitale leermaterialen zorgt dat lerenden en docenten toegang hebben tot een voor hen optimale mix aan digitale leermaterialen van zowel open, semi-open én ingekochte leermaterialen. Dit is een rijk aanbod digitale leermaterialen waarvan zij gebruik kunnen maken op basis van hun persoonlijke behoeften. Het maakt niet uit waar de materialen vandaan komen, en of ze commercieel of open zijn.  

Door een divers, rijk en actueel aanbod van leermaterialen te realiseren, vergroten we de kwaliteit van het onderwijs. Dat doen we door te werken aan een geheel van voorzieningen, denk daarbij aan zowel technische voorzieningen als aan landelijke afspraken. Technische voorzieningen zijn bijvoorbeeld het koppelen van de leeromgeving met een landelijke repositoryvoorziening als edusources. We zullen met verkenningen samen met onderwijsinstellingen inzicht krijgen op welke voorzieningen ingezet wordt. De landelijke afspraken gaan onder andere over auteursrechten en hoe we omgaan met data, om zo beter te kunnen samenwerken met uitgeverijen. Naast deze ontwikkelingen zetten we ook in op de transformatie binnen de onderwijsinstelling, waarbij verschillende instrumenten ingezet worden om verschillende doelgroepen, zoals bibliotheken, binnen de onderwijsinstellingen te helpen. Zo werken we gezamenlijk aan een compleet aanbod aan leermaterialen dat beschikbaar is en bouwen we aan een levendige community open leermaterialen waar kennis en expertise uitgewisseld wordt.  

Zo realiseren we dat iedereen in het vervolgonderwijs in Nederland straks gemakkelijk en drempelloos toegang heeft tot goede digitale leermaterialen. Er is grip op de kosten rond de digitale leermaterialen voor onderwijsinstellingen en onderwijsinstellingen kunnen hun publieke functie via publieke waarden en Sustainable Development Goals (inclusiviteit, gelijkheid, toegankelijkheid en kwalitatief goed onderwijs) borgen in hun digitale leermaterialen die ze aan lerenden aanbieden. 

Regeling OpenUp: meld je aan

Npuls lanceert de regeling OpenUp om samen met mbo, hbo en wo meer regie te krijgen op het gebruik van digitale en open leermaterialen. Een regeling waarmee onderwijsinstellingen in 1,5 jaar het leren en werken met digitale en open leermaterialen verder brengen.

Meer informatie en aanmelden voor OpenUp

 

Voor wie doen we dit?

(edtech)

Lerenden

… hebben op één plek toegang tot de meest actuele en relevante digitale leermaterialen

boeken

Docenten(teams) en vakcommunity’s

… hebben toegang tot een optimale mix van actuele en inspirerende digitale leermaterialen en kunnen dit eenvoudig maken, hergebruiken, inkopen en aanbieden aan lerenden

stijgende lijn

Onderwijsinstellingen

… hebben de regie in handen en ondersteunen hun eigen docenten bij het maken, ontsluiten en inkopen van kwalitatief goede digitale leermaterialen  

Wat willen we bereiken?

De activiteiten van de transformatiehub zorgen dat de regie weer bij de onderwijsinstellingen ligt. We werken toe naar een efficiënter en toegankelijker systeem voor digitale leermaterialen voor iedereen in het Nederlands vervolgonderwijs. Om deze ambities van de transformatiehub te kunnen bereiken zet het team in op:  

  1. Regie naar instellingen: Het faciliteren van het gesprek rond auteursrecht, data, metadata en ict-standaarden en rond de inkoop en co-creatie van leermaterialen dat wordt vastgelegd in een publiek-privaat afsprakenstelsel, waarmee de regie weer in handen komt van onderwijsinstellingen.
  2. Natuurlijk open: Het ondersteunen van onderwijsinstellingen om het gebruik van open leermaterialen vanzelfsprekend te maken. Er is aandacht voor beleid, organisatie en awareness rondom het ontwikkelen, delen en (her)gebruiken van digitale open leermaterialen én we stimuleren kennisdeling binnen de Community edusources.
  3. Toegang: Het ontwikkelen van een nationaal digitaal ecosysteem voor delen en hergebruiken van digitale leermaterialen die voor iedere sector werkt. De lerende en docent hebben toegang tot een optimale mix van digitale leermaterialen.  
Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de updates over digitale leermaterialen en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een mailing met daarin de laatste ontwikkelingen.

 

pijlen naar beneden

Waar bouwen we op voort?

De programma’s Doorpakken op Digitalisering en het Versnellingsplan hebben concrete producten opgeleverd waar de transformatiehub Digitale leermaterialen mee verder gaat werken. Het eindpunt van beide programma’s is in feite de basis voor de start van de transformatiehub. De resultaten van de programma’s bieden belangrijke onderdelen voor houvast en richting voor het werk van de transformatiehub.

Zo heeft het mbo zich in het programma Doorpakken op Digitalisering gericht op de Leermiddelenketen en leermiddelenbeleid, waar digitale leermaterialen onderdeel van zijn. Het themateam Leermiddelen heeft scholen geholpen bij het vergroten van de kennis en het begrip van de leermiddelenketen door een visie te schetsen en een programma van eisen voor een robuuste keten te ontwikkelen. De opgeleverde producenten helpen de scholen een bewuste keuze te maken voor leermaterialen die overeenkomt met de visie van de school en het servicedocument schoolkosten.

De zone Naar digitale (open) leermaterialen van het Versnellingsplan werkte aan het optimaal benutten van de mogelijkheden van digitale leermaterialen in het hbo en wo, waarvoor o.a. een visie is ontwikkeld rond de optimale mix van leermaterialen in 2025. Daarnaast werd gewerkt aan de doorontwikkeling van het platform voor open leermaterialen edusources van SURF, en ging er tegelijkertijd veel aandacht uit naar implementatie binnen de instellingen. Een community van betrokkenen die hierbij is ontstaan is een belangrijke partner in de verdere activiteiten. Op bestuurlijk niveau is de Verklaring Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen ondertekend voor de VH en UNL, waarmee de eerste stappen zijn gezet voor regie op leermaterialen.

Het jaarplan

Je kunt hieronder het jaarplan 2024 van Digitale leermaterialen downloaden. Hier staan o.a. de visie en de doelstellingen in van het programmaonderdeel.

Download hier het jaarplan
Vragen? Neem contact op met het team van Digitale Leermaterialen
Lieke Rensink
Programmamanager
Menno de Waal
Aanvoerder
Wilma van Wezenbeek
Aanvoerder

Het laatste nieuws

Onderwijs bewegen