Digitale leermaterialen

Npuls werkt samen met het Nederlandse vervolgonderwijs aan het integreren van meer en betere digitale en open leermaterialen binnen de onderwijssector. Ons doel: in 2032 zijn alle digitale leermaterialen voor iedereen, altijd en overal, toegankelijk. Zodat iedereen die kennis kan en mag (her)gebruiken en delen.

Waar gaat dit programmaonderdeel over?

 

Het aanbod van digitaal leermateriaal groeit. Uitgeverijen en talloze andere contentleveranciers bieden applicaties, platforms en leeromgevingen aan. Allemaal met hun eigen voorwaarden. Tijd om randvoorwaarden te scheppen die onderwijsinstellingen de regie geven over governance, beleid, inkoop, co-creatie en (her)gebruik van digitale leermaterialen.  

We gaan op nationaal niveau in gesprek om instellingsoverstijgende uitdagingen aan te gaan en ontwikkelen samen met de instellingen voorzieningen voor de hele onderwijssector. Door drempels voor het delen en (her)gebruiken van digitale leermaterialen te verlagen, stimuleren we dat kennis gemakkelijk circuleert en leveren we een bijdrage aan een betaalbaar, divers en inclusief onderwijsaanbod.  

Onze ambitie is om digitale leermaterialen 100% FAIR* te maken. Samen zorgen we ervoor dat zowel zelf ontwikkelde als ingekochte leermaterialen vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn. En dat docenten en lerenden de leermaterialen in hun eigen leeromgeving kunnen vinden, delen en hergebruiken.  

* Findable, Accessible, Interoperable, Reusable

Voor wie doen we dit?

(edtech)

Lerenden

… hebben op één plek toegang tot de meest actuele en relevante digitale leermaterialen

boeken

Docenten(teams) en vakcommunity’s

… hebben toegang tot een optimale mix van actuele en inspirerende digitale leermaterialen en kunnen dit eenvoudig maken, hergebruiken, inkopen en aanbieden aan lerenden

stijgende lijn

Onderwijsinstellingen

… hebben de regie in handen en ondersteunen hun eigen docenten bij het maken, ontsluiten en inkopen van kwalitatief goede digitale leermaterialen  

Onze aanpak

De activiteiten van de transformatiehub Digitale leermaterialen zorgen dat de regie weer bij de onderwijsinstellingen ligt. We werken toe naar een efficiënter en toegankelijker systeem voor digitale leermaterialen voor iedereen in het Nederlandse vervolgonderwijs. Om ons doel te bereiken zetten we in op: 

Regie naar onderwijsinstellingen
We nemen als onderwijssector regie over het maken, delen, hergebruiken én inkopen van digitale leermaterialen. Dit doen we door het faciliteren van het gesprek rond auteursrecht, data, metadata en ict-standaarden en rond de inkoop en co-creatie van leermaterialen. De afspraken die uit deze gesprekken voortkomen worden vastgelegd in een publiek-privaat afsprakenstelsel. 

Natuurlijk open
We ondersteunen onderwijsinstellingen om het gebruik van open leermaterialen vanzelfsprekend te maken. Er is aandacht voor beleid, organisatie en awareness rondom het ontwikkelen, delen en (her)gebruiken van digitale open leermaterialen én we stimuleren kennisdeling binnen de Community edusources. 

Toegang
We geven docenten en lerenden toegang tot een divers en actueel aanbod digitale leermaterialen, op de plek waar zij zijn. Dit doen we door een nationaal digitaal ecosysteem voor delen en hergebruiken van digitale leermaterialen te ontwikkelen die voor iedere sector werkt. Zo hebben lerenden en docenten toegang tot een optimale mix van digitale leermaterialen. 

Hoe kan je meedoen?

We ondersteunen alle mbo-, hbo- en wo-instellingen bij het realiseren van hun ambities in digitale en open leermaterialen. Haak aan op initiatieven van de transformatiehub Digitale leermaterialen. Bekijk onze roadmap en kijk waar je als individu, als sleutelteam of als instelling op aan kunt sluiten.

Activiteiten in de spotlight

  • 24 instellingen doen mee met OpenUp, een regeling waarmee onderwijsinstellingen in bijna 1,5 jaar het leren en werken met digitale en open leermaterialen verder brengen.

  • Ontdek en gebruik het kennisplatform edusources, een startpunt voor onderwijsprofessionals die aan de slag willen met open leermaterialen. Je vindt hier kennis en expertise, vakcommunity’s én open leermaterialen. 
  • Sluit je aan bij de Community edusources, waar onderwijsprofessionals die bezig zijn met digitale en open leermaterialen samenwerken, elkaar inspireren en kennis en ervaringen delen. 

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de updates over digitale leermaterialen en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een mailing met daarin de laatste ontwikkelingen. 

Waar bouwen we op voort?

De onderwijsprogramma’s Doorpakken op Digitalisering en het Versnellingsplan hebben concrete producten opgeleverd om de mogelijkheden van digitale leermaterialen in het mbo, hbo en wo te verkennen. Met de Verklaring Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen ondertekend voor de VH en UNL zijn eerste stappen gezet voor regie op leermaterialen. Met alle (kennis)producten en resultaten werkt de transformatiehub Digitale leermaterialen verder aan de transformatie van het onderwijs. 

Vragen? Neem contact op met het team van Digitale Leermaterialen
Lieke Rensink
Programmamanager
Menno de Waal
Aanvoerder
Wilma van Wezenbeek
Aanvoerder

Het laatste nieuws

Onderwijs bewegen