Npuls presenteert het magazine Slimmer onderwijs met AI

De kansen en risico’s van Artificial Intelligence (AI) maken veel los in de onderwijssector. Er wordt volop gebruik van gemaakt en tegelijkertijd is nog lang niet alles bekend en bestaan er veel misvattingen over. Tijd voor een magazine vol informatie en inspiratie voor docenten en andere onderwijsprofessionals!

29 september 2023 2 min

In het magazine Slimmer onderwijs met AI vind je praktische tips voor in de klas, interviews met vooraanstaande experts, achtergrondverhalen en inspirerende voorbeelden van AI in het onderwijs. Diverse thema’s komen aan bod, waaronder AI toepassen in het onderwijs, AI en toetsing, ethiek, richtlijnen en beleid.

 

Bijna 100 inzendingen

De brede samenwerking tussen verschillende partijen maakt dit magazine extra bijzonder. Prof. dr. Kim Schildkamp (hoogleraar bij de lerarenopleiding ELAN bij Universiteit Twente) kwam met het initiatief en samen met de Pilothub Studiedata en AI van Npuls hebben we de uitdaging opgepakt. De redactieraad bestond uit een brede vertegenwoordiging van de onderwijssector (waaronder NLAIC, NOLAI, SIG AIED, Npuls, SURF en diverse onderwijsinstellingen uit mbo, hbo en wo). Via hen benaderden we een groot aantal professionals met de vraag om een inhoudelijke bijdrage.

De oproep leverde bijna 100 inzendingen op. Veel daarvan gingen over ChatGPT en die hebben we samengevat tot één overzichtelijk artikel. Verder waren er bijdragen over andere vormen van AI, ethiek en bijvoorbeeld toetsen. Deze zijn allemaal terug te lezen in dit magazine.

“We zijn er ontzettend trots op dat dit magazine in zo’n korte tijd is gemaakt, met zoveel enthousiaste professionals uit het onderwijs. Dit magazine is relevant voor de docent voor de klas, voor beleidsmedewerkers en de onderzoeker die geïnteresseerd is in AI in het onderwijs.”

– Dominique Campman, projectleider pilothub Studiedata en AI


(op de foto: Dominique Campman en Kim Schildkamp)

Veerkracht en aanpassingsvermogen

In het nawoord van het magazine wordt de nadruk gelegd op de dynamiek en het aanpassingsvermogen van de onderwijssector. Bram Enning (aanvoerder van pilothub Studiedata en AI) en Pierre Gorissen (associate lector ‘Leren met ict’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) benadrukken het belang van een gemeenschappelijke visie op AI in het onderwijs. Die is er nu nog niet. Bram en Pierre benadrukken het belang van zo’n visie voor het creëren van gelijke kansen voor iedereen in het onderwijs.

Download het magazine hier

 

Wil je de gedrukte versie van het magazine (Nederlands en/of Engels) ontvangen? Laat het sleutelteam van jouw instelling dit hier aanvragen (zolang de voorraad strekt).

Het laatste nieuws