Instellingen van start met CTL subsidie

Op 3 april heeft DUS-I bekend gemaakt dat 14 instellingen de Npuls CTL subsidieregeling toegekend hebben gekregen. Zij hadden een aanvraag gedaan in de eerste aanvraagronde voor deze regeling. Dit is geweldig nieuws, en markeert een belangrijke mijlpaal van ons doel: In 2030 hebben alle instellingen in het mbo, hbo en wo een Center for Teaching and Learning (CTL).

04 april 2024 2 min

Met behulp van de CTL subsidie gaan de instellingen aan de slag met het (door)ontwikkelen van hun CTL. Npuls gaat hen hierbij begeleiden. Het begeleidingstraject van het eerste cohort van onderwijsinstellingen start in september. Ook instellingen waarbij de subsidie in de eerste ronde niet is toegekend, hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan deze begeleiding. Zo kunnen ook zij enthousiast verder bouwen aan hun CTL.

De volgende instellingen hebben een subsidie toegekend gekregen:

 • Aventus
 • Curio
 • De Haagse Hogeschool
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Fontys
 • Maastricht University
 • NHL Stenden
 • Noorderpoort
 • Open Universiteit
 • Saxion
 • SintLucas
 • SVO vakopleiding
 • Universiteit Twente
 • Vrije Universiteit Amsterdam

Tweede ronde
Van 1 tot en met 31 oktober kunnen instellingen zich inschrijven voor de tweede aanvraagronde voor de CTL subsidie. Bij het voorbereiden van deze ronde trekken we lessen uit ronde 1. Zo is er voor ronde 2 een nieuw format beschikbaar, dat uiterlijk 22 april wordt gepubliceerd op de website van DUS-I. In de aanloop naar de volgende ronde organiseert Npuls maandelijks webinars voor inspiratie rondom CTL’s en ter ondersteuning van nieuwe subsidieaanvragen.

Begeleiding en feedback
Op 21 mei zal het Npuls CTL webinar plaatsvinden waar DUS-I (uitvoerder van de subsidieregeling) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (subsidievertrekker) aansluiten. Zij geven een presentatie over de bevindingen van de DUS-I beoordelingscommissie en delen de leerpunten die uit de eerste aanvraagronde meegenomen kunnen worden. Tijdens het webinar is er ook voldoende gelegenheid voor deelnemers om vragen te stellen.

Samen groeien
Vanuit Npuls kijken we uit naar de verdere samenwerking met en ondersteuning van de onderwijsinstellingen. Samen bouwen we aan het onderwijs van de toekomst. De eerste subsidietoekenningen zijn een mooie stap in deze richting!

Meer informatie over de CTL subsidieregeling

Het laatste nieuws