Samenwerken aan oplossingen voor de hele sector

Aanvoerders Rose van Iperenburg en Menno de Waal over hun samenwerking binnen Npuls

29 mei 2024 5 min

De collega’s in de transformatiehub Digitale leermaterialen hebben veel expertise over de werking en het gebruik van digitale leermaterialen. De collega’s van Digitale sectorvoorzieningen vullen dit aan met expertise op het gebied van architectuur en ict. Kortom, deze twee teams vullen elkaar aan, versterken elkaar en werken met elkaar samen. Aanvoerders Rose van Iperenburg van het programmaonderdeel Digitale sectorvoorzieningen en Menno de Waal van de transformatiehub Digitale leermaterialen vertellen over hun samenwerking.

Menno de Waal werkt als projectleider bij het Graafschap College in de Achterhoek. Rose van Iperenburg is concern informatiemanager bij de HAN University of Applied Sciences. Beiden werken de helft van hun tijd bij hun instelling en de andere helft als aanvoerder bij Npuls. Deze combinatie geeft beiden veel energie. “Alle aanvoerders in Npuls werken in een instelling én voor het programma. Zo houden we voortdurend verbinding met de praktijk. Je staat met beide benen in het werkveld én mag meewerken aan zo’n belangrijke transformatie,” stelt Rose. 

Samenwerken is goud waard
Menno weet uit ervaring dat samenwerken goud waard is: “De uitwisseling van kennis en ervaring, zowel op beleidsniveau als op docentenniveau, geeft veel energie en brengt ons allemaal verder. Gezamenlijk zijn we in staat om vraagstukken op te lossen. Je hoeft een oplossing maar één keer te ontwikkelen en iedereen heeft er profijt van. Bijvoorbeeld bij het maken van een handleiding of het gezamenlijk ontwikkelen van lesmateriaal. We kunnen vanuit dezelfde basis gebruikmaken van elkaars expertise.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Er zijn veel raakvlakken tussen de twee programmaonderdelen. Een belangrijke overeenkomst is het werken onder architectuur, waarbij je op basis van een beschreven architectuur de organisatie en informatievoorziening ontwerpt, ontwikkelt en beheert.”Npuls heeft voor digitale leermaterialen een streefarchitectuur opgesteld en het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om daar invulling aan te geven,” licht Rose toe. 

Voorzieningen voor de hele sector
De teams van Digitale leermaterialen en Digitale sectorvoorzieningen werken samen aan een ecosysteem voor digitale leermaterialen. “In het ecosysteem zijn bestaande diensten voor digitale leermaterialen samengebracht. We werken in samenwerking met SURF aan de doorontwikkeling van deze diensten en vullen deze aan met nieuwe voorzieningen. Denk aan het koppelen van systemen van instellingen en contentleveranciers of nieuwe nog te ontwikkelen digitale sectorvoorzieningen,” vertelt Rose.  

Menno en zijn collega’s van de hub Digitale leermaterialen onderzoeken en ontwikkelen oplossingen en proberen ze uit. “Bij het doorontwikkelen is het van belang dat de oplossingen passen binnen de (toekomstige) voorzieningen voor mbo, hbo en wo.” 

Rose vult aan: “Met Digitale sectorvoorzieningen willen we voorzieningen voor de hele sector bieden, zodat het voor gebruikers simpeler en toegankelijker wordt om te switchen tussen instellingen en opleidingen. Hier komt van alles bij kijken, denk aan gegevensuitwisseling, metadatering, koppelvlakken en gebruik van standaarden. Voor de ontwikkeling van die standaarden kijken we ook naar het buitenland.”

Leermaterialen delen via platforms
De ambitie is om digitale leermaterialen voor iedereen toegankelijk te maken. Een van de manieren is het gebruik van edusources. Dit platform is in eerste instantie gebouwd voor hbo en wo, maar Menno zou het ook graag geschikt maken voor het mbo. “We hebben onderzocht of we aan kunnen sluiten op het bestaande platform. Samen met Digitale sectorvoorzieningen bekijken we de mogelijkheden en vervolgstappen voor de doorontwikkeling van een bestaande oplossing  of de ontwikkeling van een nieuw platform voor mbo. Zodat we leermaterialen in de toekomst binnen en tussen de verschillende onderwijssectoren kunnen delen.”

“De volgende stap is dat Digitale leermaterialen en Digitale sectorvoorzieningen de leermaterialen beschikbaar maken op de plek waar student en docent werken”, vertelt Rose. “De afgesproken standaarden en architectuur helpen om content- en platformleveranciers een eenduidige koppeling te laten maken om leermateriaal uit te wisselen.”

Gebruikers bij de transformatie betrekken
Rose is blij met de samenwerking met de instellingen en stelt dat instellingen tijd nodig hebben om hun manier van werken te veranderen. “We kunnen wel de mooiste dingen bedenken, maar we willen ook de groepen die ermee gaan werken intensief bij de transformatie betrekken en ze de tijd gunnen om de omslag te maken. Het gaat immers om een grote verandering in de manier van werken. Daarom maken we onder meer gebruik van use cases. Een use case schetst, vanuit het perspectief van de gebruiker, het gedrag van een systeem terwijl het op een verzoek reageert. Elke use case wordt weergegeven als een reeks eenvoudige stappen, beginnend met het doel van een gebruiker en eindigend wanneer dat doel is bereikt. Zo kunnen we zien waar gebruikers tegenaan lopen en wat anders moet. Op basis daarvan worden zaken aangepast. Op een gegeven moment heeft een systeem genoeg body en kunnen we doorontwikkelen.”  

Menno geeft aan dat er nog meer manieren zijn om gebruikers te betrekken. “We maken ook mock-ups en clickable demo’s, waarmee we potentiële gebruikers laten oefenen. Met de feedback kunnen we weer verder. Ik zie daarbij ook een belangrijke rol weggelegd voor de Centers for Teaching and Learning bij de instellingen. Zij kunnen bijvoorbeeld gebruikershandleidingen testen. Zo houden ze de regie en blijven ze betrokken.”

Meld je met je wensen, problemen en vraagstukken
Rose en Menno geloven allebei in de kracht van een landelijk programma als Npuls. Dat is volgens hen dé manier om oplossingen voor de hele sector te ontwikkelen. Menno benadrukt dat de input vanuit de instellingen heel belangrijk om de juiste keuzes te maken. “We roepen onderwijsprofessionals, beleidsmakers, docenten en andere medewerkers van mbo-, hbo- en wo-instellingen op om actief mee te denken. Meld je met je wensen, problemen en vraagstukken bij het sleutelteam van je instelling. En check de agenda op Npuls.nl voor diverse events om mee te kijken en mee te denken.”

Het laatste nieuws