27 mbo-scholen nemen deel aan pilot microcredentials  

De pilot microcredentials in het mbo is officieel van start. Maar liefst 27 mbo-scholen doen mee. Met de pilot spelen we in op de behoefte aan korte, flexibele, actuele en gerichte scholingsopties. Met microcredentials kan dat. Daarom werken Npuls en de MBO Raad aan de verankering van microcredentials in het mbo.  

16 april 2024 2 min

Kick-off
Op 10 april trapten Npuls en de MBO Raad de pilot af met een kick-off. Ruim 40 collega’s van de deelnemende mbo-scholen, SURF, Npuls en de MBO Raad waren aanwezig. Tijdens deze kick-off vertelden de projectleiders van de mbo-scholen waarom ze deelnemen aan de pilot. Redenen die werden genoemd waren het verbeteren van het Leven Lang Ontwikkelen-aanbod voor de regio, het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en werkveld en om in te spelen op de vraag naar microcredentials vanuit het werkveld en professionals.

Daarnaast werden behoeftes gedeeld en werd nagedacht over het toekomstbeeld. Projectleider van de pilot Tanja Derksen vertelt: “Microcredentials brengt wendbaarheid. Bij de lerende want die is daardoor blijvend goed inzetbaar op de arbeidsmarkt, voor het mbo want kan daarmee inspringen op snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en voor de bedrijven. Zij vergroten door om-, op of bijscholing van werknemers hun wendbaarheid, slagkracht én innovatiekracht!” 

Beweging rondom microcredentials
De komende 1,5 jaar werken betrokkenen binnen de pilot aan het ontwikkelen, aanbieden en toekennen van microcredentials. Professionals krijgen de mogelijkheid leeruitkomsten te verwerven en daarmee microcredentials te verzilveren. Op deze manier doet de mbo-sector praktische ervaring op met microcredentials en onderzoeken we tegelijkertijd op welke wijze microcredentials een goede plek kan krijgen binnen het mbo. Eind 2025 ronden we de pilot af. 

Binnen de pilot wordt ruimte geboden om te leren. De betrokken mbo-scholen gaan kennis en ervaringen met elkaar delen in leergemeenschappen. Die gaan over kwaliteitszorg, communicatie, het beschrijven van microcredentials en logistiek, systemen en administratie. Bovendien wordt kennis uitgewisseld met het hbo en wo. 

Met deze pilot in het mbo maakt Npuls de beweging in het mbo, hbo en wo op dit gebied compleet. Hogescholen en universiteiten doen al enige tijd ervaringen op met microcredentials. Nu het mbo ook gaat starten zal er in gezamenlijkheid verder gewerkt worden aan het mogelijk maken van microcredentials in het vervolgonderwijs van Nederland. 

Meer weten
Op de website van Npuls is meer te lezen over de pilot microcredentials mbo. Heb je vragen over de pilot? Dan kun je terecht bij projectleider Tanja Derksen via tanja.derksen@hu.nl.

Het laatste nieuws