Meld je aan: meedenken met de hub Wendbaar georganiseerd onderwijs 

Onderwijsprofessionals opgelet! Wil je meedenken over de thema’s als persoonlijke leerroutes, studentmobiliteit, microcredentials, regie op persoonlijke leeropbrengsten en standaarden? Meld je dan aan voor de groep meedenkers van de hub Wendbaar georganiseerd onderwijs. De groep meedenkers denkt overkoepelend mee over de verschillende themalijnen, projecten en pilots tijdens maandelijkse meedenkuurtjes.

13 juni 2024 3 min

De transformatiehub Wendbaar georganiseerd onderwijs werkt vanuit verschillende themalijnen, projecten en pilots toe naar toekomstbestendig onderwijs. Hierin spelen persoonlijke leerroutes, eenduidige certificering, regie op persoonlijke leeropbrengsten en standaarden een belangrijke rol. In de meedenkuurtjes verbinden we als groep de verschillende losse onderdelen van de hub met elkaar en met de onderwijsinstellingen tijdens maandelijkse meedenkuurtjes, om zo stappen te zetten richting de beweging naar wendbaar. Deze groep denkt overkoepelend over de verschillende themalijnen, projecten en pilots mee.  

Startdatum en looptijd: september 2024 – juli 2025 (mogelijk verlenging in fase 2 Npuls)

Wat vragen we van de instelling?
De groep ‘meedenkers’ komt 1 keer per maand online bij elkaar voor 1 uur. Je ontvangt voorafgaand aan deze uurtjes een mailing met updates van de hub. Daarnaast kan deze groep benaderd worden door de hub Wendbaar georganiseerd onderwijs voor gerichte vragen om mee te denken op bepaalde overkoepelende thema’s, zowel schriftelijk als in (online) bijeenkomsten. Deelname daaraan is optioneel.   

Samengevat: 

  • 1 keer per maand online meedenkuurtjes van 1 uur 
  • 1 keer per maand een mailing met updates over wendbaar georganiseerd onderwijs 
  • Mogelijkheid om benaderd te worden voor overkoepelende thema’s (optionele deelname)

Wat zijn de criteria voor deelname?
De uitvraag verloopt via het sleutelteam, de deelnemer in deze groep is in verbinding met het sleutelteam (aanmelding loopt ook via het sleutelteam) moet direct verbonden zijn aan het sleutelteam en het thema ‘wendbaar georganiseerd onderwijs/flexibel onderwijs/persoonlijke leerroutes’ voor de instelling in portefeuille hebben. Deelname is niet uitsluitend voor sleutelteams bedoeld. Er is plek voor 1 of 2 personen per onderwijsinstelling.

Wat levert het de instelling op? 

  • Door in deze groep plaats te nemen krijg je als instelling iedere maand een update vanuit de hub Wendbaar georganiseerd onderwijs.  
  • Door in deze groep plaats te nemen krijg je als instelling de mogelijkheid om mee te denken en input te geven op overkoepelende thema’s en vraagstukken die spelen binnen de hub Wendbaar georganiseerd onderwijs.  
  • Door in deze groep plaats te nemen krijg je als instelling de mogelijkheid om (optioneel) uitgenodigd te worden om zowel schriftelijk als in (online) bijeenkomsten mee te denken voor meer gerichte vraagstukken vanuit de hub Wendbaar georganiseerd onderwijs.

Contactpersonen Npuls
Voor collega’s mbo:
Ashwin Brouwer –
a.brouwer@fcroc.nl  
Voor collega’s hbo en wo: Bram van der Kruk – b.van.der.kruk@hva.nl

Deadline voor aanmelden
Doorlopend.

Zo kun je je aanmelden
Is je aanmelding verlopen via het sleutelteam?

Meld je dan hier aan

 

Wil jij je ook voor andere projecten van Npuls inzetten? Bekijk hier alle actuele uitvragen en bepaal waar jullie inzet waardevol is.

Het laatste nieuws