Een indrukwekkend 2023 – In gesprek met twee liaisons

19 december 2023 4 min

De eerste woorden die naar bovenkomen als wij terugkijken op 2023? Spannend, uniek programma, rollercoaster en lerend creëren. Wij nemen je mee in hoe we 2023 beleefd hebben en daarmee vallen deze woorden vanzelf op hun plek.

Achter de schermen 

In januari 2023 bestond Npuls uit een clubje van nog geen tien mensen. We probeerden zicht te krijgen op wat Npuls zou gaan worden en hoe we dat met elkaar gingen doen. Nog nooit eerder hebben meer dan 100 instellingen uit het vervolgonderwijs acht jaar lang nauw samengewerkt. De uitdaging van het organiseren van deze samenwerking was voor ons best spannend.

Voor het ministerie van OCW was het ook nieuw. We hebben begin 2023 veel met elkaar gesproken over wat er nodig is om te kunnen starten. OCW wilde graag een gedetailleerd plan, wij wilden een ontwikkelprogramma. Npuls is een uniek programma zonder een kop en een staart. We weten nu niet exact waar we over acht jaar staan. Gaandeweg 2023 hebben wij OCW en OCW ons beter leren kennen en begrijpen. Dit werd gevoed door een Gateway Review, een instrument waarbij ervaringsdeskundigen de opzet van Npuls hebben geëvalueerd. Eind april 2023 vierden we het positieve resultaat van deze review! Dit was echt een mijlpaal. 

Intussen werkten we door aan het sluiten van een convenant tussen de vier partners: SURF, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland. Een belangrijke voorwaarde om van start te kunnen. SURF is ook penvoerder van Npuls, dat betekende in deze fase het maken van goede afspraken over hoe dit vorm te geven. Geen gemakkelijke klus. 

Ondertussen hadden we de organisatie uitgetekend en stonden we te trappelen om de eerste vacatures uit te zetten. Er was veel werk achter de schermen in deze eerste maanden van het jaar, waardoor Npuls voor de instellingen nog niet erg zichtbaar was.  

Het gordijn gaat open 

Dat veranderde na de zomer! Het fundament onder Npuls was gelegd, de gordijnen konden open. Voor ons is de Kick-off met de Sleutelteams in oktober hier het beste voorbeeld van. Participatie van de instellingen is zo belangrijk voor Npuls en op deze dag waren meer dan 300 mensen uit het mbo, hbo en wo bij elkaar! We voelden de kracht van het collectief. Als we op nationale schaal het onderwijs willen transformeren, dan kan dat alleen als we echt samen optrekken. Natuurlijk zijn er nog vragen en is er nog heel veel werk aan de winkel, maar op deze dag werd duidelijk dat we samen willen investeren en ervoor willen gaan! 

Sleutelteams dag 3 oktober 2023
Sleutelteams dag 3 oktober 2023

Op die dag hebben we voor het eerst de metalen Npuls-pins uitgedeeld. Een pin die je op kunt spelden als je je een ambassadeur voelt van Npuls. Het was mooi om te zien hoe deze pins in de afgelopen weken met trots werden gedragen op verschillende bijeenkomsten! 

Nu, in december 2023, merken we dat instellingen staan te trappelen om mee te doen/denken/kijken. Er is al van alles in beweging en vanuit Npuls moeten wij nu de juiste verbindingen maken. De programmaorganisatie is een jaar tijd flink gegroeid. Programmamanagers, aanvoerders, verbinders en staf zijn geworven en ingewerkt. Dit betekent dat ook wij binnen Npuls wat tijd nodig hadden om onszelf te organiseren. Het jaar 2023 was een behoorlijke rollercoaster, maar we zijn klaar voor 2024! 

Wind onder de vleugels in 2024! 

Wij kijken uit naar een jaar waarin we concrete resultaten gaan neerzetten, om stap voor stap onze gezamenlijke ambitie te realiseren. Een jaar waarin Npuls echt een programma wordt van ons allemaal, mét die meer dan 100 instellingen. Een jaar waarin we de wind onder de vleugels krijgen en we met elkaar gaan merken wat het betekent om met het mbo, hbo en wo samen te werken op thema’s als AI in het onderwijs, het delen van leermaterialen en wendbaar georganiseerd onderwijs. Een jaar waarin lerend creëren centraal staat. 

Wij gaan nu eerst genieten van een heerlijke vakantie en zijn in januari terug voor een 2024 vol gezamenlijke beweging! 

Elsbeth Vonkeman – Liaison Vereniging Hogescholen
Johanna de Groot – Liaison SURF
 

Het laatste nieuws