Expeditie AI van start

De ontwikkelingen rondom AI gaan razendsnel. Om het onderwijs daarop mee te laten bewegen starten Npuls en SURF samen expeditie AI, een gezamenlijke ontdekkingsreis met instellingen naar het onderwijs van de toekomst.

09 april 2024 2 min

AI verandert ons onderwijs. Dit brengt uitdagingen, kansen en ook veel vragen met zich mee. Alle sectoren in het onderwijs staan voor de opgave: hoe gaan we om met AI, waar zitten de kansen? Om een antwoord te vinden op die vraag is samenwerking nodig. Dat wordt ook bevestigt door Het Sectorbeeld Onderwijs, dat de Autoriteit Persoonsgegevens in januari 2024 uitbracht en een helder beeld geeft van de kansen en bedreigingen die AI met zich meebrengt.

Ook het kabinet prijst in haar overheidsbrede visie op generatieve AI de samenwerking in de sector. Als concrete voorbeelden worden het landelijke AI-punt, de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op AI voor het mbo, hbo en wo waar Npuls aan werkt en GPT-NL, een Nederlandstalig taalmodel dat AI toetsbaar, transparanter en eerlijker maakt en waar SURF mede-ontwikkelaar van is, genoemd.

Voor de sector ligt er nu een kans om samen met instellingen en partners de transformatie te starten. De opgave rondom AI geven we de vorm van een ‘expeditie’; een gezamenlijke ontdekkingsreis naar het onderwijs van de toekomst, waarin we de kansen die AI biedt benutten en uitdagingen die AI stelt niet uit de weg gaan. Als sector brengen we ieder onze eigen expertises in; kennis van de techniek, kennis van het onderwijs en de wil tot samenwerken.

Nederland heeft een mooie uitgangspositie om de randvoorwaarden te creëren voor verantwoorde inzet van AI in het onderwijs. Onder de noemer Expeditie AI brengen Npuls en SURF lopende initiatieven samen en starten we de komende jaren nieuwe. Klik op de blauwe button en vind een overzicht van de lopende en toekomstige expedities.

Meer informatie over Expeditie AI

Het laatste nieuws