Kernteam Npuls compleet

Het kernteam van Npuls is compleet! De afgelopen maanden hebben we nieuwe collega’s geworven voor de sleutelfuncties binnen het programma. Inmiddels hebben we alle programmamanagers en aanvoerders gevonden.

08 juni 2023 10 min

Vandaag starten Ulrike Wild, Bram van der Kruk, Ashwin Brouwer, Aukje Leufkens, Irene Wannet en Rose van Iperenburg. Eerder verwelkomden we Mark Fonds als Procesmanager en binnenkort komt Marjard Krijger als Operationeel Manager het team verder versterken. Na de zomer starten ook Marian Kat-de Jong, Pauline Kamphorst en Karin Eijsink, alle drie programmamanagers.

Wij heten alle nieuwe collega’s van harte welkom en wensen hen veel succes bij Npuls.

Maak hieronder kennis met het kernteam van Npuls!

Transformatiehub Digitale Leermaterialen

Lieke Rensink (programmamanager)

Lieke Rensink is 1 mei gestart als programmamanager van de transformatiehub Digitale leermaterialen. Sinds 2017 is zij, vanuit SURF, betrokken bij het thema digitale (open) leermaterialen vanuit verschillende rollen. Voor Lieke staat samenwerking met onderwijsinstellingen altijd centraal. Ze is gestart als projectleider open leermaterialen bij de Stimuleringsregeling open en online onderwijs en was de afgelopen jaren werkzaam als adviseur binnen het programma Digitale leermaterialen en als verbinder van de zone Naar digitale (open) leermaterialen van het Versnellingsplan. Met haar enthousiasme en doorzettingsvermogen zal zij de organisatie van de transformatiehub oppakken en zorgdragen voor de vertaling van vraagstukken die er spelen bij onderwijsinstellingen naar concrete resultaten waarmee de transformatie rond digitale leermaterialen echt gerealiseerd kan gaan worden!

Lieke woont met haar man en twee kinderen van 5 en 8 in Velp en is graag actief: van winterse sporten, boksen op de sportschool tot uitjes met haar gezin.

Foto van Lieke Rensink

Menno de Waal (aanvoerder)

Menno de Waal is sinds 2009 betrokken bij het mbo, hij begon als docent analytische chemie in Amsterdam en groeide in 10 jaar op als adviseur digitale leermaterialen. Als aanvoerder leermaterialen bij Doorpakken op Digitalisering werkte Menno al voor de mbo-sector op het thema Leermiddelen. Met de start van Npuls zal Menno zich gaan inzetten voor alle sectoren.

Menno woont in Driebergen met zijn vrouw en twee dochters. Meerdere keren per week rijdt hij naar de Achterhoek voor zijn werk bij het Graafschap College.

Er lopen nog gesprekken over uitbreiding van het aanvoerdersteam.

Foto van Menno de Waal

Transformatiehub Wendbaar georganiseerd onderwijs

Pauline Kamphorst (programmamanager)

Pauline Kamphorst, geboren en getogen Utrechtse, werkt ruim 17 jaar in het hbo. Ze begon als ontwikkelaar, teammanager bij een opleiding naar haar hart: Sociaal Juridische Dienstverlening bij de HvA. Daarna werd ze adjunct-directeur, projectleider Onderwijsmodel bij Avans Hogeschool. Bij Avans ondersteunt ze met haar programmateam nu enkele jaren de onderwijstransitie naar flexibel en wendbaar onderwijs.

Pauline woont met haar man Gerben en hun drie kinderen in Houten. Over haar rol bij Npuls zegt ze: ‘Als onze jongste zoon Jelmer, nu 10 jaar, straks gaat studeren, wordt hij optimaal ondersteund op zijn leerpad dat, wie weet, door verschillende onderwijsinstellingen loopt. Dat hoop ik natuurlijk, daar zet ik me bij Npuls graag voor in.’ Pauline ontdekt graag nieuwe dingen. In haar vrije tijd leest, wandelt en fietst ze graag, maar niksen in een hangmat vindt ze af en toe ook heerlijk.

Foto van Pauline Kamphorst

Ashwin Brouwer (aanvoerder)

Ashwin Brouwer is sinds 2009 werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs. Ashwin stond acht jaar lang voor de klas bij het Friesland College, waarbij hij altijd bezig is geweest met de verbinding tussen onderwijs en ICT – zowel binnen de school als daarbuiten.

Na zijn docentschap is hij als innovatiebegeleider aan de slag gegaan. Vanuit die rol heeft hij, samen met studenten, collega’s en partners het Friesland College verder gebracht op gebied van digitalisering, professionalisering en flexibilisering. Deze kennis en ervaring zet hij nu graag in als aanvoerder voor de hub Wendbaar en goed georganiseerd onderwijs van Npuls. Ashwin start 1 juni.

Foto van Ashwin Brouwer

Bram van der Kruk (aanvoerder)

Bram van der Kruk is werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam en start 1 juni als één van de aanvoerders van de transformatiehub Wendbaar georganiseerd onderwijs. Bram werkt zijn hele loopbaan al in het onderwijs; hij werkte als docent in het voortgezet- en hoger onderwijs, informatiemanager en projectleider. Daarnaast is hij een liefhebber van het leren van nieuwe dingen, wielrennen en alles met een stekker. Bram woont in Amsterdam met zijn vrouw, kinderen en een kleine hond.

Foto van Bram van der Kruk

Ulrike Wild (aanvoerder)

Ulrike Wild start 1 juni als aanvoerder van de transformatiehub Wendbaar georganiseerd onderwijs. Ulrike werkt bij Wageningen University & Research als programmadirecteur. Ze was een van de aanvoerders van de zone Flexibilisering van het Versnellingsplan, waar ze mede een Nederlandse Nationale Pilot voor de implementatie van Microcredentialing en een project voor studentenmobiliteit heeft opgezet.

In Wageningen is ze voorzitter van de Board of Continuing Education. Ook is Ulrike lid van de Raad van Toezicht van het Deltion College en van de Raad van Advies van de RheinMain Hochschule in Deutschland. Voor het Deutsches Hochschulforum treedt zij op als deskundig adviseur van Duitse universiteiten bij strategische (onderwijsvernieuwende) vraagstukken.

Ulrike is echte Life Long Learner met diploma’s in biologie, klassieke muziek en (organisatie)psychologie. Haar drijfveer: het hoger onderwijs verrijken en waar nodig veranderen met de mogelijkheden die digitalisering ons biedt, met het motto van Wayne Gretzky in het achterhoofd: Skate where the puck is going, not where it’s been.

foto van Ulrike Wild

Kennisinfrastructuur

Marian Kat-de Jong (programmamanager)

Marian Kat-de Jong is een onderwijsvernieuwer in hart en nieren. De afgelopen 11 jaar vervulde zij binnen Avans Hogeschool diverse rollen in en om het onderwijs. Momenteel is Marian werkzaam bij het Leer- en Innovatiecentrum van Avans, waar ze als beleidsmanager meewerkt aan de realisatie van de onderwijsambitie van de hogeschool.

Van 2019 tot 2021 was Marian als verbinder actief in het Versnellingsplan, in de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten. Vanuit die rol, en als enthousiast lid van het Comeniusnetwerk, stond zij in maart 2020 mede aan de wieg van de Vraagbaak Online Onderwijs.

Marian woont in het Brabantse Son en Breugel samen met haar man Jelle en twee kinderen van 7 en 9 jaar. Marian start in haar rol als programmamanager op 21 augustus.

Foto van Kat de Jong

Aukje Leufkens (aanvoerder)

Aukje Leufkens start 1 juni als aanvoerder van de Kennisinfrastructuur. Aukje is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op onderzoek naar samenwerking in de scheepsbouw. Sinds 2020 werkt ze bij Tilburg University als operationeel manager van EDUiLAB (Educational Innovation Lab). Met haar team stimuleert ze innovatie binnen het onderwijs. Ze is verantwoordelijk voor onderwijsvernieuwingsprojecten binnen de faculteiten, maar ook voor projecten op nationaal niveau zoals de pilot microcredentials.

Aukje is getrouwd met Johan en samen hebben ze drie dochters. In haar vrije tijd naait ze kleding voor het hele gezin. Daarnaast zingt ze in een koor, sport ze graag en vindt ze het leuk om spelletjes met het hele gezin en met vrienden te spelen.

Foto van Aukje Leufkens

Irene Wannet (aanvoerder)

Irene is een enthousiaste onderwijskundige met ruime ervaring in met name het vo- en mbo-onderwijs. Irene werkt sinds zeven jaar bij ROC Nijmegen, waar zij onderwijsteams begeleidt bij bijvoorbeeld vernieuwingen in het onderwijs. Daarnaast houdt zij zich bezig met een aantal ROC-brede thema’s zoals flexibel onderwijs, formatief handelen en anders verantwoorden. Irene kijkt er naar uit om 1 juni te starten als aanvoerder van de Kennisinfrastructuur.

Irene woont samen met haar zoon van 10, dochter van 8 en hun hond in Arnhem. In haar vrije tijd probeert ze af en toe paard te rijden of op de racefiets te zitten.

Foto van Irene Wannet

Ict-infrastructuur

Jos van der Woude (programmamanager)

Jos van der Woude is 1 mei gestart als programmamanager Ict-infrastructuur. Jos is een ambitieuze en innovatieve professional die een zichtbare bijdrage levert aan het realiseren van organisatiedoelstellingen in het onderwijs. Hiervoor gebruikt hij zijn 20+ jaar ervaring met programma- en projectmanagement, vijf jaar ervaring met de agile transformatie, organisatiesensitiviteit, analytisch vermogen, presentatievaardigheden, luistervaardigheid, doorzettingsvermogen en zijn persoonlijkheid. Jos heeft zijn rijke ervaring opgedaan in diverse functies bij de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en meest recent bij de TU Delft.

Jos woont in Utrecht met Chris en kijkt uit naar de komst van zijn tweede kleinkind.

Foto van jos van der Woude

Rose van Iperenburg (aanvoerder)

Rose van Iperenburg is Concern Informatiemanager bij de HAN University of Applied Sciences. De rode draad in haar loopbaan is het meewerken aan de transitie. Daarvoor zet Rose zich in op brugfuncties tussen de (organisatie)strategie en de onderliggende informatievoorziening (ict).

Rose haalt veel plezier en energie uit het vertalen van de strategie naar de onderliggende informatievoorziening, het doorvoeren van de benodigde veranderingen én het verbinden met collega’s en de vele verschillende stakeholders.

Als CSC lid bij SURF draagt zij bij aan de sectorontwikkelingen. Ook is Rose stuurgroep lid van het Digital Competence Centre Praktijkgericht Onderzoek (DCC PO) en was zij stuurgroep lid van de Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA).

Rose is haar loopbaan gestart bij Zorgverzekeraar VGZ als Teammanager, waar ze al snel inzag dat bij veranderingen en vernieuwing in de organisatie, de onderliggende ICT van cruciaal belang is. Rose start 1 juni als aanvoerder van de Ict-infrastructuur.

foto rose van Iperenburg

Pilothubs

Karin Eijsink (programmamanager)

Karin Eijsink start 1 september als programmamanager pilothubs bij Npuls. Zij is een senior project- en programmamanager met uitgebreide ervaring in verschillende disciplines in het bedrijfsleven, waaronder IT, Financiën, Data en Logistiek.

De afgelopen jaren heeft Karin bij Summa College, een mbo-instelling in de regio Eindhoven, als Manager Management Informatie gewerkt aan de implementatie van data-gedreven werken. Ze heeft een team opgezet en geleid dat zich bezig houdt met het bouwen van een nieuwe rapportage-omgeving en het uitvoeren van data-onderzoeken o.a. naar uitval van studenten. Daarbij heeft ze veel contacten gelegd en samengewerkt met andere instellingen en bij MBO Digitaal.

In haar vrije tijd gaat Karin graag op vakantie naar Italië, houdt ze van wandelen en fietsen en doet ze aan yoga. Karin woont in Geldrop, is getrouwd en heeft 2 studerende zonen.

Foto van karin Eijsink

Centraal team

Mark Fonds (Procesmanager)

Mark Fonds is 1 april gestart als procesmanager bij Npuls. Mark is een geboren Tesselaar: “Je krijgt de eilander wel van het eiland, maar het eiland niet uit de eilander.”

Mark startte zijn loopbaan als leraar tekenen en handvaardigheid en heeft een achtergrond als filosoof-psycholoog/psychonomie en methodenleer. Mark heeft acht jaar als autodidact designer bij verschillende startups in de Verenigde Staten gewerkt. Na zijn tijd in de VS was Mark 15 jaar werkzaam als UX lead bij een designbureau. Vijf jaar geleden begon Mark in de publieke sector bij gemeente Amsterdam.

Hij houdt van grote vragen zoals ‘wat is het bewustzijn?’ En tegelijkertijd is hij timmerman en bouwt hij graag meubels van pallethout. Dat doet hij onder andere in ecodorp Bergen, waar hij met zijn vrouw Lulu woonachtig is. Zijn zoon Tex (21) reist door Europa en verkent de wereld en zichzelf.

Foto van Mark Fonds

Marjard Krijger (Operationeel Manager)

Marjard Krijger start per 1 juli a.s. als Operations Manager. Hij heeft een brede achtergrond in finance en IT-projecten. De afgelopen jaren werkte hij bij een programma van de gemeente Utrecht gericht op het (continu) verbeteren van de bedrijfsvoeringsprocessen.

Marjard over zijn rol bij Npuls: ‘Ik heb ontzettend veel zin in mijn rol bij Npuls. In de eerste plaats omdat erg geloof in de missie van Npuls, maar daarnaast ook door het enthousiasme van de mensen die ik er tot nu toe heb leren kennen’.

Marjard is 55 jaar en woont met zijn vrouw in Utrecht. Hun beider kinderen hebben recent het huis verlaten, maar wonen gelukkig op een paar minuten fietsen. Buiten zijn professionele leven heeft hij een passie voor hardlopen en skiën. Daarnaast is hij actief als voetbalscheidsrechter.

Foto van Marjard Krijger

Het laatste nieuws