Digitaliseringsimpuls Onderwijs kan van start!

Het Nationaal Groeifonds kent het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs 560 miljoen euro toe. Dat betekent dat het programma kan starten!

15 april 2022 1 min

De beoordelingscommissie schreef in haar rapport:

“De voorgestelde sectorale ICT-infrastructuur en kennisinfrastructuur vormen belangrijke randvoorwaardes voor het benutten van digitalisering in het ho en mbo. De transformatiehubs kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe concepten en de Centers for Teaching and Learning kunnen helpen om digitalisering in het onderwijs een aanzienlijke impuls te geven.”

– Beoordelingscommissie

In de komende maanden gaan we aan de slag met de voorbereidingen: het vorm geven aan de programma-organisatie, samenstellen van een stuurgroep, een programmadirecteur werven, en de eerste vacatures voor de sleutelposities in de programma-organisatie.

Ook blijven we goed in gesprek met de collega’s van de andere projecten uit de pijler ‘Kennisontwikkeling’. We zien, net als de beoordelingscommissie, veel mogelijkheden voor synergie en gaan er voor zorgen dat we dit waar kunnen maken. Dat doen we in samenspraak met het ministerie van OCW.

Bekijk hier het persbericht over de toekenning.

Bekijk hier het bericht over de toekenningen uit het Nationaal Groeifonds in de tweede ronde.

Het laatste nieuws