Wendbaar georganiseerd onderwijs

Een wendbaar georganiseerd onderwijssysteem voor alle lerenden – de initiële student en leven lang lerende. We bouwen een onderwijssysteem waarbinnen we op een slimme manier de verscheidenheid aan leerwegen faciliteren en inspelen op de wensen van de lerende, arbeidsmarkt en maatschappelijke transities.  

Faciliteren van de verscheidenheid aan leerwegen en wensen

 

De leercultuur verandert – vanaf 2030 is het normaal om je hele leven lang deel te nemen aan (delen van) opleidingen. Om dit mogelijk te maken, richt de hub Wendbaar georganiseerd onderwijs zich op de wendbare organisatie van het onderwijs. Met als doel: voor lerenden is het mogelijk om onderwijs te volgen over de grenzen van de eigen opleiding en instelling heen. Ze zijn voorzien in oplossingen voor het inschrijven van kleinere onderwijseenheiden. We implementeren microcredentials en de digitale certificering daarvan. En we geven de lerende de regie over de eigen leer- en ontwikkelopbrengsten, via een persoonlijke wallet.  

Om alle mbo- hbo- en wo-instellingen hiermee te laten werken, zijn afsprakenstelsels, standaarden en architecturen van groot belang. Belangrijk is dat gezamenlijke afspraken en processen ervoor zorgen dat we de lerende optimaal ondersteunen bij het maken van keuzes rondom het leertraject, het inschrijven, het volgen van onderwijs, toetsen, diplomering en het beheer van behaalde resultaten. Hiervoor is samenwerking van groot belang, iets waar de hub een impuls aan geeft.  

 

Voor wie doen we dit

(edtech)

Lerenden

… kunnen hun hele leven (delen van) opleidingen volgen, over de grenzen van de eigen opleiding of instelling heen, en regie voeren op de eigen leer- en ontwikkelopbrengsten.

boeken

Docenten

… hebben altijd inzicht in de actuele stand van zaken, in de ambities van de lerenden en eventuele bijzondere omstandigheden

stijgende lijn

Beleidsmakers

… kunnen kennis nemen van inzichten die ze hebben opgedaan binnen andere instellingen (kenniscirculatie) en deze vertalen naar de lokale context, voor het maken van gezamenlijke afspraken over de inrichting van de onderwijslogistieke keten

Aanvoerder aan het woord  

Wat willen we bereiken

Door administratieve processen te digitaliseren, systemen te koppelen en ze slimmer in te richten, geven lerenden op een gebruiksvriendelijke manier richting aan hun (flexibele) studieloopbaan. Zo kunnen professionals die zich willen bij-, om-, of opscholen, gemakkelijk oriënteren op het onderwijsaanbod, en zich daarvoor inschrijven. En elke lerende heeft hierdoor eenvoudig inzicht in het onderwijsaanbod van de eigen instelling én daarbuiten. Nog een belangrijk doel: lerenden ervaren geen administratieve drempels tussen de ICT-voorzieningen van de verschillende instellingen. De lerende kan eenvoudig gebruik maken van het aanbod dat door verschillende samenwerkende instellingen wordt aangeboden, en zo zelf diens leerroute kiezen en volgen. 

pijlen naar beneden

Het jaarplan

Je kunt hieronder het jaarplan 2024 van Wendbaar georganiseerd onderwijs downloaden. Hier staan o.a. de doelstellingen en missie in van het programmaonderdeel.

Download hier het jaarplan
Vragen? Neem contact op met het team van Wendbaar georganiseerd onderwijs
Pauline Kamphorst
Programmamanager
Ashwin Brouwer
Aanvoerder
Bram van der Kruk
Aanvoerder
Ulrike Wild
Aanvoerder

Het laatste nieuws

Onderwijs bewegen