Update over de sturing van Npuls

Npuls staat voor de opgave om, door samenwerking tussen mbo, hbo, wo, SURF en andere organisaties in het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de wendbaarheid van onderwijs te vergroten én de digitale vaardigheden van docenten en lerenden te verbeteren.

22 november 2023 1 min

Na een aantal maanden van intensieve voorbereiding kon Npuls op 1 juli 2023 uit de startblokken. De afgelopen maanden zijn de teams van de programmaonderdelen hard gegroeid. Hierdoor kunnen we de eerste meters maken in de verschillende projecten. Tegelijkertijd staan we voor de vraag hoe we de netwerksturing van een groot programma als Npuls het beste kunnen vormgeven om deze belangrijke transitie in het vervolgonderwijs realiseren. 

De volgende fase

De stuurgroep van Npuls heeft gezien dat voor de huidige fase van het programma een ander profiel nodig is dan programmadirecteur Berent Daan kan bieden. Daarom is besloten om afscheid van elkaar te nemen. Lodewijk Asscher, onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep: “Onder leiding van Berent is de subsidieaanvraag voor Npuls afgerond en is een sterk regieteam gevormd. De organisatie van Npuls is ingericht conform wendbaar werken. Zaken waarvoor Berent zich heeft ingezet en waarvoor wij hem danken!” 

In de komende periode spreken de stuurgroep en de programmaorganisatie over het benodigd profiel of profielen voor de sturing van Npuls. Hierna kan de werving gestart worden. In de interimperiode neemt het regieteam van Npuls de coördinatie van het programma op zich. 

 

Het laatste nieuws