Column – En? Wat levert Npuls straks op?

Gerdinand, programmaregisseur van Npuls, deelt in zijn zomercolumn hoe Npuls samen met alle mbo-scholen, hogescholen en universiteiten bouwt aan onderwijs van wereldklasse.

 

02 juli 2024 4 min

Wat levert Npuls straks op? Deze vraag kreeg ik onlangs op een bijeenkomst van het Nationaal Groeifonds.

Die vraag had ik mijzelf ook al de nodige keren gesteld in de afgelopen weken. Het antwoord, merkte ik tijdens mijn kennismakingsgesprekken met collega’s binnen en buiten Npuls, varieerde behoorlijk afhankelijk van wie ik voor me had. Eigenlijk niet zo gek natuurlijk, voor een programma van dit formaat, dat nog in vorm aan het komen is.

Een van de antwoorden luidde iets als: “We ontwikkelen een sectorvoorziening voor administratief drempelvrij flexibel studeren.” Andere antwoorden benadrukten onze bijdrage aan de digitale transformatie van instellingen, of het stimuleren van leren en innoveren op dit terrein, met behulp van Centers for Teaching and Learning. Om nog maar te zwijgen over de enthousiaste vergezichten en de eerste concrete resultaten op het gebied van (open) leermaterialen, AI in het onderwijs, een XR-infrastructuur, de toekomst van EdTech, de facilitering van digitaal toetsen en de streefarchitecturen die dit allemaal in goede samenhang kaderen. 

De formele ambitie en de uitdaging van ‘alles’
En de formele ambitie, hoe luidt die ook alweer… ongeveer? “Met Npuls bouwen alle mbo-scholen, hogescholen en universiteiten samen aan onderwijs van wereldklasse, nu én in de toekomst. Samen leren en werken we aan innovatieve, gezamenlijke oplossingen. Hierbij zetten we digitalisering in als middel en stellen we publieke waarden voorop.” 

Daar past alles in. Maar ‘alles’ is uitdagend veel. ‘Alles’ kun je binnen een programma nog wel overzien, maar hoe zit dat voor de instellingen? Hebben en houden zij het overzicht? Weten de sleutelteams nog wat waar gebeurt? En kunnen we ons werk niet wat duidelijker verbinden met de belangrijkste opgaven waar instellingen nu al aan werken? In diezelfde kennismakingsgesprekken kwamen daar ook de nodige suggesties voor naar voren.  

Ik waag hier dus alvast maar een eerste poging en werk deze de komende periode graag samen met elkaar verder uit. Als we ook allemaal vinden dat dit een goed idee is, natuurlijk:  

Potentie en expertise van Npuls
Npuls heeft veel potentie en er is veel expertise bij elkaar gebracht – getalenteerde mensen uit de deelnemende instellingen. Ook hebben we middelen beschikbaar. Dat is prettig in een tijd dat krimp en bezuinigingen druk zetten op de inzetbare middelen voor innovatie. Onderwijsinstellingen in alle regio’s staan immers voor grote opgaven. Denk aan het opleiden van mensen voor de energietransitie en het aanpakken van personeelstekorten in sectoren als ICT, techniek, zorg en onderwijs. Ook het toegankelijk houden en maken van het vervolgonderwijs voor iedereen is een uitdaging waar instellingen mee bezig zijn, of dat nu direct na de middelbare school is of later in het werkzame leven in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. 

Maatschappelijke opgaven
De rol van Npuls is wat mij betreft om juist opgaven van maatschappelijk belang in iedere regio van Nederland te ondersteunen met duurzame en schaalbare digitale voorzieningen. Denk aan op plekken waar stageplaatsen schaars zijn, het eenvoudig combineren van onderwijsaanbod van meerdere onderwijsinstellingen over de sectoren mbo, hbo en wo heen en het verantwoord gebruik van AI in al deze ontwikkelingen.  

Zo zijn onderwijsinstellingen in Groningen, Enschede, Delft en Eindhoven bezig met het uitvoeren van initiatieven in het kader van project Beethoven. Npuls kan hierbij al ontwikkelde elementen uit het programma inzetten, maar ook nieuwe elementen in co-creatie ontwikkelen en opschalen voor gebruik in deze en andere regio’s en onderwijsinstellingen. Zo borgt Npuls dat de voorzieningen op termijn bruikbaar en schaalbaar zijn in heel Nederland en dat ze goed samen werken met andere elementen. 

Iets vergelijkbaars geldt voor de gehonoreerde aanvragen bij de LLO katalysator. Natuurlijk vergt dit afstemming en uitlijnen van planningen. De timing zal niet overal optimaal zijn. Maar als we het handig doen, kunnen de initiatieven van Npuls aansluiten bij grote opgaven waar onderwijsinstellingen, vaak in samenwerking met anderen, al aan werken. 

Mijn wens is dat Npuls door slimme samenwerkingen, innovatiekracht en inventiviteit hier een impuls aan geeft. Ik kijk er naar uit om met Npuls –nu nét een jaar oud- na de zomervakantie samen met de instellingen hierin de volgende stap te zetten. 

Het laatste nieuws