Interview: wat een eduwallet kan betekenen voor het onderwijs

Een wallet in het mbo, hbo en wo met persoonlijke leeropbrengsten en bewijzen van de lerende. Over een paar jaar is die er, als je het aan Peter Eikelboom vraagt. Peter is product owner van de eduwallet. Wat is het precies, wat kan zo’n wallet betekenen voor het onderwijs en hoe werken we hieraan binnen Npuls en SURF? In dit artikel zes keer vraag en antwoord over de eduwallet aan en van Peter.  

03 juni 2024 4 min

Wat is de (edu)wallet?
Een wallet is een digitale portemonnee – oftewel een app – op je telefoon. Die vul je met je digitale identiteit en allerlei gegevens en bewijzen van jezelf. Je kent een wallet misschien al van het betalen met je betaalpas via een app. Europa en Nederland werken aan een wallet voor je persoonlijke gegevens. De bedoeling is dat je overal veilig en makkelijk kan identificeren en inloggen met de app, maar ook dat je diverse gegevens zoals een rijbewijs of een medicijnenlijstje kunt verzamelen en delen. Dat noemen we ‘bewijzen’.  

Voor het onderwijs kan zo’n wallet ook veel betekenen. Denk aan vaardigheden, certificaten, microcredentials en diploma’s die je als digitale bewijzen in je wallet kan stoppen. Deze bewijzen haal je op bij officiële bronnen en deel je met organisaties en diensten binnen en buiten het onderwijs, bijvoorbeeld als je vakken wil volgen bij een andere instelling in het binnen- of buitenland, maar ook als je solliciteert voor een stage of een baan.  

Hoe ging dat toen jij student was?
“Toen ik student was (1988-1994), deed de computer net zijn intrede in het onderwijs. Gegevens uitwisselen ging met uitgeprinte verslagen, floppie-disks, pasjes, handgeschreven diploma’s en een rode koker met je bul. Met allerlei fysieke dragers en bewijzen. 

Momenteel heb ik van veel gegevens een digitale kopie, maar die staan veelal in allerlei digitale lockers (mijn omgevingen) bij allerlei organisaties. Ik zeg wel eens: op dit moment leven we in een tijd waar mijn persoonlijke gegevens dakloos zijn. Wordt het niet eens tijd dat ze een eigen huis krijgen, een digitale plek, waar mijn gegevens in passen? Zo krijg ik meer regie over mijn eigen gegevens.”  

Waarom de wallet?
We zijn nu aan het onderzoeken wat een wallet kan betekenen voor het onderwijs. Het project binnen Npuls en SURF heeft de naam: eduwallet.  

Als we de lerende centraal willen stellen, het onderwijs wendbaar wil organiseren en een leven lang ontwikkelen wil stimuleren, dan is het nodig om aantal digitale zaken rondom een lerende te organiseren. Een persoonlijke wallet met een eigen eduID en digitale leerresultaten is waarschijnlijk een een belangrijk digitaal hulpmiddel daarbij.”  

Waar staan we?
“Het plan van aanpak en de budgetaanvraag van het project eduwallet is goedgekeurd. We werken nu toe naar een proof of concept. We kunnen aan de slag!  

In de proof of concept-fase realiseren we een proeftuin: de edu-proeftuin. Dit is een samenwerking tussen eduwallet, eduID (digitale identiteit voor het onderwijs ontwikkeld door SURF) en edubadges (platform voor digitale certificaten van SURF). Het is een open proeftuin waarbij ook partners, instellingen en lerenden worden betrokken. De aanpak is iteratief, alles wat we bedenken en maken, leggen we ter validatie voor aan lerenden en professionals uit onderwijsinstellingen.  

In de proof of concept fase maken we gebruik van testdata van lerenden en instellingen. Voor het einde van het jaar is de verwachting dat we use cases kunnen doorlopen en valideren op zowel gebruiksgemak als op allerlei randvoorwaarden zoals juridische zaken, privacy, security, techniek, businessmodel en toegankelijkheid. Publieke waarden stellen we daarbij voorop. 

Idealiter hebben we na een jaar enthousiaste lerenden en professionals die hiervan gebruik zouden willen maken. En kunnen we volgend jaar zomer door naar de pilotfase!” 

 Welke uitdagingen zie je?
“Ik zie het als een grote uitdaging om een wallet te maken die naadloos aansluit op zowel de leerroute en leerervaringen van de lerende als op de instelling die het moet ondersteunen. Een tweede uitdaging is dat qua technologie Europa het streven heeft om een aantal standaarden met elkaar af te spreken zodat je gemakkelijk met elkaar kunt samenwerken. Die standaarden zijn alleen nog niet in beton gegoten. Flexibiliteit vanuit onze kant is dus van groot belang. En om ‘m af te sluiten: moeten we zelf zo’n wallet maken, kunnen we beter aansluiten bij iets bestaands of werken we toe naar een combinatie daarvan? Idealiter heb je als lerende de keuzevrijheid.” 

Wat willen we bereiken?
“Ik hoop dat we na een jaar enthousiaste lerenden en hebben die denken: ‘Zo’n wallet kan mij écht ondersteunen bij het volgen van onderwijs, een leven lang’. Het moet er makkelijker op worden voor die lerende. En ook voor onderwijsinstellingen natuurlijk. Dat zij voordelen zien in het slim omgaan met gegevens via zo’n wallet.  

Het mooie aan de onderwijssector is dat we al best ver zijn op het gebied van technologie. We kunnen dus doorpakken en stappen zetten. We zitten zelf achter het stuur, in plaats van dat we op de achterbank meerijden.” 

Meer weten?
Wil je meer weten over de eduwallet of de edu-proeftuin? Neem dan contact op met Peter Eikelboom via peter.eikelboom@npuls.nl. Binnenkort zal de uitvraag voor deelname aan de edu-proeftuin uitgaan. Dit loopt via de sleutelteams.

Het laatste nieuws