Voorbereidingsfase Npuls verlengd

De voorbereidingsfase van Npuls wordt met vier maanden verlengd. Het programma zal daarom niet op 1 januari starten, maar naar verwachting op 1 mei 2023.

22 december 2022 2 min

De verlenging van deze fase moet ruimte bieden aan het goed kunnen voorbereiden van het programma. In de komende maanden nemen we de tijd om met de instellingen de start van het programma voor te bereiden. We zullen in gesprek gaan met mensen in mbo-scholen, hogescholen en universiteiten om tot een goede afstemming over de plannen te komen. Ook starten we met het inrichten van de programmaorganisatie en het werven van de experts uit de onderwijssector die als aanvoerder de koers voor de transformatiehubs uitwerken.

Deze voorbereidende werkzaamheden gebeuren onder leiding van de nieuwe programmadirecteur, Berent Daan, die op 1 januari begint. Op diezelfde datum start onze nieuwe voorzitter, Lodewijk Asscher, met de permanente stuurgroep. Momenteel heeft de Digitaliseringsimpuls nog een ad interim stuurgroep. In de komende weken verwachten we bekend te kunnen maken wie namens de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en de MBO Raad zitting nemen in de permanente stuurgroep.

Door de tijd te nemen het programma zorgvuldig met elkaar voor te bereiden, moeten we op 1 mei met elkaar een vliegende start kunnen maken. In deze periode kan een aantal lopende pilots en projecten – van onder andere Doorpakken op digitalisering en het Versnellingsplan – in de huidige vorm doorlopen. Dit betreft pilots en projecten die direct bijdragen aan de doelstellingen van Npuls.

Het laatste nieuws