Grote belangstelling Pilothub Studiedata en AI

Achter de schermen wordt al maandenlang keihard gewerkt aan de lancering van het ambitieuze achtjarige programma Npuls. Het doel van het programma is kansen van digitalisering beter te benutten en zo te zorgen voor onderwijsverbetering in het mbo, hbo en wo. In aanloop daarnaartoe wordt een aantal werksessies georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zo mede vormgeven aan het programma. De Pilothub Studiedata en AI trapte als eerste af op woensdag 15 maart. Een verslag.

13 april 2023 6 min

Welkom!

In de Utrechtse Social Impact Factory heet dagvoorzitter Marcel Brosens de aanwezigen welkom. Er is grote interesse in de bijeenkomst, met een evenredige vertegenwoordiging van deelnemers uit de verschillende onderwijssectoren. Het onderwerp leeft, een goed signaal! Na de introductie van Berent Daan, directeur van Npuls, pakken JaapJan Vroom (Deltion College) en Bram Enning (Hogeschool Leiden) het stokje over. Want waarom zitten we hier vandaag met zijn allen? Spoiler alert van Bram: ‘Het Versnellingsplan en Doorpakken op Digitalisering was kinderspel in vergelijking met wat we nu gaan doen’. Ok! Het schrijfteam, gevormd door Germaine Poot, Anouschka van Leeuwen, Bram Enning, JaapJan Vroom en Dominique Campman heeft een concept startdocument opgesteld. Alle deelnemers hebben dit document voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen. Bram licht toe hoe het team te werk is gegaan.

‘Als eerste stap hebben we geïnventariseerd wat er de afgelopen jaren is gedaan en wat daarvan kan worden verder gebracht. Stap twee was kijken naar wat Npuls vraagt. Daarvoor moeten we de community raadplegen. De mensen uit het onderwijs die al werken met data of dat willen doen, moeten concreet aangeven wat er moet worden gedaan. Daar gaan we vandaag met zijn allen een eerste stap voor zetten. Er zullen nog wel meerdere sessies volgen. Want we zijn vandaag met veel innovators uit het onderwijs bij elkaar maar het is vanzelfsprekend dat we ook bestuurders, docenten, studenten en allerlei onderwijsondersteuners nodig hebben. Sterker nog, dat is een must. Zo bouwen we aan een community met een gezamenlijke visie. Wat zijn nu de belangrijkste onderwerpen waar we wat mee willen? Wat willen we daarmee bereiken, wat willen we daarmee doen.’

Een wervende krantenkop

Na de plenaire kick-off is het tijd om in groepjes verder uit te wisselen. De opdracht is weer terug te gaan naar de basis, waarom is het urgent en van belang om met Studiedata en AI aan de slag te gaan? Elke groepje buigt zich over een type gebruiker, een student, docent, onderwijsondersteuner of bijvoorbeeld een bestuurder. Wat wens je die persoon aan te kunnen bieden over een aantal jaar? Zet dat in een bericht volgens een format van ‘breaking news’; wat is het ideaalbeeld in het gebruik van studiedata & AI over 8 jaar. Dat leverde inspirerende krantenkoppen op, zoals;

Nederlandse student als kapitein op eigen schip – data & AI maken het mogelijk

Verkeerde studiekeuze verleden tijd

Door slimme AI kan docent weer focussen op Onderwijs

Minister stelt plannen over studentenwelzijn bij na reactie onderwijskoepelorganisaties

Uit de krantenkoppen is een beeld naar voren gekomen van de thema’s waar aandacht voor Studiedata en AI van belang en urgent is: motivatie en studiesucces, personaliseren van onderwijs, studiekeuze, studentenwelzijn en eigenaarschap.

Belangrijke feedback

Na deze levendige discussies introduceren Germaine Poot en Anouschka van Leeuwen het startportfolio van de pilothub bij het publiek. ‘Voor de totstandkoming van het portfolio zijn we gaan voortborduren op projecten die al hebben plaatsgevonden; die hebben we geïnventariseerd en samengebracht. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de projecten die we landelijk samen willen brengen omdat we dan meer slagkracht kunnen creëren. Daarbij hebben we op drie thema’s gekeken:

Als eerste de hub, de community. Hoe kunnen we een stevige community bouwen? Het tweede thema is gericht op visievorming en -ontwikkeling op studiedata en AI. En het derde thema is heel praktisch: aan de slag! Welke bestaande activiteiten zijn er al die we op slimme wijze met elkaar kunnen samenbrengen? Onder die thema’s vallen in totaal negen projectvoorstellen. Daarnaast is er een tiende voorstel, namelijk een project gericht op het perspectief vanuit onderzoek op studiedata en AI.’

De projectbeschrijvingen zijn overal aan de muur opgehangen en deelnemers worden uitgenodigd om tijdens de lunch met post-its hun opmerkingen erbij te zetten. Bovendien liggen er stickervellen met het verzoek je top 3 te kiezen. Ook is er een blanco vel waar de deelnemers projecten kunnen noemen die volgens hen nog ontbreken.

Verdiepingsrondes en wrap-up

Na de lunch gaat iedereen weer uiteen voor twee verdiepingsrondes. JaapJan host de sessies over projecten binnen het thema community, Germaine host die over visievorming, Bram over infrastructuur, Dominique over privacy en ethiek en Marcel Brosens gaat in gesprek bij de blanco flip-over. Na twee rondes komt iedereen weer plenair samen en is het tijd voor de wrap-up. Kim Schildkamp van de University of Twente, Wilco te Winkel van Erasmus Universiteit Rotterdam en Tom Olsthoorn van Hutspot hebben gedurende de sessies meegeluisterd en hen wordt als eerste gevraagd om hun bevindingen te delen.

Kim Schildkamp is blij met het enthousiasme over het onderwerp, maar ze vraagt zich tegelijk af hoe we de rest van de collega’s kunnen meekrijgen. Er is coherentie nodig  tussen alle thema’s en tijdens de volgende bijeenkomsten moeten er echt meer studenten aanwezig zijn. Het onderzoek moet zich richten op het inbrengen van kennis over wat wel en niet werkt en er ook voor zorgen dat deze kennis wordt toegepast. Als zodanig ziet echt een rol weggelegd voor onderzoek.

Tom Olsthoorn is ook erg enthousiast over de bevlogenheid die er was tijdens de sessies. Volgens hem is het belangrijk om de toegevoegde waarde van het gezamenlijk oppakken van dit project te expliciteren. Dat kan door je af te vragen vragen ‘what’s in it for me’ en daar vervolgens anderen van te overtuigen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het met de techniek en data wel goed zal komen maar lukt het ook om al die verschillende soorten mensen mee te krijgen?

Wilco te Winkel vindt het mooi om alle inspiratie te zien. Hij luisterde dan wel mee bij een minder ‘sexy’ onderwerp, namelijk privacy en ethiek. Maar volgens hem is het essentieel om wel tijd te nemen om daarover na te denken. Voor zijn eigen werk heeft hij Npuls echt nodig voor verdere diepgang.

Studenten aan het woord

Tot slot is het woord aan de studenten. Het eerste punt van student Yorick is dat het vandaag veel over studenten gaat maar dat er tegelijk sprake is van weinig met studenten, dat moet echt anders. Een project waar hij op uitkwam is een virtuele studentencoach, een laagdrempelige manier om advies te vragen. Hij put voor dit voorstel uit zijn eigen praktijk want wellicht had dat hem een jaar studievertraging kunnen schelen. Student Sanderijn noemt ethiek en privacy. Tijdens het begin van Corona moest je als student allerlei apps downloaden en gegevens vrijgeven. Het is vreemd dat daarbij de mening van de student helemaal niet is gehoord. Ze vindt het ook in de toekomst belangrijk om voorzichtig met dat soort dingen om te gaan. En de student daar dus wel in te horen.

Tot zover de eerste succesvolle werksessie voor de pilothub Studiedata en AI. Op de vraag of we moeten wachten tot de officiële startdatum van 1 mei of vandaag al van start kunnen gaan klinken veel positieve reacties. En als laatste nog een check: wie wil aangehaakt blijven bij de community? Iedereen in de zaal staat op.

Een veelbelovende start!

Het laatste nieuws