Digitale sectorvoorzieningen

Bouwen aan hoogwaardige sectorale Digitale sectorvoorzieningen voor het Nederlandse vervolgonderwijs. Van de techniek tot afsprakenstelsels en van product management tot de architectuur.

Bouwen aan een sectorale infrastructuur

 

Microcredentials, digitale leermaterialen, de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt  – dit alles valt of staat met een goede infrastructuur. Met Digitale sectorvoorzieningen geven we vorm aan het gezamenlijke ict-landschap in het Nederlandse publieke vervolgonderwijs. Hierdoor zorgen we voor een een gemakkelijke en efficiënte samenwerking tussen instellingen onderling en met de arbeidsmarkt, én geven we invulling aan het Leven Lang Ontwikkelen-aanbod.  

Onder Digitale sectorvoorzieningen vallen alle activiteiten die nodig zijn om diensten te ontwikkelen, beschikbaar te stellen, te onderhouden en te ondersteunen om te bouwen aan een sectorale ict-infrastructuur. Hierbij spelen we in op de uitgangspunten van de hogeronderwijs-sectorarchitectuur (HOSA) en de middelbaar beroepsonderwijs-sectorarchitectuur (MOSA). Hieronder valt het bouwen van de techniek en architectuur, afsprakenstelsels (nationaal en internationaal) en product management en support op de geleverde diensten. 

De activiteiten van dit programmaonderdeel bestaan onder andere uit: 

  • Het ontwikkelen en organiseren van ict-oplossingen voor bijvoorbeeld pilots (Microcredentials/Studentmobiliteit) en dienstontwikkeling. Dit gebeurt in samenwerking met de transformatiehubs en ketenpartners. 
  • (Door)ontwikkeling van architectuur en komen tot (internationale) standaarden. Denk aan het invullen van randvoorwaarden en het ontwikkelen van afsprakstelsens en een gegevensuitwisselingsarchitectuur.  
  • Organiseren van een technisch platform voor ontwikkeling en beheer 
  • Expertise leveren voor technische implementatie en adoptie bij instellingen (dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Digitale sectorvoorzieningen en de hubs) 
  • Realiseren van een authenticatie en autorisatie infrastructuur 

In dit programmaonderdeel bouwen we in samenwerking met SURF en andere ketenpartners voort op de pilot-resultaten uit de programma’s Doorpakken op Digitalisering en het Versnellingsplan.

Voor wie doen we dit

boeken

Alle lerenden, docenten en ondersteuners

… zodat ze gemakkelijk gebruik kunnen maken van de sectorale infrastructuur

(edtech)

Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten

… zijn aangesloten bij de sectorale ict-infrastructuur

globe

Ketenpartners

… zijn allemaal betrokken waar nodig

xr - innovatie

Leveranciers

… van onder andere andere onderwijs- en bedrijfsvoeringsapplicaties, digitale leermaterialen werken we mee samen

beeldscherm foto

IT afdelingen

… binnen de instellingen en in overleg met bestaande overleggremia

Wat willen we bereiken?

Met sectorale digitale sectorvoorzieningen maken we de samenwerking tussen instellingen onderling en met de arbeidsmarkt gemakkelijker en efficienter, en geven we met elkaar invulling aan de ambitie om een leven lang ontwikkelen (LLO) te faciliteren. Een aantal gestelde doelen zijn: 

  • Het verder ontwikkelen van onderwijsplatforms, waar vraag en aanbod tussen afnemers en aanbieders van onderwijsdiensten, content, kennis en data worden georganiseerd. De platforms voldoen aan de woorwaarden zoals gedefinieerd in de HOSA/MOSA en sluiten aan op internationale afspraken en standaarden.  
  • De sector beschikt over een infrastructuur voor identiteitsmanagement (denk aan voorzieningen zoals eduID, die verder ontwikkeld wordt voor wallets en microcredentials).  
  • Er bestaat een duurzame dienstverlening, zodat de ontwikkelde oplossingen ook na afloop van het Npuls-programma beschikbaar blijven. 
pijlen naar beneden

Het jaarplan

Je kunt hieronder het jaarplan 2024 van Digitale sectorvoorzieningen downloaden. Hier staan o.a. de doelstellingen en missie in van het programmaonderdeel.

Download hier het jaarplan
Vragen? Neem contact op met het team van Digitale sectorvoorzieningen
Jos van der Woude
Programmamanager
Rose van Iperenburg
Aanvoerder

Onderwijs bewegen