Npuls bouwt door op microcredentials in mbo, hbo en wo

Microcredentials: een relatief nieuw, maar steeds bekender concept in het vervolgonderwijs. Binnen Npuls bouwen we voort op de ontwikkelingen rondom microcredentials in zowel het mbo als het hbo & wo. 

01 november 2023 3 min

Microcredentialing – het aanbieden van onderwijs in kleinere eenheden die afzonderlijk worden gecertificeerd – biedt instellingen de kans hun onderwijsaanbod te verbreden, sneller in te spelen op vragen uit de arbeidsmarkt en het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) aanbod te versterken. Bart Lamboo, projectleider pilot microcredentials hbo & wo: “Na een succesvolle pilot in hbo & wo is het natuurlijk geweldig dat we onder Npuls nu met mbo, hbo en wo gezamelijk stappen zetten naar een stelsel waarin microcredentials in Nederland een (h)erkende waarde hebben. Door samen te werken en van elkaar te leren kunnen we elkaar hierin écht versterken!

De projecten rondom microcredentials zijn een onderdeel van de hub Wendbaar georganiseerd onderwijs. Gezien de wetgeving en uitvoering start het mbo een afzonderlijke pilot, het hbo & wo trekken met elkaar op. Uiteraard zoeken we de samenwerking tussen beide projecten op 

Doorbouwen in het hbo & wo
Voor het hbo & wo zijn microcredentials niet nieuw – in 2021 startte een eerste pilot geïnitieerd door het Versnellingsplan, de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland. De pilot had succes: binnen de 34 deelnemende instellingen zien we steeds meer initiatieven ontstaan rondom microcredentials. Binnen Npuls bouwen we door op de resultaten die in deze eerste pilotfase zijn opgedaan, wederom in samenwerking met de sectorverenigingen. 

De onderwijsinstellingen die al meededen aan de pilot van het Versnellingsplan, stromen automatisch door naar de volgende fase. Bestuurders en interne betrokkenen worden hierover geinformeerd. En goed nieuws voor niet-deelnemende onderwijsinstellingen: de inschrijvingen op deelname aan de volgende fase worden opengesteld! Deed jouw hbo of wo instelling (lid van VH of UNL) nog niet mee met de pilot microcredentials en zijn jullie geïnteresseerd in deelname? Op maandag 13 november vindt van 15-16u online informatiebijeenkomst plaats over deze fase en de aanmeldprocedure. Inschrijven voor deze bijeenkomst kan hier.  

Nieuwe stimulans in het mbo
In het mbo gaan microcredentials steeds meer leven. Daarom start de mbo-sector in 2024 met een pilot  rondom microcredentialing vanuit Npuls in samenwerking met de MBO Raad en de LLO-katalysator. Ashwin Brouwer, aanvoerder pilot microcredentials mbo: ”Voor het mbo bieden microcredentials een enorme kans om slagvaardig in te kunnen spelen op LLO-wensen vanuit de regio.”

Binnen het mbo spelen veel praktische, technische en inhoudelijke vragen. Die beantwoorden we tijdens de informatiebijeenkomst op 8 december van 13.00 tot 16.00 uur. Wil je daar aan meenemen (fysiek of digitaal)? Kijk hier voor meer informatie.   

Meer weten over microcredentials
Wil je meer weten over microcredentials? Kijk dan hier. Heb je vragen over de project in het hbo & wo, mail dan naar Bart Lamboo. Voor vragen over de pilot in het mbo kun je terecht bij Ashwin Brouwer.

Het laatste nieuws