Ict-infrastructuur wordt Digitale sectorvoorzieningen

Lees meer over de naamsverandering van Ict-infrastructuur.

16 november 2023 2 min

Het programmaonderdeel Ict-infrastructuur heeft een nieuwe naam: Digitale sectorvoorzieningen. De nieuwe naam benadrukt de kern van het programmaonderdeel – die zit in het komen tot digitale sectorvoorzieningen, van de techniek tot afsprakenstelsels en van product management tot architectuur.

“We bouwen voor en met het mbo, hbo en wo aan veilige en betrouwbare digitale sectorvoorzieningen, zodat we toe kunnen werken naar hoogwaardig onderwijs dat doorlopend wordt geactualiseerd, een sector waarin publieke waarden leidend zijn en een systeem dat wendbaar georganiseerd is voor alle lerenden – de initiële student en leven lang lerende.”

– Rose van Iperenburg (aanvoerder) en Jos van der Woude (programmamanager)

Rose van Iperenburg (aanvoerder) en Jos van der Woude (programmamanager)

Bouwen aan landelijke, digitale sectorvoorzieningen

Microcredentials, onderwijs volgen zonder administratieve drempels, digitale leermaterialen, de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt – dit alles valt of staat met een goede infrastructuur en de juiste digitale sectorvoorzieningen. Met het programmaonderdeel Digitale sectorvoorzieningen geven we vorm aan het gezamenlijke ict-landschap in het Nederlandse publieke vervolgonderwijs. Hierdoor zorgen we voor een gemakkelijke en efficiënte samenwerking tussen instellingen onderling, met de arbeidsmarkt en met leveranciers.

Het programmaonderdeel realiseert in nauwe samenspraak de voorzieningen die voortkomen uit de projecten van de andere programmaonderdelen van Npuls. Denk aan voorzieningen voor het ontsluiten van Digitale leermaterialen. Anderzijds heeft het programmaonderdeel Digitale sectorvoorzieningen de taak om hierbij de samenhang en borging van publieke waarden te bewaken.

Gezamenlijk beheren

Onder digitale sectorvoorzieningen vallen alle activiteiten die nodig zijn om digitale diensten te ontwikkelen, beschikbaar te stellen, te onderhouden en te ondersteunen. Denk aan een eigen digitale identiteit en wallet van een lerende. Om deze beschikbaar te stellen en te onderhouden zijn digitale sectorvoorzieningen nodig die gezamenlijk beheerd worden en door iedere instelling geïmplementeerd zijn. Hierbij nemen we de landelijke sectorarchitecturen van het mbo (MOSA) en hoger onderwijs (HOSA) als uitgangspunt en werken we samen met de programmaonderdelen, onderwijsinstellingen en ketenpartners.

Meer weten?

Bovenstaande activiteiten zijn slechts een greep uit de plannen van het programmaonderdeel. Wil je meer weten over Digitale sectorvoorzieningen? Neem dan contact op via de pagina van het programmaonderdeel.

 

Het laatste nieuws