Npuls niet geraakt door schrappen Nationaal Groeifonds 

In het gister gepresenteerde regeerakkoord is duidelijk geworden dat het Nationaal Groeifonds wordt geschrapt. Dit betekent dat rondes 4 en 5, rondes die eerder waren aangekondigd maar nog niet waren opengezet voor aanvragen, niet doorgaan. Subsidies van Groeifondsprogramma’s die in eerdere rondes, ronde 1, 2 of 3, zijn toegekend, blijven gehonoreerd.

17 mei 2024 1 min

Dit betekent dat Npuls niet geraakt wordt door het annuleren van het Nationaal Groeifonds. De aanvraag Digitaliseringsimpuls Onderwijs, de titel van de subsidieaanvraag van Npuls, is in de tweede ronde ingediend. Het toegekende geld, waarvan momenteel het grootste deel een reservering betreft, blijft dus staan. 

De subsidie van Npuls is in twee fasen toegekend. Fase 1 duurt twee jaar en is onvoorwaardelijk toegekend. Hierdoor kon Npuls op 1 juli 2023 van start. Fase 2 duurt zes jaar en moet op 1 juli 2025 van start gaan. Het geld voor Fase 2 is toegekend op voorwaarde dat Npuls de streefwaarden van Fase 1 behaalt. De subsidie voor Fase 2 betreft momenteel dus een reservering, en deze reservering blijft staan onder het nieuwe regeerakkoord.  

Het laatste nieuws