17 vragen aan de MBO Raad over de sleutelteams

Binnen Npuls werken mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in Nederland samen aan de drie hoofddoelen van het programma: onderwijskwaliteit verbeteren, wendbaarheid van het onderwijs vergroten én digitale vaardigheden van docenten en lerenden verbeteren. Ambitieuze doelen waarbij ‘sleutelteams’ een rol kunnen spelen bij het succes van Npuls in en mét de instellingen. Wat zo’n sleutelteam in de praktijk betekent, lichtte Manon Geven, Npuls liaison (MBO Raad), toe tijdens een online vragenuurtje voor mbo-scholen.

25 april 2023 7 min

#1 Elke instelling is gevraagd een sleutelteam in te richten. Waarom?
‘Kort gezegd: zo’n sleutelteam maakt het voor jou als instelling makkelijker om mee te doen aan Npuls. Het is een groot landelijk programma waarbij het sleutelteam een cruciale rol kan spelen in het realiseren van het succes van Npuls in en met de instellingen. De sleutelteams vormen gedurende het programma de schakel tussen Npuls en de scholen. Denk aan informatieoverdracht over hoe je je als school kunt aanmelden voor de verschillende transformatiehubs, pilothubs of infrastructuurprojecten of bijvoorbeeld de vervolgstappen rondom de subsidieregeling voor Centers for Teaching & Learning. Ook kunnen de teams elkaar onderling gemakkelijk ‘opzoeken’ om kennis, expertise en ervaring uit te wisselen rond de drie hoofddoelen van Npuls. En bovendien: we willen de scholen graag ondersteunen om een succes te maken van digitale transformatie. Een sleutelteam – waarin mensen die dat coördineren in de instelling zichtbaar zijn – kan daar goed bij helpen.’

#2 Hoe werkt zo’n sleutelteam in de praktijk? 
‘Een sleutelteam fungeert enerzijds als het aanspreekpunt voor Npuls als het gaat om ‘zaken’ die de school aangaan. Op die manier kan dit team ook de vertaalslag maken naar de ontwikkeling en implementatie van Npuls-activiteiten in de school, zoals onderwijskwaliteit en digitale vaardigheid verbeteren, beleid formuleren voor omgaan met studiedata, (open) leermiddelen ontwikkelen, et cetera. Anderzijds ziet Npuls graag dat dit team aanspreekpunt is voor collega’s van de eigen school, wanneer zij vragen hebben over het programma en de vormgeving daarvan in de school.’

#3 Wie zitten in deze sleutelteams?
‘Scholen stellen de teams zelf samen. Deze bestaan uit mensen die werken aan de digitale transformatie in de instelling en daar ook verantwoordelijkheid voor dragen. Denk hierbij aan functionarissen die een sleutelrol vervullen in (strategisch) onderwijsbeleid, informatiemanagement, ICT, onderwijs- en studentadministratie, docentprofessionalisering en data en Institutional Research (IR). IR is een term uit het wo, in geval van het mbo kun je denken aan mensen in de school die zich met onderzoek bezighouden. Belangrijk is dat er vanuit verschillende deskundigheidsgebieden wordt gewerkt. Bij het programma Doorpakken op Digitalisering hebben we ervaren dat digitale transformatie sneller vorm krijgt als je kiest voor die brede blik.’

#4 In de presentatie staat bij concrete functies: CIO, Informatiemanager, Manager Strategie & Onderwijs, Hoofd studentenzaken, Directeur HRM, (Beoogd) Hoofd CTL. Mag je van deze functies afwijken?
‘Dit zijn concrete voorbeelden, maar het hoeven niet letterlijk die functies te zijn. Uiteraard kunnen projectleiders ook deel uitmaken van het sleutelteam. Belangrijk is dat iemand mandaat heeft om dit in de instelling uit te voeren. Wat we vooral willen benadrukken is dat de meest ideale situatie een combinatie is van ICT (technisch), onderwijsinhoudelijk, informatiemanagement en docentprofessionalisering.’

#5 Kun je bij ICT ook denken aan een manager Infrastructuur?
‘Ja, maar alles hangt af van zijn of haar aandachtsgebied. Onderwerpen als de harde infrastructuur, hardware en serverlandschap zijn voor sleutelteams nu minder relevant.’

#6 Hoe groot zijn de teams?
‘We gaan uit van ongeveer drie tot vijf mensen, dit aantal heb je wel minimaal nodig om te komen tot een multidisciplinaire werkwijze. Uiteraard kan dit aantal afwijken als er bijzondere omstandigheden zijn in de school.’

#7 Wat kan ik als ‘sleutelteamer’ concreet aan werk verwachten?
‘Je bent aanspreekpunt voor het programma. Dat houdt in dat je informatie, plannen en resultaten ontvangt, bijeenkomsten bijwoont, input geeft  op concepten, (kritische) vragen stelt en behoeftes vanuit jouw team doorgeeft.

#8 Hoeveel tijd kost het?
‘Ga uit van maximaal ongeveer twee uur per week. De ene week iets meer, de andere week misschien minder. In de eigen instelling de vertaalslag maken naar digitale transformatie zal uiteraard wat meer tijd kosten. Denk aan: communiceren, sturen op keuzes waar je wel of niet aan deelneemt, interne bijeenkomsten organiseren, kennis delen, sturen op implementatie, collega’s betrekken. Maar als het goed is, is dat je werk al.’

#9 Ik las dat de namen van het sleutelteam op de website van Npuls komen. Is het niet handiger om te verwijzen naar één contactpersoon per instelling?
‘Goede vraag. Op de website van Npuls staat één contactpersoon per sleutelteam per mbo-instelling genoemd. En dus ook maar één e-mailadres van een contactpersoon (of algemeen e-mailadres) die namens het sleutelteam de vragen kanaliseert (zie vraag #16).’

#10 Hoe verhouden sleutelteams zich tot transformatiehubs en de Centers for Teaching & Learning?
‘Sleutelteams kijken overkoepelend hoe je als instelling mee kan doen en aanhaken. Zij coördineren deze deelname. Bijvoorbeeld wanneer de school gaat meedoen aan de subsidieregeling voor Centers for Teaching & Learning.

Sleutelteams zijn niet actief in hubs, maar kijken wel aan welke hubs je als school mee wilt doen. Vanuit je rol als sleutelteamlid kun je natuurlijk wel iets zeggen vanuit betrokkenheid bij het onderwerp van een hub; er is gelegenheid om mee te denken. Je kunt ook zelf meedraaien in een hub, maar dat is niet nodig. Ik kan me ook voorstellen dat je daar ook collega’s in voordraagt.’

#11 Is er een financiële vergoeding?
‘Er is geen financiële urenvergoeding. Je krijgt er wel heel veel kennis en inspiratie voor terug zodat je makkelijker mee kan doen in het programma en meedoen aan de andere onderdelen van Npuls.’

#12 Wanneer gaan de sleutelteams van start?
‘De komende maanden gaan de teams in Npuls opstarten, en dat geldt ook voor de sleutelteams in de instellingen. Ik verwacht dat je pas in het najaar tot échte actie hoeft te komen, als de plannen van de hubs bekend worden en de subsidieregeling voor CTL’s opengaat. Wel hebben we 5 juni alvast een digitale welkomstbijeenkomst voor alle mbo-sleutelteams en in oktober een fysieke bijeenkomst (sleutelparty;-) voor alle sleutelteams in wo, hbo en mbo. Als je dit allemaal te lang vindt duren en je alvast goed wilt voorbereiden, dan kun je ook alvast een digitale sessie in je instelling organiseren via Youssef Boudou. Sowieso houden we jullie op de hoogte via de nieuwsbrief (aanmelden kan via: info@npuls.nl) en via de LinkedIn pagina’s van Npuls en MBO Digitaal.’

#13 Hubs, Infra’s, CTL’s: hoe verbinden jullie die aan elkaar?
‘Onderling leggen we linkjes om een roadmap voor de komende 4 maanden vast te stellen. Daarnaast hebben de programmamanagers en aanvoerders van hubs onderling nauw contact. De liaisons lopen via de sleutelteams tussen alle onderdelen heen en weer. De contactpersonen vind je op de contactpagina van Npuls.’

#14 Komt er ook communicatieplatform zodat we onderling kennis en ervaring kunnen uitwisselen?
‘Jazeker, na de start van Npuls komt er een open source samenwerkingsomgeving.’

#15 Er gaat veel geld in Npuls om. Komt er ook een soort tussentijdse evaluatie waar we kunnen toetsen of je als instelling goed op weg bent, de juiste stappen zet? Kunnen we daar een soort proces voor inrichten?
‘Mooie vraag, dat kan misschien een soort visitatie zijn. We nemen ‘m mee naar het team dat de regeling uitzet.’

#16 Ik heb me nog niet aangemeld, bij wie meld ik mij aan?
‘Sleutelteams kunnen zich eenvoudig (tot uiterlijk 1 mei) aanmelden via Youssef Boudou. Vermeld in de mail de namen en e-mailadressen van sleutelteamleden van jouw school en vermeld er ook bij wie aanspreekpunt wordt. Deze naam (plus e-mailadres) plaatsen we op de website van Npuls. Het vermelden van alleen een algemeen e-mailadres is uiteraard ook mogelijk.’

#17 Wat als we 1 mei niet redden? En kunnen we later nog wijzigingen doorgeven?
‘Dan zou ik zeggen: mik op half mei. Wijzigingen kun je aan Manon doorgeven (zie onderstaand e-mailadres), Je zit er niet tot in eeuwigheid aan vast. Het is fijn als we kunnen starten met wat aanspreekpunten.’

De presentatie met informatie over Npuls, de CTL’s en de sleutelteams vind je hier. Heb je nog vragen of suggesties? Dan horen wij dat graag. Hiervoor kun je terecht bij de liaison namens de MBO Raad, Manon Geven (m.geven@mboraad.nl).

Het laatste nieuws