Zes experts sluiten zich aan bij de community edusources

Ontdek waarom deze nieuwe experts graag bijdragen aan open leermaterialen via de community edusources

25 januari 2024 4 min

We hebben nieuwe versterking bij de transformatiehub Digitale leermaterialen! Maak kennis met de experts open leermaterialen Ria Jacobi, Nicolai van der Woert, Pascal van der Kaa, Brenda Lems, Irma van Houts en Michiel de Jong. Zij gaan naast het werk bij hun onderwijsinstelling actief aan de slag binnen de nationale community edusources. Samen zetten zij zich in voor het bevorderen van kennisdeling, innovatie en promotie van open leermaterialen.

 

 

Ria Jacobi: 
Ik ben werkzaam bij Inholland als beleidsadviseur onderwijsinnovatie, en mijn mening is: kennis delen betekent kennis vermenigvuldigen. Door het toegankelijk maken van kennis, breng je kennis verder. Het stimuleren van delen en hergebruiken van kennis draagt bij aan bijvoorbeeld innovatie (sneller kenniscirculatie), diversiteit en inclusie (toegang tot divers leermateriaal), en duurzaamheid (hergebruik). En daarbij is het startpunt: de student. Ik beschouw de student als partner in de kenniscreatie.  Het stimuleren van en samenwerken vanuit de open beweging motiveert mij enorm. De Transformatiehub Digitale leermaterialen is dan ook dé plek, in verbinding met de instellingen, om dat te kunnen en mogen doen.

Nicolai van der Woert:
Sinds 2005 ben ik, Nicolai van der Woert, onderwijskundige en senior beleidsadviseur onderwijsinnovatie bij Radboudumc Health Academy, enthousiast betrokken bij de internationale beweging die open leermaterialen een plek in het onderwijslandschap wil geven. Er is enorm veel kwalitatief goede content ontwikkeld met publieke middelen. Het open delen en hergebruiken van deze materialen ligt eigenlijk voor de hand. Dit niet alleen omdat het kosten bespaart, maar ook omdat het docenten ondersteunt bij onderwijsontwikkeling en studenten meer keuzemogelijkheden biedt. Het open delen van kennis is niet alleen een mooie praktijk, maar kan ook bijdragen aan een betere kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs.

Pascal van de Kaa:
Ik ben Pascal van de Kaa, Senior Adviseur Onderwijsvernieuwing bij ROC van Amsterdam-Flevoland. De wereld van leermaterialen verandert komende jaren snel in het mbo, zeker onder invloed van Open AI, de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de nieuwe media. We willen dat iedereen wereldwijd zich zijn hele leven vrijuit kan blijven ontwikkelen en bijscholen. De nieuwe maatschappelijke uitdagingen vergen oplossingen die we alleen in co-creatie met elkaar kunnen ontwikkelen. We kunnen het ons niet meer veroorloven om onze kennis niet met elkaar te delen en niet op elkaars ervaringen voort te bouwen. Ik hoop dat ik collega’s kan inspireren om hier binnen hun eigen instelling serieus werk van te maken.

Brenda Lems:
Ik ben Brenda Lems, adviseur digitale (open) leermaterialen bij Hogeschool Rotterdam en voorzitter van de werkgroep Bibliotheken en Open en Online Onderwijs. In mijn rol als voorzitter van de werkgroep Bibliotheken en Open en Online Onderwijs fungeer ik o.a. als spreekbuis voor mijn bibliotheekcollega’s in het hoger onderwijs, ten behoeve van verbetering van de communicatie en inrichting/profilering van Edusources. In mijn rol als expert open leermaterialen hoop ik de verbinding te kunnen leggen tussen de bibliotheken en het onderwijs om de Community open leermaterialen verder op- en uit te bouwen en met elkaar het onderwerp op de agenda’s te krijgen van de instellingen.

Irma van Houts:
Ik ben Irma van Houts en ik werk bij de HAN studiecentra. Het is mijn passie om docenten die onderwijsmateriaal ontwikkelen te ondersteunen en ook te adviseren. Dat betekent dus bij het maken, bewerken en bij het uploaden van deze materialen. Daarom was het dan ook logisch voor mij om bij deze expertgroep aan te sluiten.

Michiel de jong:
Het is mijn passie om mensen te overtuigen en hen te helpen hun kennis en informatie open te delen in de vorm van open leermaterialen met elkaar én met de wereld. Om die reden ben ik ook bij de Community edusources gekomen en hoop ik mijn kennis en expertise op deze manier breder te kunnen delen. Op deze manier kan iedereen in de toekomst samenwerken aan het maken en delen van open leermaterialen.

Meer weten over open leermaterialen?

Bezoek de community edusources

Het laatste nieuws