Onderwijs bewegen

Het Nationaal Groeifondsprogramma van en voor alle publieke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten in Nederland. 

Meer weten?     Inhoud Npuls   |   Inrichting Npuls    |   Team Npuls

 

Npuls beweegt het onderwijs op de hartslag van innovatie

Het onderwijs in Nederland is van wereldklasse. Als vervolgonderwijs hebben we de ambitie om deze voorsprong te behouden én te vergroten. Want: onderwijs is het motorblok van de samenleving. In tijden van snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving, gekenmerkt door digitalisering en snelle ontwikkeling (en dus veroudering) van kennis, is de onderwijssector in staat om continu bij te dragen aan die ontwikkelingen met nieuwe inzichten en vaardigheden. 

Bovendien draagt de sector bij aan het realiseren van digitale inclusie en het reduceren van kansenongelijkheid. Hiermee vervult de onderwijssector een essentiële taak in tijden van vergrijzing en draagt zij blijvend bij aan de brede welvaart en het verdienvermogen van ons land. 

De huidige veranderingen in de maatschappij vragen om een snelle transformatie van het onderwijs. Dit betekent dat we actief moeten bouwen en bijsturen. Alle mbo-scholen, hogescholen en universiteiten bouwen met Npuls de komende acht jaar aan een toekomstbestendige onderwijssector. Een sector die zichzelf van binnenuit slim en sterk organiseert. Een sector die veerkrachtig is en actief anticipeert op veranderingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Door samen te werken geven we met elkaar doelgericht een impuls aan innovatie en het benutten van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Digitalisering is dus het middel, niet het doel.  

We werken toe naar een sector die hoogwaardig onderwijs verzorgt, dat doorlopend wordt geactualiseerd. Om instellingen daartoe in staat te stellen, werken we aan sectorbrede afspraken en standaarden, zodat we sneller onderwijsaanbod kunnen ontwikkelen dat tegemoetkomt aan nieuwe vragen. We werken aan onderwijs waarin lerenden digitaal vaardig zijn zodat hun digitale geletterdheid beter aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. We werken aan het organiseren van onderwijs en het aanbieden van digitale leermaterialen en kennis via een gemeenschappelijke infrastructuur. En we werken met elkaar aan een onderwijssector die de mogelijkheden van publiek-private samenwerkingen beter kan benutten. En waarin digitale soevereiniteit van instellingen is gewaarborgd en onze publieke waarden worden beschermd. Met expertise, digitale tools, standaarden en een hoogwaardige ict-infrastructuur geven we een continue impuls aan het vergroten van de kwaliteit en efficiëntie van het onderwijs.  

Wij sluiten iedereen aan. Lokaal, landelijk en internationaal koppelen we kennis aan kennis, wensen aan ervaringen, best practices aan de praktijk.   

Wij zijn lerenden, docenten, ontwikkelaars en bestuurders van alle mbo-scholen, hogescholen en universiteiten die samenbouwen aan het best denkbare ecosysteem. Zodat iedereen optimaal onderwijs geniet.  

Wij zijn Npuls. Onderwijs bewegen.  

pijlen naar beneden

Onderwijs bewegen