Centers for Teaching and Learning

In een Center for Teaching & Learning (CTL) kunnen docenten terecht voor ondersteuning bij het vernieuwen van hun onderwijs. Alle publieke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten ontwikkelen een CTL op een manier die past bij de eigen context, structuur en cultuur in de instelling. In de Centers for Teaching & Learning bij jou in de buurt vind je straks ook alle kennis en producten van Npuls. 

Eén van de ambities van Npuls is dat in 2030 alle deelnemende instellingen in het mbo, hbo en wo een Center for Teaching & Learning (CTL) hebben opgezet of doorontwikkeld. Op deze pagina lees je meer over CTL’s. 

Alle basisinformatie in één overzicht?

Bekijk hier de starterskit CTL

Wat is een Center for Teaching & Learning?

Een Center for Teaching & Learning zorgt ervoor dat sectorale ict-voorzieningen en de lokaal en nationaal opgebouwde kennis sneller beschikbaar komen voor docenten en onderwijsprofessionals. In een CTL kunnen docenten(teams) en onderwijsprofessionals terecht voor advies en training over het vernieuwen van hun onderwijs. Dit kan op een manier die past bij de eigen context en cultuur van de onderwijsinstelling. Een CTL is altijd een herkenbaar, vindbaar en aanwijsbaar organisatieonderdeel, maar kan verschillende vormen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een fysieke locatie, een netwerk van mensen, een online platform, of een afdeling. De CTL’s van verschillende instellingen staan onderling met elkaar in contact voor kennisuitwisseling en met nationale programma’s zoals Npuls.

 

Doelstellingen van een Center for Teaching & Learning:

CTL’s hebben 5 kerndoelstellingen. Digitalisering en de kennis van ICT zijn een groot onderdeel in deze doelen: 

  • bevorderen van ontwikkeling en professionalisering van docenten; 
  • delen van kennis over onderwijsinnovatie; 
  • bevorderen van onderwijsinnovatie; 
  • ondersteunen van de organisatie bij onderwijsinnovatie; 
  • uitvoeren van en bijdragen aan onderzoek over onderwijsinnovatie. 

Expert aan het woord

Andrea Kottman, onderzoeker bij Universiteit Twente, deed onderzoek naar verschillende CTL-structuren van universiteiten in Duitsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Welke lessen kunnen we leren van onze buitenlandse collega’s? En zijn er criteria die het ontwerp van een CTL beïnvloeden? We gingen in gesprek met Andrea. 

 

CTL-subsidieregeling

Er is een subsidie beschikbaar voor alle instellingen voor de (door)ontwikkeling van een Center for Teaching & Learning binnen hun eigen instelling of samen met andere instellingen. Npuls begeleidt alle instellingen bij het aanvraagproces rondom de CTL-subsidieregeling.

Dit doen wij op verschillende manieren en momenten. Onder andere tijdens een reeks online bijeenkomsten voor betrokkenen binnen een instelling zoals projectleiders, bestuurders en opstellers van de aanvraag. We willen hiermee bewustwording van de betekenis en het belang van de regeling creëren. Meer informatie over de subsidieregeling vind je op deze pagina. 

Het CTL-team van Npuls organiseert online bijeenkomsten waar informatie wordt gedeeld over de subsidieregeling. 

 

Landelijk Kennisnetwerk CTL’s

Met het Landelijk Kennisnetwerk CTL’s willen we kennis en ervaring met elkaar uitwisselen en van elkaar leren. Tijdens bijeenkomsten met dit netwerk delen we onder andere informatie over het aanvraagproces van de CTL-subsidieregeling. Daarnaast vertellen experts wat de subsidie voor het onderwijs betekent, delen we ervaringen met het opzetten van een CTL met elkaar en is er ruimte voor vragen.   

Bekijk de agenda en schrijf je in voor de eerstvolgende bijeenkomst.  

Wil je een bijeenkomst terugkijken? Bekijk hier alle opnames terug.

Veelgestelde vragen

Wat is een Center for Teaching & Learning?

Deze centers spelen een belangrijke rol in de wisselwerking met het centrale programma. Voor de instellingen zullen er – via het ministerie – middelen vrijkomen om te investeren in een Center for Teaching & Learning (CTL). Hiervoor zal een subsidieregeling worden opengesteld. Op de website vind je meer informatie over CTL’s en de subsidieregeling.

Waarom hebben we een Center for Teaching & Learning nodig?

Om onderwijs van wereldklasse te kunnen verzorgen, is het van belang om als docent steeds de mogelijkheid te hebben je te professionaliseren met de nieuwste inzichten en kennis, om evidence-informed te werken, en om onderwijsvernieuwing op een goede manier aan te jagen. Daarbij ondersteunen CTL’s. Ook voor Npuls zijn CTL’s belangrijk. Npuls heeft echt impact als de resultaten aansluiten bij wat lerenden en docenten nodig hebben, en als zij daar direct toegang toe hebben. In een Center for Teaching & Learning pas je algemene, met en voor docenten, opgedane inzichten toe in de eigen praktijk. Zo kunnen docenten en lerenden ook daadwerkelijk iets met de kennis en voorzieningen die instellingen binnen het programma ontwikkelen. Daarom richt iedere onderwijsinstelling (mbo, hbo en wo), samen met andere instellingen, een Center for Teaching & Learning in.

Zijn we, als instelling, verplicht een CTL in te richten?

Npuls heeft een aantal ambities onder meer dat in 2030 alle deelnemende instellingen een Center for Teaching & Learning hebben opgezet of doorontwikkeld. Als instelling bepaal je dus niet of, maar wel wanneer, waar en hoe je een dergelijk center inricht.

Zijn er regels waar we, als instelling, ons aan moeten houden?

Er zijn ontvankelijkheidscriteria voor de subsidieaanvraag. Dus: ja voor de subsidieaanvraag gelden uiteraard regels, deze worden in de komende maanden verder bekend gemaakt. Mee doen aan de regeling betekent ook meedoen in het kennisdelen in het netwerk van jouw cohort en het landelijk netwerk rondom CTL’s. Maar bij het inrichten van een CTL is er veel vrijheid om dit te doen op een manier die het best past bij de instelling(en). Voorwaarde is wel dat het center zich richt op faciliteren en professionaliseren van docenten. Het center sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven en versterkt die initiatieven.

Is er budget beschikbaar voor het opzetten van een CTL?

Voor iedere onderwijsinstelling is een subsidie (maximaal €500.000 per instelling) beschikbaar om een CTL in te richten, of een bestaande door te ontwikkelen. Instellingen kunnen vanaf september in vier rondes een aanvraag doen bij het subsidieloket DUS-I. Per ronde wordt steeds een aantal aanvragen toegekend; zo krijgt iedere onderwijsinstelling in de loop van Npuls de gelegenheid om aan de slag te gaan. Goed om te weten is dat de subsidies echt bedoeld zijn als eenmalige bijdrage. Elke instelling is zelf verantwoordelijk voor het verder uitbouwen en blijven financieren van de CTL.

Vragen? Neem contact op met het CTL team
Marian Kat-de Jong
Programmamanager
Aukje Leufkens
Aanvoerder
Irene Wannet
Aanvoerder

Onderwijs bewegen