Centers for Teaching & Learning

Wat is een Center for Teaching & Learning?

In een Center for Teaching & Learning (CTL) kunnen docenten terecht voor ondersteuning bij het vernieuwen van hun onderwijs. Alle publieke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten ontwikkelen gedurende Npuls een CTL op een manier die past bij de eigen context, structuur en cultuur in de instelling. In de Centers for Teaching & Learning bij jou in de buurt vind je straks ook alle kennis en producten van Npuls.

Doelstellingen van Centers for Teaching & Learning

  • Bevorderen van ontwikkeling en professionalisering van docenten 
  • Delen van kennis over onderwijsinnovatie (met inzet van ICT) 
  • Bevorderen van onderwijsinnovatie (met inzet van ICT) 
  • Ondersteunen van de organisatie bij onderwijsinnovatie (met inzet van ICT) 
  • Uitvoeren van en bijdragen aan onderzoek over onderwijsinnovatie (met inzet van ICT) 

Subsidieregeling

De CTL-subsidieregeling binnen Npuls is erop gericht dat alle betrokken instellingen aan het eind van het programma een CTL hebben opgezet of doorontwikkeld en dat het voortbestaan en de benutting hiervan voor de langere termijn is geborgd.  Middels deze regeling kunnen instellingen een aanvraag doen voor een financiële bijdrage in de (door)ontwikkeling van een CTL binnen hun eigen instelling of samen met andere instellingen. 

Volgens de huidige planning wordt het vanaf begin september mogelijk voor instellingen om zich in te schrijven voor deelname aan de eerste ronde van de regeling. Zodra hierover meer informatie bekend is kun je dit terugvinden op de website en via de nieuwsbrief.

Samenwerken

Npuls stimuleert samenwerking tussen instellingen en over sectoren heen voor het opzetten of doorontwikkelen van een Center for Teaching & Learning. Hiernaast moedigen we aan om onderling kennis en ervaring met elkaar te delen en elkaar zo te versterken.

Terugblik online bijeenkomst 21 maart

Op 21 maart jl. organiseerde het coördinatieteam Kennisfrastructuur een online bijeenkomst over de CTL-subsidieregeling. In onderstaande video leggen we je uit hoe het proces van de CTL-subsidie verloopt en in welke fase we nu zitten. De bijbehorende presentatie vind je hier. De vragen die tijdens de online bijeenkomst zijn gesteld hebben wij verzameld in een Q&A.

Veelgestelde vragen

Waarom hebben we een Center for Teaching & Learning nodig?
Om onderwijs van wereldklasse te kunnen verzorgen, is het van belang om als docent steeds de mogelijkheid te hebben je te professionaliseren met de nieuwste inzichten en kennis, om evidence-informed te werken, en om onderwijsvernieuwing op een goede manier aan te jagen. Daarbij ondersteunen CTL’s. Ook voor Npuls zijn CTL’s belangrijk. Npuls heeft echt impact als de resultaten aansluiten bij wat lerenden en docenten nodig hebben, en als zij daar direct toegang toe hebben. In een Center for Teaching & Learning pas je algemene, met en voor docenten, opgedane inzichten toe in de eigen praktijk. Zo kunnen docenten en lerenden ook daadwerkelijk iets met de kennis en voorzieningen die instellingen binnen het programma ontwikkelen. Daarom richt iedere onderwijsinstelling (mbo, hbo en wo), samen met andere instellingen, een Center for Teaching & Learning in.

Zijn we, als instelling, verplicht een CTL in te richten?
Npuls heeft een aantal ambities onder meer dat in 2030 alle deelnemende instellingen een Center for Teaching & Learning hebben. Als instelling bepaal je dus niet of, maar wel wanneer, waar en hoe je een dergelijk center inricht.

Zijn er regels waar we, als instelling, ons aan moeten houden?
Er zijn ontvankelijkheidscriteria voor de subsidieaanvraag. Dus: ja voor de subsidieaanvraag gelden uiteraard regels, deze worden in de komende maanden verder bekend gemaakt. Mee doen aan de regeling betekent ook meedoen in het kennisdelen in het netwerk van jouw cohort en het landelijk netwerk rondom CTL’s. Maar bij het inrichten van een CTL is er veel vrijheid om dit te doen op een manier die het best past bij de instelling(en). Voorwaarde is wel dat het center zich richt op faciliteren en professionaliseren van docenten. Het center sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven en versterkt die initiatieven. Als je bijvoorbeeld al een innovatielab of i-coaches-aanpak hebt, kun je dit versterken met (of doorontwikkelen naar) een CTL.

Is er budget beschikbaar voor het opzetten van een CTL?
Voor iedere onderwijsinstelling is een subsidie (maximaal €500.000 per instelling) beschikbaar om een CTL in te richten, of een bestaande door te ontwikkelen. Instellingen kunnen vanaf september in vier rondes een aanvraag doen bij het subsidieloket DUS-I. Per ronde wordt steeds een aantal aanvragen toegekend; zo krijgt iedere onderwijsinstelling in de loop van Npuls de gelegenheid om aan de slag te gaan. Goed om te weten is dat de subsidies echt bedoeld zijn als eenmalige bijdrage. Elke instelling is zelf verantwoordelijk voor het verder uitbouwen en blijven financieren van de CTL.

Vragen?  
Heb je vragen over Centers for Teaching & Learning of de subsidieregeling? Neem contact op met hildeschwantje@wielinq.nl of nynke.kruiderink@surf.nl