Participatie in Npuls

Wij zijn samen Npuls. Samen werken we aan de transformatie van het onderwijs. Dit gebeurt al op verschillende plekken binnen de instellingen, daarnaast kun je als individu, als sleutelteam of als instelling participeren in verschillende community’s, pilots en projecten van Npuls.

We werken met drie participatieniveaus meedoen, meedenken en meekijken:

  • Meedoen – Actieve inzet vanuit de instelling, een CvB-besluit en gecoördineerd door het sleutelteam.
  • Meedenken – Inzet van mensen bijvoorbeeld in pilots of werkgroepen, een sleutelteambesluit
  • Meekijken – Op persoonlijke titel, gericht op het volgen van ontwikkelingen. Informeren van sleutelteam wordt aanbevolen.

 

Bekijk hieronder de actuele uitvragen van de verschillende programmaonderdelen en bepaal waar jullie inzet waardevol is.

Hier vind je de community edusources: het netwerkplatform rondom het thema open leermaterialen.

Meedoen – Pre-launch regeling OpenUp: meld je aan voor de voorlichtingsbijeenkomst

Inhoud: Npuls lanceert op 15 april de regeling OpenUp om samen met mbo, hbo en wo meer regie te krijgen op het gebruik van digitale en open leermaterialen. Een regeling waarmee je jouw onderwijsinstelling in 1,5 jaar verder brengt in het leren en werken met digitale en open leermaterialen. Npuls zorgt voor subsidie, begeleiding, kruisbestuiving en kennisontwikkeling.

Meld je alvast aan voor de voorlichtingsbijeenkomst OpenUp. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst lichten we de regeling verder toe en is er volop mogelijkheid om vragen te stellen.

Aanmelden: Schrijf je snel in voor 16 april of 22 april.

Meer informatie vind je hier.

Interesse? Neem contact op met het sleutelteam van jouw instelling.

Meedoen – Regeling OpenUp

Inhoud: Met de regeling OpenUp geeft Npuls alle mbo-, hbo- en wo-instellingen de mogelijkheid om hun ambities met digitale en open leermaterialen te formuleren en realiseren. Elke instelling heeft de gelegenheid haar eigen startsituatie vast te leggen met een impactscan, en daarbij een plan te maken om binnen bijna 1,5 jaar vooruitgang te boeken. Deelnemende instellingen gaan aan de slag met visie en beleid, systemen en platformen, bewustwording en implementatie.

Deadline:  Vooraanmelding voor deze regeling is 13 mei en de officiële inschrijving is 14 juni 2024. Check hier de volledige regeling en meld je instelling aan of ga direct naar het aanmeldformulier. 

Meer informatie: meld je dan aan voor de voorlichtingsbijeenkomst op 22 april.

Interesse? Neem contact op met het sleutelteam van jouw instelling.

Hier vind je de community Data & AI: het netwerkplatform rondom deze thema’s.

Meedenken – Learning Analytics

Startdatum en looptijd: 01-01-2024 t/m 01/07/2025. Evaluatie en eindpresentatie volgt september 2025.

Inhoud: We zijn op zoek naar instellingen die een concrete onderwijskundige vraag willen beantwoorden met learning analytics. Wil je bijvoorbeeld een dashboard voor studenten waarin ze hun eigen voortgang binnen een module kunnen volgen en vergelijken met anderen? Of wil je juist docenten en/of studiebegeleiders hun werk beter laten doen door het bij elkaar brengen van gegevens uit verschillende bronnen?

Vanuit Npuls bouwen we een infrastructuur waarin data uit verschillende systemen gecombineerd kunnen worden, welke we graag met de instellingen verder onderzoeken en mee experimenteren.

Wat vragen we van de instelling?
Van instellingen verwachten we naast een concrete en realistische use-case vooral commitment, eigenaarschap alsook onderwijskundige kennis. Uiteindelijk moet bijvoorbeeld het uitgewerkte dashboard voor hen een meerwaarde vormen t.b.v. het onderwijs. We verwachten dat verschillende mensen binnen de instelling betrokken zullen worden die normaliter ook bij dit thema en type project betrokken zijn, zoals projectleider, privacy officer, data-expert, onderwijskundige. Verder is het essentieel dat de benodigde data beschikbaar zijn.

Zijn er (selectie)criteria om in te schrijven?

Bij de selectie houden we rekening met:

  • Verdeling mbo/hbo/wo
  • Haalbare use-case binnen tijdsbestek
  • Beschikbare (development) capaciteit vanuit de instelling
  • Aantoonbare commitment instelling en eigenaarschap
  • Beschikbare data en geleverd volgens een standaard
  • Ethische overwegingen

Interesse? Neem contact op met het sleutelteam van jouw instelling.

Meedenken – Best practices Learning Analytics – Op zoek naar ervaringen van instellingen

Inhoud: binnen ons project verzamelen we relevante ervaringen omtrent Learning Analytics (LA) om op landelijk niveau te delen. We gaan ons nu richten op ons eerste thema: “LA gebruiken om studenten inzicht te geven in hun eigen leren en voortgang“. We zijn op zoek naar instellingen die ervaringen hebben om met ons te delen in een interview. Het mogen zowel succesverhalen als onverwachte uitkomsten of obstakels zijn!

Datum: interviews zullen plaatsvinden in april en mei.

Aanmelden: stuur een mail naar Anouschka van Leeuwen, a.vanleeuwen@uu.nl

Meer informatie: zie deze blogpost voor meer informatie

Interesse? Neem contact op met het sleutelteam van jouw instelling.

Meekijken – Bijeenkomst: bouwen aan digitale sectorvoorzieningen

Inhoud: wil je meer weten over het programmaonderdeel Digitale sectorvoorzieningen, en in gesprek gaan over OOAPI, voorzieningen voor digitale leermaterialen en eduID? Op 23 april organiseren we een eerste bijeenkomst over de digitale sectorvoorzieningen en je bent van harte welkom!

Datum en locatie: dinsdag 23 april | Utrecht (exacte locatie volgt) | 13.30 – 16.15 uur (aansluitend een borrel)

Meer info en aanmelden

Interesse? Neem contact op met het sleutelteam van jouw instelling.