Geslaagde kick-off CTL regeling brengt onderwijsinstellingen samen 

Op 27 juni vond de kick-off bijeenkomst plaats over de CTL-subsidieregeling. Deze bijeenkomst markeerde een belangrijke mijlpaal in de ambitie van Npuls dat elke publieke mbo-school, hogeschool en universiteit in 2032 een Center for Teaching & Learning (CTL) heeft.

11 juli 2023 3 min

Het doel van de bijeenkomst was om deelnemende instellingen te informeren over de CTL-regeling, ervaringen uit te wisselen en de basis te leggen voor samenwerking.

De kick-off bijeenkomst trok een grote groep aanwezigen, zowel live op locatie in Utrecht als online. Op locatie waren 71 vertegenwoordigers van dertien mbo-scholen, twintig hogescholen, tien universiteiten en vertegenwoordigers van DUS-I en het ministerie van OCW aanwezig. Online volgden een groep van 174 geïnteresseerden de bijeenkomst waarvan 33 van mbo-scholen, 28 van hogescholen en 13 van universiteiten. Een goede verdeling vanuit de sector.

Update Npuls en de CTL-regeling

Het programma van de bijeenkomst was opgedeeld in twee delen. Het eerste hybride deel begon met een toelichting op de ontwikkelingen binnen Npuls door Manon Geven, liaison van de MBO Raad, gevolgd door een presentatie over de CTL-regeling door Maarten Kuiper. Nynke Kruiderink blikte terug op de regionale bijeenkomsten. Hierna was er ruimte voor vragen en interactie.

Na de pauze werd het tweede deel voortgezet met de aanwezigen op locatie. We sloten de middag af met een gezellige borrel.

Kennismaken en samenwerken

De deelnemers op locatie maakten in het tweede uur nader kennis met elkaar met behulp van de werkvorm ‘Over de lijn’. Zo ontdekten we dat ongeveer twintig deelnemers de intentie hebben zich in te schrijven voor de eerste ronde van de subsidieregeling. Een vergelijkbaar aantal stapte over de lijn bij de vraag of zij al een beeld hebben met wie zij gaan samenwerken voor de CTL-regeling. Deze twee groepen overlapten niet volledig.

De gesprekken over samenwerking die hierna volgden waren inspirerend en constructief. Verschillende niveaus van samenwerking kwamen aan bod, waarbij kansen en uitdagingen werden geïdentificeerd. Ook werd geleerd van bestaande samenwerkingen en werden nieuwe vormen ontdekt.

De deelnemers waren het er unaniem over eens dat dit pas het begin is van een leerzaam traject, waarin onderwijsinstellingen van elkaar kunnen blijven leren. Om dit proces te ondersteunen is er een teams-omgeving opgezet voor het Landelijk Kennisnetwerk CTL’s. Tevens organiseren we een reeks bijeenkomsten om instellingen te begeleiden richting de aanvraag van de CTL-regeling. De eerste online bijeenkomsten staan gepland op 11 juli en 22 augustus.

De presentatie van de kick-off en andere relevante informatie over CTL’s en de regeling is hier terug te vinden. Ook vind je hier een Q&A-sectie en het interview met Andrea Kottman, CTL-expert.

Met deze kick-off is de basis gelegd voor een vruchtbare samenwerking tussen onderwijsinstellingen in Nederland. Maar het echte werk begint nu pas, en alleen sámen kunnen we dit werk verzetten!

 

kick-off-CTL-regeling-27-juni-2

Het laatste nieuws