XR

De impact van XR op het onderwijs is veelbelovend. XR biedt de mogelijkheid om het onderwijs en de leerervaring van de student te verrijken door kennis en ervaring op te doen die in de realiteit moeilijk te realiseren is 

Waar gaat dit programmaonderdeel over?

 

Extended Reality (XR) is een overkoepelende term die verschillende immersieve technologieën omvat, waaronder Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR). XR verwijst naar het samensmelten van de echte en virtuele wereld om interactieve en meeslepende ervaringen voor gebruikers te creëren. Er wordt al veel geëxperimenteerd in het onderwijs met de inzet hiervan. De pilothub wil deze kennis en ervaring samenbrengen in een community zodat we van elkaar kunnen leren en elkaars kennis kunnen gebruiken.  

Het gebruik van XR kan het leerproces aantrekkelijker en effectiever maken, waardoor studenten meer betrokken raken bij de lesstof. Ook kan het studenten helpen kritisch te denken door het simuleren van realistische scenario’s en situaties waarin ze problemen moeten oplossen en beslissingen moeten nemen. Zo helpt het studenten bij het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden en kennis die ze nodig hebben in het werkveld. 

Een stevige basis voor XR

Alle 105 onderwijsinstellingen die meedoen aan Npuls experimenteren enthousiast met Extended Reality (XR). Alleen: hoe zorgen we ervoor dat het niet alleen bij experimenteren blijft? De pilothub XR werkt de komende twee jaar aan een antwoord op deze vraag. Hoe we dit gaan doen? In verschillende projecten met en voor het onderwijs.

In 6 projecten verdeeld over 4 thema’s, komen het mbo, hbo en wo samen om ervaringen uit te wisselen en te experimenteren met XR-vraagstukken. Op deze manier ontwikkelen we een visie op de toepassing van XR in het onderwijs voor de lange termijn. Een visie waarin belangrijke publieke waarden zoals veiligheid en inclusiviteit centraal staan.

En uiteraard hoeft het niet bij deze 6 projecten te blijven! Als pilothub zijn we wendbaar en spelen we, waar mogelijk, graag in op de behoeften van het onderwijs.

Kortom: we werken in de pilothub aan een stevige basis, zodat XR daadwerkelijk het onderwijs beter maakt.

Projecten

Appstore

Thema: Content

Eén plek voor al het XR-lesmateriaal

Voor alles is tegenwoordig een app. Met één druk op de knop heb je toegang tot 1001 recepten, films en spelletjes. Handig, want zo vind je alles op een centrale plek. Hoe zou het zijn als je op één plek toegang krijgt tot ontelbaar veel XR-apps en zo makkelijker content met elkaar kunt delen? Met dit vraagstuk gaat het project Appstore aan de slag.

In het project onderzoeken onderwijsprofessionals uit het mbo, hbo en wo of een plek met z’n overzicht daadwerkelijk nodig is en waar deze aan moet voldoen. En wellicht belangrijker: of een landelijke ‘App-store’ voor het onderwijs ook echt bijdraagt aan de toepasbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van XR.

Contact projectleider: Diane Smits

Framework

Thema: Instellingsorganisatie

De implementatie van XR in kaart gebracht

Van experimenteren met XR naar implementeren: een stap die veel organisatorische-, technische- en logistieke aspecten met zich meebrengt en per onderwijsinstelling anders is. Om XR succesvol binnen onderwijsinstellingen uit te rollen, is het belangrijk om duidelijk te hebben wat hier allemaal bij komt kijken. Maar hoe pak je zoiets aan?

In het project Framework staat deze vraag centraal. Onderwijsprofessionals uit het mbo, hbo en wo werken samen aan een totaaloverzicht dat in kaart brengt wat er nodig is om XR binnen het onderwijs efficiënt en duurzaam uit te rollen.

Contact projectleider: Carolien Kamphuis

Responsible XR

Thema: Instellingsorganisatie

De rol van publieke waarden in XR

Als je een XR-headset aanschaft, waar let je dan op? Uiteraard kijk je naar wat de headset allemaal kan, maar hoe zit het met de ethische kant? Het tempo waarin XR-technologie zich ontwikkelt, maakt het namelijk lastig om te bepalen wat nu precies de impact is op studenten en de maatschappij. Daarom is nu het moment om belangrijke publieke waarden zoals veiligheid en inclusiviteit een centrale rol te laten spelen in het keuze-en ontwikkelproces van XR.

In het project Responsible XR onderzoeken het mbo, hbo en wo samen hoe dit het beste aangepakt kan worden. Hierin staan zij uiteraard ook stil bij hun eigen rol en verantwoordelijk in dit proces.

Contact projectleider: John Walker

Streaming

Thema: Nationale XR-infrastructuur

XR in de cloud

Je hebt geen dure hardware of zware computer meer nodig om naar je favoriete serie te kijken. Jouw serie is namelijk opgeslagen in de cloud. De cloud is een online omgeving die bestanden opslaat, beheert en veel rekenkracht heeft. Deze technologie zorgt ervoor dat je overal ter wereld series, games en muziek kunt streamen. Is deze vorm ook geschikt voor XR-headsets in het onderwijs en zo ja: wat is er nodig om van zware computer naar de cloud over te stappen?

In het project Streaming verkennen onderzoekers en onderwijsprofessionals uit het mbo, hbo en wo de mogelijkheden van XR-cloudtechnologie voor het onderwijs. De resultaten van deze verkenning worden naar verwachting eind dit jaar gedeeld.

Contact projectleider: Hizirwan Salim

Toekomst

Thema: Future Ready

XR: een behapbare en toegankelijke onderwijsmethode

De snelheid waarmee trends in XR elkaar opvolgen, is haast niet bij te houden. De ene XR-headset nog beter dan de ander. Ook de ontwikkeling van wetgeving en XR-toepassingen gaat hard. Hoe zorgen we ervoor dat we niet overvallen worden door deze wirwar aan verandering?

In het project Toekomst kijken onderwijsprofessionals uit het mbo, hbo en wo verder dan het hier en nu. Het project richt zich op het in kaart brengen van XR-innovaties en de impact hiervan op het onderwijs. Het doel? XR meer behapbaar maken en met elkaar investeren in een toegankelijke- en duurzame toekomst voor XR als onderwijsmethode.

Contact projectleider: Jeroen Boots

Community

Thema: Nationale XR-infrastructuur

De verbindende factor voor XR in het onderwijs

Of je nu als onderwijsinstelling al langere tijd bezig bent met XR of net begint: alles wordt beter wanneer je het deelt. En dat is precies waar het project Community om draait: het mbo, hbo en wo met elkaar verbinden, elkaars kennis gebruiken en zo samen XR verder brengen.

Daarom wil de Community o.a. twee keer per jaar een landelijk XR-event organiseren, word je via presentaties en mails op de hoogte gehouden en kun je ook samen met de pilothub XR-bijeenkomsten organiseren. Want: bouwen aan XR in het onderwijs doen we met elkaar.

Contact community manager: Kathelijne Koster

Voor wie doen we dit?

(edtech)

Lerenden

… kunnen tijdens het leerproces gebruik maken van XR-elementen wanneer dit van meerwaarde is en bezitten daardoor kennis en vaardigheden die nodig zijn in het werkveld.

laptop

Onderwijsprofessionals

… zijn in staat om goed onderbouwd, hoogwaardig onderwijs te ontwikkelen en aan te bieden waarin het gebruik van XR met meerwaarde geïntegreerd is.

stijgende lijn

Onderwijsinstellingen

… kunnen de organisatie van XR zo inrichten dat het op efficiënte wijze lerenden en onderwijsprofessionals faciliteert bij de inzet van XR. Processen zoals inkoop zijn efficiënt en passend bij de instelling geregeld.

handen schudden

De sector

… werkt samen met het bedrijfsleven om de gewenste ontwikkelingen binnen XR vorm te geven zodat gewerkt wordt aan een XR-ecosysteem en landelijke infrastructuur die past bij de publieke waarden van de sector.

Heb je een vraag of wil je bijdragen een van de projecten binnen deze pilothub? Neem dan contact op met een van de projectleiders via XR@npuls.nl.

 

Join the XR-community

Wil je op de hoogte gehouden worden over aankomende events, bijeenkomsten en onze nieuwsbrief ontvangen. Neem dan deel aan onze XR-community en schrijf je hieronder in.

Wat willen we bereiken?

Belangrijke speerpunten van de pilothub zijn een landelijke ICT- en kennisinfrastructuur, het creëren van XR-content wat tussen instellingen onderling gebruikt kan worden en gezamenlijk randvoorwaarden bepalen om zo instellingen te ondersteunen met de inzet van XR. Maar ook gezamenlijk experimenteren en onderzoek doen naar het gebruik van XR in het onderwijs en dit delen met de community is van belang met het oog op de toekomst. Het doel van de pilothub XR is dat alle lerenden toegang hebben tot XR content om zo een interactieve leerervaring te bieden die van toegevoegde waarde is. Belangrijk hierbij is dat docenten bij het ontwikkelen van hun onderwijs gebruik van XR op een goede manier kunnen toepassen, toegang hebben tot content en de juiste ondersteuning krijgen bij het implementeren. De pilothub ambieert een landelijke samenwerking tussen instellingen en gezamenlijke regie op XR content zodat we duurzame keuzes kunnen maken met een blik op de toekomst. Gedurende fase 1 van Npuls richt de pilothub zich op inzicht en onderzoek om in fase 2 het uit te kunnen breiden naar ontwikkeling, toepassing en verspreiding van kennis en content.  

Om deze impact te realiseren wordt er in de pilothub gewerkt aan: 

  • Het uitbouwen van de bestaande community’s tot een sterk actief landelijke community waar kennis wordt gedeeld en samenwerkingen worden gezocht om uitdagingen samen aan te gaan; 
  • Het bouwen aan een landelijke XR-infrastructuur; 
  • Het ontwikkelen van contentstrategieën om zo effectief en efficiënt mogelijk hoogwaardige content beschikbaar te stellen voor alle lerenden die toegevoegde waarde heeft in het leerproces; 
  • Het werken aan een blauwdruk voor een organisatiestructuur en instelling specifieke ICT-infrastructuur om uitdagingen als privacy en hardwarebeheer en compatibiliteitsvraagstukken adequate op te kunnen pakken; 
  • Onderzoeken en experimenteren op gebied van nieuwe technologieën zoals ‘Metaverse’ en nieuwe leerervaringen om duurzaam en toekomstgericht te kunnen zijn. 
pijlen naar beneden

Interview met pilothub XR projectleider Esther van der Linde

“Wat we met Npuls willen doen, is de samenwerking opzoeken zodat we extended reality (XR) gezamenlijk in de gaten houden en onderzoeken. Ook willen we experimenteren met die technologie en hoe het uiteindelijk toegevoegde waarde gaat hebben voor het onderwijs. Dat kan alleenals we dat met z’n allen doen, dan gaat dat een stuk efficiënter.” 

We gingen in gesprek met Esther van der Linde. Ze is projectleider van de pilothub XR en licht in het gesprek toe wat XR is, welke rol het heeft in het onderwijs en wat de plannen zijn vanuit Npuls.  

Ben je benieuwd naar de inzichten en toekomstvisies van Esther? Bekijk dan het interview hieronder.

Vragen? Neem contact op met het XR team
Algemeen
Karin Eijsink
Programmamanager
Esther van der Linde
Projectleider
Diane Smits
Aanvoerder
Angel Schols
Aanvoerder
Jeroen Boots
Aanvoerder

Het laatste nieuws

Onderwijs bewegen