Naamsverandering: Kennishub leren & innoveren 

22 maart 2024 2 min

Het programmaonderdeel dat voorheen bekend stond als ‘Kennisinfrastructuur’ heeft een nieuwe naam: ‘Kennishub leren & innoveren.’ Deze naam weerspiegelt beter de essentie en doelstellingen van dit programma. 

Aansluiting op de missie
De missie van de Kennishub leren & innoveren is het bevorderen van een lerende cultuur binnen het mbo, hbo en wo. We geloven in een onderwijslandschap waarbij onderwijsprofessionals binnen en buiten hun instelling samenwerken, van elkaar leren en actief kennis over onderwijsinnovatie met ICT delen. De nieuwe naam sluit hier goed op aan.  

Waarom een nieuwe naam?
De nieuwe naam ‘Kennishub leren & innoveren’ omvat een aantal belangrijke waarden van het programmaonderdeel: 

  1. Verbinding: meer nadruk op het verbindende element. Het gaat om een technische infrastructuur & het samenbrengen van kennis, netwerken en expertise. 
  2. Focus op doel: ‘leren & innoveren’ verwijst naar het doel waar we aan werken. Het gaat niet alleen om het vergaren van kennis, maar ook om het toepassen en blijvend vernieuwen ervan.
  3. Samen leren: als hub ondersteunen en faciliteren we het samenwerken binnen en buiten de instelling en sector. 

Hoewel we in onze naam minder nadruk leggen op de technische kant, werken we nog steeds aan een duurzame kennisinfrastructuur met daarin ook technische componenten. 

Wat kun je verwachten?
De naam wijzigt, de doelen blijven hetzelfde. Wat je kan verwachten van Kennishub leren & innoveren:

  • Innovatie: de Kennishub zal fungeren als een verbinder bij innovatie en samenwerking. Dit zal onder andere gebeuren in de CTL’s en in netwerken en communities. 
  • Leren: we faciliteren kennisdeling en leren van elkaar. Door kennis beter vindbaar te maken, kennis actief te delen, nieuw onderzoek naar onderwijsinnovaties met ICT te initiëren. Ook ondersteunen we bij het toepassen van deze kennis en innovaties binnen instellingen.  
  • Netwerken: de Kennishub brengt onderwijsprofessionals samen. Van docentondersteuners tot onderzoekers. Van bestaande netwerken tot nieuwe initiatieven.    

Meer weten?
Wil je meer weten? Bekijk dan de pagina van het programmaonderdeel. Meedoen? Via de sleutelteams doen wij regelmatig een uitvraag om te participeren.

Het laatste nieuws