Kickstart innovatie in het onderwijs: CTL-subsidieregeling gepubliceerd

Op donderdag 31 augustus is de CTL-subsidieregeling van Npuls gepubliceerd. Vanaf 2 oktober kunnen instellingen via de website van DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) de subsidie voor hun eigen Center for Teaching & Learning aanvragen. Instellingen hebben tot 1 november om een aanvraag in te dienen.

31 augustus 2023 3 min

In deze eerste ronde worden 20 tot 22 aanvragen toegekend, afhankelijk van welk subsidiebedrag de instellingen aanvragen. Na sluiting van de aanvraagtermijn op 1 november gaat DUS-I met een beoordelingscommissie aan de slag om de aanvragen te beoordelen. Vervolgens brengt de beoordelingscommissie een advies uit aan de minister voor toekenning van de subsidies. 

De subsidieregeling  

Eén van de ambities van Npuls is dat in 2031 alle 107 publiek bekostigde mbo-, hbo- en wo-instellingen een Center for Teaching & Learning (CTL) hebben opgezet of doorontwikkeld. De CTL-subsidieregeling stelt instellingen in staat een financiële bijdrage aan te vragen voor het oprichten of uitbreiden van een CTL binnen hun onderwijsinstelling. Instellingen kunnen een subsidie aanvragen van minimaal €250.000 en maximaal €500.000 per instelling. Het aanvragen van een subsidie, alsmede de toekenning ervan verloopt via DUS-I. 

Begeleiding vanuit Npuls 

Npuls begeleidt instellingen bij het oprichten en doorontwikkelen van een CTL en door het stimuleren van kennisdeling in de CTL-community. Deelnemende instellingen worden aangemoedigd om samen te werken en onderling kennis en ervaringen met elkaar te delen.  

Vier rondes  

Alle instellingen komen de volgende jaren in aanmerking voor toekenning van een CTL-subsidie. De toekenning gebeurt in vier rondes via DUS-I. De regeling die nu gepubliceerd is, richt zich op de ontwikkeling van maximaal 44 CTL’s in de eerste twee subsidierondes. De eerste aanvraagronde is open van 2 t/m 31 oktober 2023. De tweede aanvraagronde is open van 1 t/m 31 oktober 2024.  

Waar kan ik terecht met vragen? 

Heb je een vraag over de regeling, de criteria, de uitvoering van de regeling, de procedure en de wijze van beoordeling? Dan kan je bij DUS-I terecht

Alle inhoudelijke vragen over CTL’s, vragen over de begeleiding vanuit Npuls en de onderlinge samenwerking, kun je stellen aan Npuls. We hebben al veel vragen voor je beantwoord in onze FAQ. Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar ctl@npuls.nl en we komen zo snel mogelijk bij je terug.  

Klik hier voor meer informatie

 

Waarom een Center for Teaching and Learning (CTL)?   

In een Center for Teaching & Learning (CTL) kunnen docenten terecht voor ondersteuning bij het vernieuwen van hun onderwijs. Er wordt kennis over onderwijsinnovatie met ict gedeeld en uitgewisseld, zowel lokaal – tussen docenten en opleidingen – als tussen instellingen en (inter)nationaal. Alle publieke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten ontwikkelen gedurende Npuls een CTL, op een manier die past bij de eigen context, structuur en cultuur in de instelling.   

Wil je meer weten over een CTL? Lees hier meer.

Landelijk Kennisnetwerk CTL’s – online bijeenkomsten 

Npuls organiseert online bijeenkomsten over  CTL’s. Tijdens deze bijeenkomsten delen we informatie over het aanvraagproces van de CTL-subsidieregeling. Daarnaast vertellen experts wat de subsidie voor het onderwijs betekent, delen we ervaringen met elkaaren is er ruimte voor vragen.  

Bekijk de agenda en schrijf je in voor de eerstvolgende bijeenkomst. 

Het laatste nieuws