Verkenning van Learning Analytics in het Nederlandse Onderwijs: Best Practices en Waardevolle Lessen

In januari 2024 is het project “Best and worst practices learning analytics” gestart. We lichten hierbij graag toe wat het doel en de opzet van het project is. Ook geven we informatie over de teamleden. Bij vragen of suggesties horen we graag van je!

26 januari 2024 3 min

Achtergrond

Het onderwijslandschap is de afgelopen jaren drastisch veranderd, en digitalisering speelt hierin een sleutelrol. In deze snel veranderende omgeving staan onderwijsinstellingen voor de uitdaging om innovatieve methoden te vinden om het leren te verbeteren en te personaliseren. Een van de hulpmiddelen die hierbij van onschatbare waarde kan zijn, is Learning Analytics (LA).

LA is het proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens over het leerproces en het leertraject van studenten. Door de kracht van gegevens te benutten, kunnen onderwijsinstellingen inzicht krijgen in de prestaties van studenten, de effectiviteit van onderwijsprogramma’s verbeteren en zelfs vroegtijdige waarschuwingssystemen implementeren om studenten te ondersteunen.

In januari 2024 zijn we begonnen aan ons project “Best and worst practices learning analytics”. Dit project heeft tot doel inzicht te verschaffen in de beste praktijken en waardevolle lessen op het gebied van Learning Analytics in het Nederlandse onderwijs, en het omvat zowel het wetenschappelijk onderwijs (wo), het hoger onderwijs (ho) als het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Planning

Ons project is gebaseerd op uitgebreid literatuuronderzoek en gesprekken met onderwijsinstellingen in heel Nederland. We streven ernaar om zowel de successen als de uitdagingen van het gebruik van Learning Analytics bloot te leggen. Hierbij hebben we jullie input nodig! Wat zijn de toepassingen van Learning Analytics die volgens jullie het meest waardevol zijn? Welke aspecten verdienen speciale aandacht in ons onderzoek? Welke ervaringen zijn er al en vooral, willen jullie deze ervaringen met ons delen als onderdeel van het onderzoek en het project.

In januari en februari halen we input op van de Npuls sleutelteams: we vragen concreet op welke onderwerpen rondom LA wij ons zouden moeten richten. Daarna behandelen we elke 3 maanden één thema, waarbij we voor dat thema op zoek gaan naar resultaten uit onderzoek en naar ervaringen binnen de instellingen. Het project loopt tot en met einde 2024.

Teamleden

Ons team bestaat uit 6 leden, afkomstig uit het MBO, HBO, en WO.

  • Anouschka van Leeuwen (projectleider)(WO – Universiteit Utrecht)
  • Annie Slotboom (MBO – Graafschap College)
  • Alan Berg (HBO/WO – Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam)
  • Manuel Valle Torre (WO – Technische Universiteit Delft)
  • Priyanka Pereira (WO – Universiteit Twente)
  • Symen van de Pas (MBO – InHolland)

In dit project nemen we jullie mee op onze reis om de best practices en waardevolle lessen op het gebied van Learning Analytics te ontdekken en delen. Samen kunnen we bijdragen aan de verbetering van het onderwijs in Nederland en het benutten van de mogelijkheden die Learning Analytics te bieden heeft. Blijf ons volgen en voeden voor boeiende inzichten en inspiratie voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Bij vragen of opmerkingen horen we graag van jullie!

 

Anouschka van Leeuwen
Universiteit Utrecht • Projectmanager LA & Assistant Professor

Het laatste nieuws