EdTech

Hoe kan het brede, snelgroeiende EdTech-aanbod het onderwijs verrijken? De Pilothub EdTech werkt aan een goed werkend nationaal EdTech-ecosysteem waarin docenten en lerenden optimaal gebruik kunnen maken van de didactische mogelijkheden die EdTech biedt. Een systeem waarin instellingen makkelijker kunnen kiezen voor écht passende innovaties, die ze ook écht duurzaam kunnen inzetten.

Waar gaat dit programmaonderdeel over?

 

EdTech is een verzamelnaam voor educatieve technologie. Het zijn de tools die speciaal zijn ontwikkeld om het onderwijs te verrijken of om onderwijsprocessen te verslimmen. EdTech is volop in ontwikkeling en het aanbod groeit enorm. Dat is mooi, want de vraag naar handige apps en tech-oplossingen in het mbo, hbo en wo groeit snel.

Waarom een Pilothub?
De mogelijkheden die EdTech biedt, worden nu niet voldoende benut. De aanschaf en inzet van EdTech binnen onderwijsinstellingen is nu niet effectief en niet efficiënt. Publieke waarden zijn onvoldoende geborgd. En, de mogelijkheden van publiek private samenwerking worden nog niet maximaal benut. Kortom, werk aan de winkel.

De Pilothub kijkt hóe het beter kan.

Hoe onderwijsinstellingen en EdTech-partijen elkaar beter kunnen vinden, beter kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren. We onderzoeken hoe onderwijsinstellingen hun krachten kunnen bundelen om tot een sterkere, gezamenlijke inkoopstrategie te komen. En hoe onderwijsinstellingen EdTech-tools kunnen inzetten die echt inspelen op hun behoeften en uitdagingen. Zodat ze er beter en duurzamer gebruik van gaan maken. En, tot slot, hoe Nederlandse bedrijven zich daardoor goed kunnen ontwikkelen tot waardevolle partners voor het onderwijs. Kortom: hoe ontwikkelen we gezamenlijk een volwaardig, nationaal EdTech-ecosysteem kunnen ontwikkelen.

Wat doet de Pilothub precies?
Experimenteren, via een kort, iteratief proces van verkennen, testen en leren. Daarmee onderzoeken we hoe dat volwaardige ecosysteem kan functioneren. Gewoon door te doen en niet alles vooraf te overdenken. Wat werkt wel? Wat werkt niet? En daar leren we veel van.

Best practices en lessons learned
Hoe implementeer je EdTech in het onderwijs? Hoe zorg je voor de juiste docentondersteuning en studentbetrokkenheid? Bekijk de folder voor de best-practices en lessons learned van verschillende onderwijsprofessionals in het mbo, hbo en wo.

EdTech Event: Back to school

 

Begin het nieuwe studiejaar met ons back to school EdTech event op 19 september in Rotterdam. Na de zomervakantie starten we vol nieuwe energie weer op. We proosten graag samen met jou op het tweede jaar van de Pilothub EdTech. Kom je ook? Meld je hier aan.

Projecten en experimenten

Binnen de EdTech Pilothub richten we ons op ideeën rond verschillende thema’s, zoals publiek-private samenwerking, publieke waarden, strategie en inkoop voor verschillende doelgroepen (studenten, docenten, EdTech bedrijven). Die ideeën komen tot uiting in verkenningen, experimenten, projecten en doorlopende werkzaamheden.

Met een verkenning proberen we een (nog vaag) idee concreet te krijgen. We halen input op bij onderwijsinstellingen, proberen een onderzoeksvraag te formuleren en kijken of het haalbaar is om daarmee aan de slag te gaan. Als dat zo is, wordt het een experiment. Dat is een laagdrempelige manier om in co-creatie aan de slag te gaan met een concreet vraagstuk.

Omdat we een Pilothub zijn, mag een experiment ook “mislukken”. Het kan dus gebeuren dat een experiment een andere richting krijgt of niet blijkt te werken.

Daarnaast werken we aan verschillende projecten. Bij een project zijn de scope, looptijd en deliverables bekend. Het is dus meer gekaderd dan een experiment en er zijn voor langere termijn resources aan verbonden. Naast verkenningen, experimenten en projecten, zijn er ook doorlopende werkzaamheden binnen de Pilothub. Zo doen we onderzoek, zoeken we samenwerkingen op en bouwen we aan een EdTech community.

Projecten

Startup in Residence (SIR) EdTech

Onderwijsinstellingen en startups werken in deze SIR samen aan EdTech-oplossingen voor uitdagingen binnen het onderwijs.

Wie in het onderwijs werkt, heeft dagelijks te maken met allerlei uitdagingen. Sommige van die uitdagingen zijn wellicht op te lossen met slimme technologie. In dit Startup in Residence programma leggen onderwijsinstellingen prangende onderwijsuitdagingen voor aan EdTech-bedrijven (startups), die hier, samen met de instelling, innovatieve oplossingen voor gaan ontwikkelen.

Het doel? Co-creatie en samenwerking tussen EdTech bedrijven en onderwijsinstellingen stimuleren. Vanuit een bestaande vraag dus. Door te investeringen in startups met de beste innovatieve ideeën, kunnen die bedrijven prototypes ontwikkelen die het onderwijs écht verslimmen en verbeteren.

Voor wie? Mensen binnen onderwijsinstellingen die actief willen samenwerken met EdTech-startups en, vanuit het onderwijsveld, scherp te kijken naar ideeën en haalbaarheid van technologische innovaties.

En voor EdTech-bedrijven die hun innovatieve krachten willen inzetten om het onderwijs te verslimmen en die een springplank zoeken voor hun innovaties.

Bekijk hier het Startup in Residence programma.

EdTalks

Een workshopreeks waarin startende EdTech-bedrijven ontdekken hoe hun aanbod succesvol aansluit bij de behoeften van onderwijsinstellingen.

Er zijn genoeg innovaties van EdTech-startups die leerprestaties en onderwijsprocessen naar een hoger niveau kunnen tillen. In de praktijk komen vraag en aanbod alleen niet altijd samen. Of het duurt heel lang voordat onderwijsinstellingen met een nieuwe technologie werken. Daardoor blijven er kansen liggen in het onderwijs en blijven successen voor startups soms uit.

Daarom organiseert Npuls i.s.m Dutch EdTech de workshopreeks EdTalks. Daarin leren startende EdTech-bedrijven hoe ze succesvol kunnen aansluiten bij behoeften van instellingen. Zodat hun aanbod aanslaat en echt van grote waarde wordt voor (de ontwikkeling van) het onderwijs.

Het doel? In een reeks van vijf workshops zoomen we (samen met onderwijsinstellingen en gevestigde bedrijven) in op EdTech-gerelateerde thema’s en uitdagingen waar EdTech-bedrijven en instellingen mee te maken hebben. Zo brengen we de behoeften, eisen en ontwikkelingen binnen het EdTech-speelveld helder in beeld en vergroten we de kans dat startups dat speelveld succesvol betreden. Eerst in Nederland en later wellicht ook daarbuiten.

Voor wie? Voor EdTech-startups die succesvol willen aansluiten bij de behoeften van onderwijsinstellingen.

Klik hier voor meer informatie over de EdTalks.

Lange termijnvisie

Schetsen van een gedroomd toekomstbeeld over het EdTech-ecosysteem in Nederland

In dit project stellen we een lange termijnvisie op over het gedroomde EdTech-ecosysteem in Nederland. Hoe ziet dat eruit? Wat vraagt dat van onderwijsinstellingen? Wat vraagt dat van EdTech bedrijven? En, wat vraagt dat dan van de manier waarop zij samenwerken? Daar gaan we naar op zoek met instellingen en EdTech bedrijven.

Het doel? Deze lange termijnvisie krijgt een centrale plek in de Pilothub EdTech. Het geeft richting en samenhang voor de werkzaamheden binnen de Pilothub.

Voor wie? Iedereen die zich met EdTech bezighoudt.

Experimenten

Marktplaats voor EdTech

Een laagdrempelige manier om vraag en aanbod samen te brengen en EdTech-tools aan te schaffen zonder ingewikkelde en langdurige aanbestedingsprocedure.

Het EdTech-aanbod is groot, maar vaak zijn onderwijsinstellingen afhankelijk van een (paar) grote aanbieder(s). Dat zijn immers de partijen die de weg kennen in klassieke inkoopprocessen en aanbestedingsprocedures van instellingen.

Het doel? In het experiment Marktplaats voor EdTech onderzoeken we of we de samenwerking met andere, kleinere EdTech-aanbieders makkelijker kunnen maken. Door de inkoop van EdTech laagdrempelig te maken en grote aanbestedingen of onduidelijke inkoopprocessen te voorkomen.

Voor wie? Voor instellingen die openstaan voor innovatief inkopen in het (hoger) onderwijs. En voor innovatieve EdTech-bedrijven die actief willen samenwerken.

Verzamelen van best practices

Duidelijk in kaart brengen waar (en waarom) EdTech succesvol toegepast wordt bij onderwijsinstellingen

Hoe hebben onderwijsinstellingen hun organisatie ingericht om EdTech te ondersteunen? Hoe zorgen zij ervoor dat EdTech succesvol wordt geïmplementeerd? En welke rol kan de inzet van studenten daarbij spelen? Met die vragen houdt dit experiment zich bezig.

Het doel? Aan de hand van interviews met mbo’s, hogescholen en universiteiten brengen we best practices in kaart, zodat andere instellingen in de community ervan kunnen leren.

Voor wie? Voor onderwijsinstellingen die EdTech succesvol hebben geïntegreerd en hun werkwijzen en kennis willen delen met de hele community. En voor onderwijsinstellingen die ervan willen leren.

Zie ook onze flyer over best practices.

Experimenteren met EdTech

Ophalen en breder delen van geleerde lessen over experimenteren met EdTech.

Veel onderwijsinstellingen willen wel experimenteren met EdTech, maar weten niet hoe ze dat gestructureerd en effectief kunnen aanpakken. Sommige onderwijsinstellingen zijn al een stap verder op het gebied van experimenteren met EdTech. Daar is bijvoorbeeld al nagedacht over een goede procesflow, manieren om te evalueren en (bestuurlijk) draagvlak te organiseren.

Met dit experiment willen we die opgedane kennis bij onderwijsinstellingen ophalen en breder delen met andere onderwijsinstellingen, zodat we het proces van experimenteren met EdTech binnen Nederland naar een volgend volwassenheidsniveau kunnen brengen.

We halen de geleerde lessen op aan de hand van een roadshow langs verschillende onderwijsinstellingen, die allemaal een ‘verschillend stukje van de puzzel’ hebben. Voor iedere geleerde les bepalen we wat een zinvolle en effectieve manier is om deze breder te delen.

Verkenningen

Sandbox

Een plek waar onderwijsinstellingen alle EdTech-apps en tools vrijblijvend kunnen uitproberen.

Voordat je als instelling een nieuwe EdTech applicatie inkoopt, wil je graag weten of die aan de eisen en wensen van je instelling voldoet, zodat je niet onnodig geld verspilt aan een tool die later toch niet geschikt blijkt. Met een demoversie kun je alleen niet altijd goed bepalen of een tool echt geschikt is.

Daarom onderzoeken we of een nationale ‘zandbak’, waarin EdTech-gebruikers tools eerst vrijblijvend kunnen testen, de sector verder kan helpen. Bevalt de tool? Dan kun je een stap verder gaan in het inkoopproces. Bevalt de tool niet? Dan heb je in ieder geval beter inzicht gekregen in welke functionaliteiten je dan wél zoekt. En dat kan je helpen in je zoektocht naar een beter passende applicatie.

Voor wie? Voor wie eerst wil uitproberen hoe een EdTech-tool of app werkt en of het passend is bij de ambities en werkwijze van zijn/haar onderwijsinstelling. Zonder meteen te betalen voor de app of een contract aan te gaan.

 

Future EdTech Leaders

De volgende generatie EdTech-ontwikkelaars klaarstomen

Wie kan beter meedenken over de ontwikkeling over EdTech dan studenten zelf? In Nederland zijn twee minoren, waarin studenten met EdTech aan de slag gaan. Kunnen we deze studenten enthousiast maken om (straks) passende EdTech te gaan ontwikkelen of een EdTech-bedrijf te starten? We verkennen op welke manier we kunnen samenwerken met minor-studenten en met andere studenten met interesse in EdTech. Hackatons organiseren? Stages of praktijkopdrachten regelen? We zoeken naar een creatieve aanpak om de verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven te maken.

Voor wie? Onderwijsinstellingen die studenten willen laten meedenken over EdTech-uitdagingen. En EdTech-bedrijven die de samenwerking met studenten aan willen gaan of hierover in gesprek willen.

 

Media

VISTA edutalk

Wat is Npuls, wat doet men en waarom is dit interessant voor het MBO? In deze podcastaflevering van VISTA college duiken we dieper in op Npuls als programma, EdTech als programmaonderdeel en de relatie met de docent. Luister jij ook terug?

Data Dialoog

Wat is de kern en belang van de EdTechhub? Hoe kunnen de verschillende onderwijsinstellingen elkaar versterken op digitalisering? En welke stappen zijn er nog nodig? In deze podcastaflevering van Hogeschool Inholland zijn Renske de Beijer en Jelle Kok te gast. Renske is projectleider van de Pilothub EdTech. En Jelle is Npuls kwartiermaker, ook van de Pilothub EdTech.

Doorlopend

Expertisepartner Platform Educatieve Applicaties (PEA)

Eén platform met een handig overzicht van alle EdTech applicaties.

Er gebeurt heel veel op het gebied van EdTech. Het aanbod is enorm en groeit hard. Welke tools en apps zijn er allemaal? En welke zijn passend bij het onderwijsvraagstuk waar jouw instelling mee te maken heeft? Het PEA (Platform Educatieve Applicaties) is een project van SURF, waar de EdTech Pilothub als expertisepartner bij betrokken is. PEA brengt het brede aanbod samen in één overzicht. Onderwijsmedewerkers kunnen hier met behulp van filters een selectie vinden van passende tools en apps voor hun vraagstukken.

Voor wie? Voor iedereen die in onderwijsland werkt (of wil werken) met EdTech en benieuwd is naar het volledige aanbod.

Voor wie doen we dit

(edtech)

Lerenden

… krijgen beter onderwijs door EdTech (bijvoorbeeld door ondersteuning van EdTech oplossingen bij flexibel onderwijs)

boeken

Onderwijsprofessionals

… hebben kennis en vaardigheden over EdTech, beschikken over tools en werken samen met EdTech bedrijven

stijgende lijn

Inkoopprofessionals

… beschikken over innovatieve inkoopmethodes voor samenwerking met EdTech leveranciers

Join the EdTech community

Ben je, als onderwijsprofessional, bezig met EdTech? Wil je ook onderzoeken hoe we een ecosysteem kunnen creëren waarin EdTech het onderwijs echt kan verrijken? Kom meepraten en vooral meedóen. Schrijf je hier in.

Ben je van een EdTech bedrijf? We werken samen met Dutch EdTech. Schrijf je in voor hun nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Onze samenwerkingen

Dutch EdTech

Waar de Pilothub EdTech, als onderdeel van Npuls, vooral kijkt naar de behoeften vanuit onderwijsinstellingen, houdt Dutch EdTech de belangen van EdTech-bedrijven in de gaten. In de samenwerking tussen Pilothub EdTech en Dutch EdTech komen vraag (vanuit onderwijsinstellingen) en aanbod (vanuit EdTech-bedrijven) samen. We zijn elkaars eerste aanspreekpunt én sparringpartner in vraagstukken die om actieve betrokkenheid vragen van EdTech-bedrijven of onderwijsinstellingen. Zo versterken we elkaar.

Vragen? Neem contact op met het EdTech team
Algemeen
Jelle Kok
Kwartiermaker

Het laatste nieuws

Onderwijs bewegen