Het team van Npuls verder uitgebreid

Het team van Npuls is verder uitgebreid. Eerder stelden we de aanvoerders en programmamanagers van de programmaonderdelen voor. Inmiddels is die groep verder uitgebreid met een aantal aanvoerders en de projectleiders van de pilothubs.

10 juli 2023 6 min

Zo start Wilma van Wezenbeek per 1 juli als tweede aanvoerder voor de transformatiehub Digitale Leermaterialen. Ook zijn Bram Enning en JaapJan Vroom gestart als aanvoerders van de pilothub Studiedata en AI, en hebben alle pilothubs inmiddels een projectleider. Wie het zijn, lees je hieronder!

Digitale leermaterialen

Wilma van Wezenbeek (aanvoerder)

 

Wilma van Wezenbeek is momenteel directeur Studenten- en Onderwijszaken aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is een verandering in haar carrièrepad nadat ze veertien jaar in de academische bibliotheekwereld en twaalf jaar in de wetenschappelijke uitgeverij heeft gewerkt. Wat niet veranderd is, is haar passie voor open science en open access.

Haar (inter)nationale betrokkenheid op deze gebieden is intensief geweest. Het is belangrijk dat ook andere ondersteunende eenheden binnen het hoger onderwijs, naast bibliotheken, begrijpen, omarmen en ondersteunen wat er moet gebeuren om tot open onderzoek en onderwijs te komen. Dat is haar drijfveer aan de Vrije Universiteit.

Wilma woont sinds haar studie aan de TU Delft in Delft, samen met partner en twee kinderen (haar oudste zoon is het huis uit). Leuk om te weten: Wilma speelt in twee bandjes, waarvan eentje (Guano) dit jaar 35 jaar bestaat.

 

Foto van Wilma van Wezenbeek

Pilothub Studiedata en AI

JaapJan Vroom (aanvoerder)

JaapJan Vroom werkt al ruim 30 jaar in het mbo, in allerlei verschillende rollen. Zo begon hij als docent maatschappijleer en communicatieve vaardigheden, werd hij later onder andere ook trainer, teamleider en adviseur onderwijsinnovatie & technologie ondersteund leren. In Doorpakken op Digitalisering was JaapJan aanvoerder Data-ondersteund onderwijs. In 2022 won hij de SURF Onderwijsaward.

De laatste jaren werkt JaapJan aan het ontwerpen en delen van digitale leermaterialen en het inzetten van studiedata in het onderwijsproces. Het besef dat voor een succesvol innovatietraject door het onderwijs uiteindelijk de juiste vragen gesteld moeten worden, ook al zijn die vaak enkel nog latent aanwezig, is voor hem een drijfveer in zijn werk. Sinds halverwege 2023 werkt JaapJan als beleidsadviseur voor MBO Digitaal en aanvoerder bij Npuls.

Mocht je in Zwolle langs de IJssel fietsen, dan kun je hem daar langs de uiterwaarden tegenkomen, hardlopend of wandelend met de hond.

Foto van jaapjan Vroom

Bram Enning (aanvoerder)

Bram Enning werkt al meer dan 25 jaar in en voor het hoger onderwijs. Begonnen als voorlichter voor aankomend studenten, daarna projectsecretaris, wetenschappelijk onderzoeker, beleidsadviseur en institutional researcher. Hij was aanvoerder van de Zone Studiedata bij het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT en onder andere verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Referentiekader privacy en ethiek en de Leadership challenge with data analytics and AI. Behalve aanvoerder bij Npuls is Bram coördinator van het team IR bij Hogeschool Leiden. Het zoeken van de verbinding is een belangrijke drijfveer voor Bram; alleen ga je sneller, samen kom je verder.

foto van bram enning

Dominique Campman (projectleider)

De rol van projectleider van de pilothub Studiedata & AI past Dominique goed: “Samen met een groep mensen een heldere structuur aanbrengen in de aanpak van een complexe uitdaging en samen werken aan concrete resultaten, daar steek ik graag mijn energie in.” De afgelopen 24 jaar heeft Dominique in het hoger onderwijs in diverse rollen gewerkt. In die tijd maakte hij ook een uitstapje naar het mbo. Zo heeft Dominique gewerkt als programma-, project- en verandermanager, ict-manager, coach, directeur bedrijfsvoering en CIO.

Over zijn rol bij Npuls zegt Dominique: “Bij Npuls werken voelt voor mij als een mooie kans én als een grote verantwoordelijkheid. Met betrokkenheid van alle instellingen en een doorlooptijd van acht jaar ligt er echt een speelveld voor ons waarin we grote verschillen kunnen gaan maken. En dat is tegelijkertijd gaaf, spannend en ook een mega uitdaging, waar ik graag aan bijdraag.”

Nu zijn dochter na de PABO als leraar aan het werk is in het primair onderwijs, praat hij graag met haar over hun werk in en voor het onderwijs en de uitdagingen die zij allebei zien. Leuk om van je dochter te kunnen leren!

Foto van dominique campman

Pilothub EdTech

Jelle Kok (projectleider)

Jelle Kok is per 1 juli gestart als projectleider van de pilothub EdTech. De afgelopen 15 jaar heeft hij in verschillende rollen gewerkt op het snijvlak van onderwijs, innovatie, technologie en ondernemerschap. Sinds 2015 doet hij dit vanuit zijn eigen bedrijf Bridgeline. Jelle vervulde eerder de rol van projectleider van de werkgroep EdTech voor onderwijsinnovatie binnen het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Vanuit deze tijd neemt hij ervaring en expertise mee, maar ook een eerste concreet project: Startup in Residence EdTech, waarvan inmiddels een tweede editie loopt. De komende tijd gaat hij met een enthousiast en bevlogen team bouwen aan een innovatief EdTech ecosysteem waarin leveranciers en instellingen vanuit co-creatie gaan samenwerken onder publieke regie.

Naast zijn werk voor Npuls is Jelle commissielid binnen de Take-off regeling van NWO, waarmee hij academische spinoffs stimuleert, en lid van de Raad van Toezicht van Het Huis Utrecht. Jelle woont met zijn vrouw en twee dochters in een groen stukje noordoost Utrecht.

foto van Jelle Kok

Pilothub XR

Esther van der Linde (projectleider)

Esther van der Linde startte 1 juni als projectleider pilothub XR. Esther werkt haar hele professionele leven als adviseur in het onderwijs, eerst bij de Universiteit Utrecht, daarna 17 jaar bij de HAN en sinds 1,5 jaar bij SURF. Thema’s waar ze zich mee bezig heeft gehouden zijn onder anderen professionalisering van docenten, flexibilisering van het deeltijd onderwijs en onderwijsinnovatie met ict. Bij het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT was Esther twee jaar projectleider van de werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden en in deze hoedanigheid raakte Esther in de ban van de mogelijkheden van XR voor het onderwijs.

 Esther haalt op het werk energie uit het scheppen van randvoorwaarden waardoor technologie  kwaliteitsverbetering van onderwijs mogelijk maakt. Ze is met een docent getrouwd dus ook thuis gaat het vaak over onderwijs. In haar vrije tijd leert ze graag nieuwe dingen, houdt ze van wandelen en fietsen en struint ze regelmatig door de velden om weidevogels te beschermen. Esther woont in Elst met man Frank en dochter Meike van 8.

Foto van Esther van der Linde

Wat zijn aanvoerders, programmamanagers en projectleiders precies?

Alle aanvoerders van Npuls werken de helft van hun tijd voor Npuls en de andere helft van hun tijd in hun eigen instelling. De aanvoerders zijn de inhoudelijke experts op het gebied van hun programmaonderdeel. Zij werken in samenwerking met programmamanager en in nauwe afstemming met de sectoren aan het realiseren van de doelen van hun programmaonderdeel.

De programmamanagers zijn in dienst van Npuls en verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de transformatiehub, waaronder bedrijfsvoering, finance & control en algemene zaken. Samen met de aanvoerders hebben de programmamanagers de dagelijkse leiding over hun programmaonderdeel. De programmamanager Pilothubs is tevens de sparringspartner van de projectleiders van de pilothubs.

Projectleiders van de pilothubs hebben de dagelijks leiding over de pilothub en coördineren de beoogde verandering, met verstand van de inhoud. Ze zorgen voor de planning van de pilothub en houden focus op de programma- en de projectdoelen.

Het laatste nieuws