Publicatie tweede ronde CTL subsidieregeling

Op 1 mei 2024 zijn de wijzigingen in de CTL subsidieregeling voor de tweede ronde gepubliceerd in de Staatscourant. Op basis van ervaringen uit de eerste ronde zijn er een aantal wijzigingen aangebracht.

02 mei 2024 3 min

De belangrijkste wijzigingen
Met de publicatie van de gewijzigde CTL subsidieregeling is bekend welke aanpassingen er voor de tweede ronde zijn aangebracht. De belangrijkste wijzigingen in de regeling:

  • Het niet gehonoreerde budget uit de eerste ronde zal verschuiven naar de tweede ronde. Er is dus een ruimer budget beschikbaar, waardoor er in de tweede ronde ruimte is meer toekenningen dan de oorspronkelijke 22.
  • Er is een verduidelijking aangebracht over de uitkering van de subsidie. Er wordt 100% uitgekeerd in 3 gelijke termijnen.

Naast de wijzigingen in de regeling zijn de volgende punten goed om te weten:

  • Voor de nieuwe subsidieaanvraag is er een gewijzigd format CTL-plan, te vinden op de DUS-I website. De vraagstelling is onveranderd. Met de hulpvragen worden de achtergrond en bedoeling van de beoordelingscriteria in het beoordelingskader duidelijker gemaakt. Dit helpt dus om de aanvraag nog beter in te vullen.
  • Het beoordelingskader en de beoordelingscriteria blijven gelijk.
  • De wijzigingen hebben geen invloed op het karakter van de regeling, en zullen niet zorgen voor grote aanpassingen in het aanvraagproces.
  • De mogelijkheid voor een voorschouw is van half mei tot half juli, en in de maand september. Op de website van DUS-I staat een button om een aanvraag voor een voorschouw in te dienen.

Begeleiding
Voorafgaand aan de nieuwe aanvraagronde organiseert Npuls maandelijkse webinars ter ondersteuning van en inspiratie voor de opzet van een Center for Teaching and Learning (CTL). In het webinar op 21 mei sluiten DUS-I (uitvoerder van de subsidieregeling) en het ministerie van OCW (subsidieverstrekker) aan om hun bevindingen en leerpunten uit de eerste ronde te delen.

Daarnaast start in september het Npuls begeleidingstraject van het eerste cohort van instellingen. Alle instellingen die de subsidie toegekend hebben gekregen nemen deel aan dit traject. Maar ook instellingen die (nog) geen subsidie hebben gekregen of aangevraagd, krijgen de mogelijkheid om hieraan mee te doen. Op deze pagina lees je meer over de Npuls begeleiding.

Planning
Van 1 tot en met 31 oktober kunnen de subsidieaanvragen voor de tweede ronde worden ingediend bij DUS-I. We adviseren om voor de zomer een voorschouw in te plannen, zodat er voldoende tijd is om de feedback op de subsidieaanvraag te verwerken.

Meer informatie

Het laatste nieuws