Blog: CTL team trekt door het land

In dit blog blikt Nynke Kruiderink, adviseur en projectleider CTL’s en communities, terug op de 4 regionale CTL bijeenkomsten in april. Wat viel op, waar liepen onderwijsinstellingen tegenaan, en hoe ziet de toekomst van CTL’s eruit?

07 mei 2024 5 min

Er gebeurt veel op CTL gebied! De eerste Npuls CTL subsidies zijn inmiddels toegekend, er is meer duidelijk over de planning voor de tweede ronde, en het begeleidingstraject van het eerste cohort van instellingen krijgt steeds meer vorm. Super om deze voortgang en het enthousiasme van de onderwijsinstellingen te zien!

Voor inspiratie, verbinding en interactie hebben we net als vorig jaar weer 4 regionale bijeenkomsten georganiseerd. 4 onderwijsinstellingen stelden hiervoor hun locatie beschikbaar, waarvoor veel dank! We zochten dit jaar ‘de randen’ van Nederland op:

  • Hogeschool Zuyd in Heerlen
  • Hanzehogeschool in Groningen
  • ROC van Amsterdam en Flevoland in Amsterdam
  • ROC Twente in Hengelo

CTL’s weten elkaar te vinden

Afgelopen jaar waren we de term Center for Teaching & Learning (oftewel CTL) met z’n allen nog aan het leren kennen. Wat betekent het, wat beogen we ermee, wat is het precies? Inmiddels zien we in alle regio’s een diepe omarming van het begrip en – heel bijzonder – samenwerkingen op het gebied van CTL’s over de drie sectoren heen. Zo zijn er netwerken in het zuiden, westen, noorden en oosten ontstaan tussen wo-, hbo- en mbo-instellingen. Zij komen en werken samen op onderwerpen rondom de ontwikkeling van een CTL, en bespreken de inhoudelijke opdracht van hiervan. Ben je als onderwijsinstelling nog niet verbonden aan een netwerk? Mail naar ctl@npuls.nl en ik breng je graag in contact.

CTL ontwikkelen is een complexe opdracht

Een goed werkende CTL ontwikkelen binnen een onderwijsinstelling is vaak een ingewikkelde opdracht. Dat bleek uit de presentaties van de host onderwijsinstellingen tijdens de regionale bijeenkomsten. Zij vertelden daar over de opzet van hun eigen CTL, en tegen welke uitdagingen zij aanliepen.

CTL’s hebben als doel om docenten en onderwijsprofessionals te versterken bij het vernieuwen van hun onderwijs. Een CTL moet de veranderbekwaamheid in de onderwijsinstelling verhogen door onder andere evidence-informed onderwijsinnovatie toe te passen, en digitale vaardigheden van docenten te verbeteren.

Maar wat als een instelling al een gevestigde structuur heeft rondom deze onderwerpen? Deze is niet zomaar aangepast. Dr. Kristin Vanlommel gaf dit ook aan in het CTL webinar van 27 februari. Opvallend is dat de onderwijssectoren zelf gekozen hebben om CTL’s verder door te ontwikkelen, onder andere met de subsidieregeling. Dit gaat meestal gepaard met veranderingen binnen de instelling. Die veranderingen moeten zowel van bovenaf als van onderop komen. Bijvoorbeeld door financiële steun vanuit het bestuur en het creëren van draagvlak onder docenten. Hier hebben we ook ideeën over uitgewisseld.

Uitdagende vraagstukken

Een ander uitdagend vraagstuk is het verduurzamen van een CTL. Hier zijn een aantal technologische veranderingen voor nodig door onder andere de snelle digitalisering van het curriculum, onderwijsvormen en de systemen van de instellingen. Eén van de discussies die we tijdens de bijeenkomsten gevoerd hebben is of er structurele financiële modellen voor innovatie in onderwijsinstellingen zijn, en of CTL’s hier onderdeel van moeten uitmaken. Kortom, hoe gaan we de CTL’s financieel verduurzamen en kunnen we hier standaarden voor bedenken?

Samen kom je verder

“Laten we samen met andere onderwijsinstellingen een gezamenlijke ‘CTL van het Noorden’ neerzetten.” Een enthousiaste oproep van Annemarie Hannink, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool. Dit is een mooi voorbeeld van de bereidheid tot samenwerking tussen instellingen.

Samenwerking wordt ook vanzelfsprekender als je onze uitdagingen benadert vanuit het oogpunt van de student. Zo heeft Annelies Kootstra, Programmamanager Digitale Transformatie bij de Hanze, een bijzondere benadering waarbij zij vooral van buiten naar binnen kijkt:

“Doordat digitale transformatie impact heeft op de beroepen waarvoor de Hanzehogeschool opleidt en daarmee op de vaardigheden die van afgestudeerden gevraagd worden, heeft het ook invloed op de vaardigheden die docenten onderwijzen en de onderliggende systemen en processen van de organisatie.” Bron: research.hanze.nl

Op zo’n manier uitgelegd is de noodzaak voor een CTL en haar opdracht kristalhelder. Uiteindelijk doen we het voor de lerenden. Als dit in de onderliggende cultuur, normen en waarden van je instelling ligt, dan helpt dat zeker om tot een goed werkende CTL te komen.

CTL begeleidingstraject

Er waren veel vragen over het Npuls begeleidingstraject. In september 2024 start de begeleiding van het eerste cohort van instellingen. Hieraan doen alle instellingen mee die subsidie toegekend hebben gekregen. Maar ook instellingen die (nog) geen subsidie hebben gekregen of aangevraagd, krijgen de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Tot 1 juni kunnen zij dit aan ons doorgeven, dan verkennen wij samen met hen de mogelijkheden.

Tijdens de bijeenkomsten hebben we uitgebreid verteld over de begeleiding die het Npuls CTL team zal bieden. Deze begeleiding zal bestaan uit maatwerk gericht op het ontwikkelvraagstuk van de afzonderlijke instellingen, en algemene onderwerpen die alle CTL’s raken, zoals Governance en het Organiseren van Onderwijsinnovatie. Deze tijdsinvestering bedraagt tenminste een dagdeel per maand. Doe je niet (gelijk) mee aan het begeleidingstraject? Geen zorgen, want we zullen alle plenaire gedeeltes opnemen en delen. Word lid van onze CTL Linkedin groep en blijf hierdoor goed op de hoogte.

Futuring: Scenario Planning

Een CTL helpt de onderwijsinstelling om haar veranderbekwaamheid te verhogen. Een groot onderdeel hiervan is door gericht te zijn op wat de toekomst ons gaat brengen. Daarom hebben we bij alle vier de locaties Scenario Planning toegepast. Met deze futuring methode stapten we uit de hectiek van de dag om samen onderwerpen te bespreken die de missie en visie van een CTL raken. Deze handige methode is ook goed toe te passen met je eigen collega’s van andere afdelingen van de onderwijsinstelling. Je komt zo tot goede gesprekken en ontwikkelt een gedeelde visie rondom een CTL.

Benieuwd naar de futuring methode, en wil je deze graag toepassing binnen jouw onderwijsinstelling? Op onze kennisbank kan je het als pakket downloaden! Want zoals Jasper van Winden, coördinator Onderwijsinnovatie CTL bij Universiteit Utrecht, ons ook liet weten:

“The best way to predict the future is to create it.” – Abraham Lincoln

Het laatste nieuws