De Transformatiehub Digitale leermaterialen richting de startblokken 

De opstartfase van Npuls en de transformatiehub mag dan even tijd kosten, we maken stappen! Te beginnen met het goede nieuws dat programmamanager Lieke Rensink en eerste aanvoerder Menno de Waal zijn gestart in het kernteam van de transformatiehub.

26 mei 2023 4 min

Menno de Waal is werkzaam bij het Graafschap College in de Achterhoek als adviseur en gaat de helft van zijn tijd besteden aan het verbinden van de onderwijsinstellingen aan de transformatiehub en de verbinding tussen de sectoren en instellingen. Vanuit zijn ervaring als docent, projectleider, aanvoerder leermiddelen (doorpakken op digitalisering) en adviseur trekt hij het land in om zoveel mogelijk mensen te betrekken en mee te nemen in de reis van de transformatiehub voor het onderwijs.

Lieke Rensink is al sinds 2015 bij SURF betrokken bij het thema digitale (open) leermaterialen vanuit verschillende rollen. Gestart als projectleider open leermaterialen bij de stimuleringsregeling open en online onderwijs, de afgelopen jaren werkzaam geweest als adviseur binnen het programma Digitale leermaterialen en als verbinder van de zone Naar digitale (open) leermaterialen van het Versnellingsplan. Als programmamanager zal zij de organisatie van de hub oppakken en zorgdragen voor de vertaling van vraagstukken die er spelen bij onderwijsinstellingen en sectoren en het aanpakken en realiseren ervan binnen de hub. De gesprekken met de tweede aanvoerder zijn nog gaande, en we zien ernaar uit dat ook zij gaat starten en dat we snel stappen kunnen gaan zetten met elkaar en met een heleboel collega’s binnen Npuls, SURF en onderwijsinstellingen, zodat de hub gaat lopen als een geoliede machine!

Wat waren ook alweer de plannen van de hub?!
Het doel van de transformatiehub Digitale leermaterialen is het creëren van een samenhangend ecosysteem waarin docenten en lerenden een optimale mix van open en gelicentieerde digitale leermaterialen kunnen samenstellen, gebruiken en delen. Door het bevorderen van samenwerking en het maken van duidelijke afspraken tussen publieke en private partijen, wordt een solide basis gelegd voor de toekomst van het onderwijs.

De transformatiehub focust op drie bouwstenen:

  1. Een ecosysteem voor delen en hergebruiken van digitale leermaterialen: Het creëren van een basisvoorziening voor samenstellen, gebruiken en delen van digitale leermaterialen ongeacht waar de leermaterialen vandaan komen.
  1. Commerciële leermaterialen: Het betrekken van commerciële partijen en uitgevers in het ecosysteem, om de beschikbaarheid van diverse leermaterialen te vergroten en via een afsprakenstelsel rond publiek private samenwerking duidelijkheid creëren over prijs, toegangs- en gebruiksvoorwaarden.
  1. Het vergroten van content en de adoptie van digitale leermaterialen: Het stimuleren van het gebruik van digitale leermaterialen op de onderwijsinstellingen door het faciliteren van een community, het aanbieden van ondersteuning, training en het delen van best practices.

Wat gaan we de komende maanden doen? 

De drie bouwstenen hebben ieder een eigen aanpak om te komen tot een plan. We gaan samen met collega Mark Fonds, de agile coach van Npuls, aan de slag om na te denken hoe we het aanbieden van de optimale mix voor digitale leermaterialen aan docenten en lerenden technisch kunnen realiseren. We gaan dit samen met onderwijsinstellingen doen: we ontwikkelen voor onderwijs, samen met het onderwijs! Daarbij zullen we natuurlijk ook kijken naar de doorontwikkeling van bestaande diensten en maken we een roadmap voor de komende periode.

Voor bouwsteen twee wordt een team van experts aangetrokken die verschillende belangrijke componenten oppakken. Een belangrijke component is het realiseren van de publieke kant van het afsprakenstelsel rond publiek-private samenwerking. Daarvoor zijn we opzoek naar de juiste expertise. We bereiden een pilot voor waarin nieuwe samenwerkingsmodellen voor complexe open leermaterialen onderzocht worden. Onderwijsinstellingen co-creëren daarin samen met contentleveranciers. In de pilot worden o.a. rolverdeling, nieuwe businessmodellen voor contentleveranciers en de gewenste voorwaarden waaronder nieuwe open leermaterialen beschikbaar gemaakt worden, onderzocht. De praktijkervaring die zo wordt opgedaan en de werkzaamheden voor het publiek-private afsprakenstelsel worden vertaald naar een inkoopstrategie voor digitale leermaterialen. Samen met collega’s van inkoop binnen SURF wordt verkend of, en op welke manier, onderwijsinstellingen gezamenlijk kunnen inkopen.
Prachtig al die technische ontwikkelingen, maar het gaat er natuurlijk ook om dat het gebruikt wordt! De komende tijd werken we aan een transformatieplan, waar we samen met onderwijsinstellingen nadenken over de instrumentenmix van de hub om de transformatie binnen de onderwijsinstellingen te bewerkstelligen. We jagen verandering aan, zetten in op verduurzaming en verankering in de onderwijsinstelling.

Heb je ideeën? Of wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de hub? Laat het weten! Mail Menno en Lieke via leermaterialen@npuls.nl of meld je aan voor de kwartaalnieuwsbrief Digitale leermaterialen. Daarnaast zijn we aanwezig op de communitydag open leermaterialen op 27 juni in Utrecht waar we graag in gesprek gaan met deelnemers!

Het laatste nieuws