Eerste stappen studentmobiliteit mbo gezet

06 februari 2024 2 min

Stel je voor dat je als lerende makkelijk een onderwijseenheid aan een andere onderwijsinstelling kunt volgen (in het mbo, hbo of wo), en dat de administratie hiervoor ook soepeltjes verloopt via een collectief aangelegde structuur. Vanuit de transformatiehub Wendbaar georganiseerd onderwijs gaan we hiermee aan de slag vanuit het thema studentmobiliteit, nu ook in het mbo.

Het mbo heeft de eerste stappen gezet richting het verkennen van het thema studentmobiliteit. Die verkenning gebeurde in samenwerking met de mbo-scholen. Uit de verkenning kwamen drie scenario’s: interne studentmobiliteit, keuzedelen bij een anderen instelling en vrij in te vullen mobiliteit. Ben je benieuwd naar die scenario’s, en wil je meer weten over het thema? Download hier de verkenning.

De volgende fase

De transformatiehub gaat dit voorjaar de volgende fase in met het thema studentmobiliteit in het mbo door middel van pilots. Die pilots worden gekoppeld aan de opgeleverde scenario’s. Publieke mbo-scholen kunnen deelnemen aan die pilots. De pilots en de uitvragen worden dit voorjaar gepubliceerd op de website van Npuls. Houd hiervoor dus onze website en LinkedIn in de gaten!

Heb je vragen over thema studentmobiliteit? Dan kun je terecht bij Ashwin Brouwer via a.brouwer@fcroc.nl.

Het laatste nieuws