Pilot microcredentials in het mbo gaat van start

Npuls en de MBO Raad starten begin maart een pilot microcredentials in het mbo. Instellingen kunnen zich vanaf 1 tot en met 22 februari aanmelden.

01 februari 2024 2 min

Een veranderende arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit van het onderwijs. Beroepen verbreden zich of worden juist specialistischer. Bij-, op- of omscholing wordt steeds vanzelfsprekender om de kennis en vaardigheden van werkenden goed te laten aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt. De behoefte aan korte, flexibele, actuele en gerichte scholingsopties is groot en mbo-scholen willen daar steeds sneller en flexibeler op in kunnen spelen. Met microcredentials kan dat!

Daarom starten Npuls en de MBO Raad begin maart een pilot microcredentials in het mbo. Instellingen kunnen zich vanaf 1 tot en met 22 februari aanmelden.

Praktische ervaring met microcredentials

Gedurende de pilot gaan deelnemende mbo-scholen microcredentials ontwikkelen en uitvoeren/aanbieden. De lerenden in de Leven Lang Ontwikkelen doelgroep krijgen de mogelijkheid leeruitkomsten te verwerven en daarmee microcredentials te verzilveren. Op deze manier doet de mbo-sector praktische ervaring op met microcredentials en onderzoeken we tegelijkertijd op welke wijze microcredentials een goede plek kan krijgen binnen het mbo.

Met deze pilot in het mbo maakt Npuls de beweging in het mbo, hbo en wo op dit gebied compleet. Hogescholen en universiteiten doen al enige tijd ervaringen op met microcredentials. Nu het mbo ook gaat starten zal er in gezamenlijkheid verder gewerkt worden aan het mogelijk maken van microcredentials in het vervolgonderwijs van Nederland.

De pilot biedt ruimte voor maximaal 32 mbo-scholen. Instellingen die geïnteresseerd zijn en willen deelnemen kunnen dit kenbaar maken via hun bestuurder. Op de website van Npuls is meer te lezen over de pilot microcredentials mbo. Heb je vragen over de pilot? Dan kun je terecht bij projectleider Tanja Derksen via tanja.derksen@hu.nl.

Het laatste nieuws