Blog – Ja, maar wat doe je nou eigenlijk?

Sinds afgelopen zomer is Irene Wannet aanvoerder van het programmaonderdeel Kennishub leren & innoveren. In de blog schrijft ze over haar werk binnen Npuls. Aanvoerder, wat houdt dat precies in? En ook belangrijk, hoe leg je dat kort maar krachtig uit?

Op verjaardagen voer je vaak dezelfde gesprekjes met mensen die je nog niet kent. Je wisselt uit waar en met wie je woont, je vertelt wat over je kinderen en dan komt onvermijdelijk de vraag: “Wat doe je voor werk?”.

Dat vond ik altijd al een lastige vraag. Ik werk namelijk als onderwijskundige bij een mbo-instelling. “Ooooh, geef je dan les?” Nee, dat niet… En dan volgt een uitleg die ik de laatste jaren steeds verder geperfectioneerd heb. De meeste mensen begrijpen hierna ongeveer wel wat ik doe. Tot afgelopen zomer.

Gestart als aanvoerder
Sinds afgelopen zomer werk ik namelijk, naast mijn baan bij ROC Nijmegen, ook als Aanvoerder van Kennishub leren & innoveren binnen het programma Npuls. Wat zeg je?? Ja precies, leg dat maar eens uit!

Een extreem korte samenvatting van Npuls: in dit nationale programma van en voor het mbo, hbo en wo werken we de komende 8 jaar aan een toekomstbestendige onderwijssector.

Binnen dat hele grote programma Npuls zijn er verschillende deelprogramma’s, waarvan Kennishub leren & innoveren er een is. Onze missie is het bevorderen van een lerende cultuur binnen het mbo, hbo en wo. We zien een toekomst voor ons waarin onderwijsprofessionals samenwerken, van elkaar leren en kennis delen over onderwijsinnovatie. Zowel binnen hun eigen instelling als daarbuiten.

Themalijnen
Om nog weer een laagje dieper te gaan, werkt Kennishub leren & innoveren met 4 themalijnen:

  • Onderzoek en Kennis
  • Vindbaarheid
  • Docentondersteuning
  • Centers for Teaching ans Learning (CTL’s)

 

Nog steeds best een beetje vaag allemaal? Ik zal themalijn Docentondersteuning uitlichten om het wat concreter te maken.

Docenten: uiteindelijk moeten zíj het doen
In de digitale transformatie die we met het programma Npuls willen bewerkstelligen, spelen docenten een cruciale rol. Uiteindelijk moeten zij ‘het doen’. Vanuit mijn werk bij ROC Nijmegen weet ik wat er allemaal op docenten af komt, wat de dynamiek is in een onderwijsinstelling en hoe ingewikkeld het dan soms is om óók nog met onderwijsvernieuwing bezig te zijn.

Meten is weten
Daarom houden we ons binnen de themalijn Docentondersteuning bezig met de vraag wat ervoor nodig is om docenten hierbij kunnen helpen. Een belangrijke groep waar we ons op

richten zijn de mensen die binnen de instellingen werken én docenten ondersteunen bij onderwijsinnovatie. Denk aan icto-coaches, i-coaches en onderwijskundigen. We onderzoeken wat zij moeten kunnen en kennen om de docenten te begeleiden. Vervolgens kijken we wat er nodig is aan bijvoorbeeld professionalisering, om hen zo goed mogelijk toe te rusten voor hun taak.

We doen het samen
Dat onderzoek doen we samen met de professionals in de instellingen, zodat we datgene doen wat hen ook écht gaat helpen. De docenten moeten daadwerkelijk beter ondersteund worden bij onderwijsinnovatie en ict.

Dit alles leidt dan weer tot beter onderwijs voor de lerenden. Want uiteindelijk heeft iedereen recht op toegankelijk onderwijs van wereldklasse.

Verjaardagspitch
Voor zover de nog niet zo’n beknopte uitleg van mijn werk als aanvoerder voor Npuls. Voor degenen die mij na dit verhaal nog volgen: suggesties hoe ik dit op de volgende verjaardag in een paar zinnen kan uitleggen, zijn welkom! 😉

Heb je vragen over Kennishub leren & innoveren, wil je er graag meer over weten of heb je input voor mijn verjaardagspitch? Laat het vooral weten via irene.wannet@npuls.nl.

 

Irene Wannet – Aanvoerder Kennishub Leren & Innoveren

 

Het laatste nieuws