Microcredentials

Microcredentials: een steeds bekender concept in het vervolgonderwijs. Binnen Npuls geven we een impuls aan deze onderwijseenheden, zowel binnen het mbo als het hbo en wo. Microcredentialing – het aanbieden van onderwijs in kleinere eenheden die afzonderlijk worden gecertificeerd – stimuleert flexibilisering van het onderwijs en geeft herkenbare waarde aan het Leven Lang Ontwikkelenaanbod van instellingen.

Wat zijn microcredentials

De microcredential is een betrouwbaar certificaat waarmee lerenden kunnen aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen na succesvolle afronding van een onderwijseenheid. De microcredential geeft met andere woorden een zelfstandige waarde aan een kleinere onderwijseenheid. Bij een microcredential gaat het echter niet alleen om het eindresultaat. Het gehele proces, inclusief de leeractiviteiten en bijbehorende toetsing van leeruitkomsten, geeft waarde aan een microcredential, die wordt erkend binnen en buiten onderwijsinstellingen.

Microcredentials in het mbo

In het mbo gaan microcredentials steeds meer leven. Daarom start de mbo-sector in 2024 met pilots rondom microcredentialing via Npuls. Hiermee stimuleren we het leven lang ontwikkelenaanbod in de mbo sector. 

Klik hier voor meer info over microcredentials in het mbo

Pijl naar rechts

Microcredentials in hbo en wo

In het hbo en wo is de microcredential al geïntroduceerd. Zo doen 34 hoger onderwijsinstellingen – waarvan 12 universiteiten en 22 hogescholen – sinds oktober 2021 mee aan de landelijke Pilot Microcredentials in het hoger onderwijs. De pilot loopt eind 2023 af. Hoe verder?

Klik hier voor meer info over microcredentials in hbo en wo

Microcredentials magazine

Van een pilot in het hbo en wo naar verankering in tientallen mbo-scholen, hogescholen en universiteiten in Nederland – microcredentials zijn een steeds bekender concept in het vervolgonderwijs. Tijd voor een magazine vol informatie en inspiratie voor docenten en andere onderwijsprofessionals!

Dit magazine legt de meerwaarde van microcredentials, lessons learned van de pilot, visie op de toekomst en microcredentials in cijfers vast. Bestuurders, projectleiders uit de onderwijsinstellingen, aanvoerders van Npuls en werkgevers komen aan het woord. Bijna 50 pagina’s aan interviews, columns, reflecties en meer.