Studiedata en AI

De pilothub Studiedata en AI wil met het verantwoord gebruik van studiedata de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van onderwijs(beleid) verbeteren. Zo kunnen lerenden met gepersonaliseerde begeleiding en onderwijs-op-maat soepel hun onderwijs volgen. 

Waar gaat dit programmaonderdeel over?

 

De inzet van studiedata in mbo, ho en wo biedt kansen om het onderwijs slimmer te organiseren en het onderwijs voor lerenden te personaliseren. De drie sectoren hebben vergelijkbare behoeften op die vlak: hoe kan het gebruik van studiedata, learning analytics en AI bijdragen aan personalisering van het onderwijs? Hoe verbeteren we het geven van geautomatiseerde feedback, het verbeteren van studieadvies, curriculumopbouw en onderwijsonderzoek met behulp van studiedata? En hoe kan de inzet van studiedata en AI inzichten opleveren voor effectieve interventies?  

Binnen elke sector zijn instellingen op zoek naar gezamenlijkheid. Er zijn ook steeds meer vraagstukken waarbij een individuele instelling niet verder komt. Hierdoor groeit de behoefte aan afspraken rondom wettelijke en ethische kaders, een autonome en flexibele digitale infrastructuur, zeggenschap over data en gedeelde, bewezen aanpakken. Door kennis en ervaringen te delen, hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden. Zo zijn instellingen beter in staat om het welzijn van lerenden, hun voortgang en risico op uitval (studentsucces) te monitoren en hier met gerichte interventies op in te spelen. Lerenden krijgen inzicht in hun eigen leerproces en instrumenten om hierin te sturen. Docenten zijn beter in staat om de effectiviteit van hun onderwijs te verhogen. Onderzoekers zetten data in als bron voor evidence-informed-onderwijsvernieuwing. Leven Lang Ontwikkelen en de transformatiehub Wendbaar en efficiënt georganiseerd onderwijs worden ondersteund door de inzet van data. 

Voor wie doen we dit?

(edtech)

Lerenden

boeken

Docenten

brains

Onderzoekers

handen schudden

Studentbegeleiders

laptop

Beleidsadviseurs

Wat willen we bereiken

De pilothub Studiedata en AI wil dat er over twee jaar een sterk, actief landelijk netwerk is rondom de onderwerpen studiedata en AI. Binnen dit netwerk kunnen verschillende communities kennis delen, best practices verzamelen en vragen uit de sector vertalen naar concrete producten en diensten. Het team van de pilothub zal actief bestaande communities verbinden en ondersteunen, en samen met hen -en andere (markt)partijen- producten en diensten ontwikkelen. 

pijlen naar beneden
Vragen? Neem contact op met het team van Studiedata & AI
Dominique Campman
Projectleider
Bram Enning
Aanvoerder
JaapJan Vroom
Aanvoerder

Het laatste nieuws

Onderwijs bewegen