Studiedata en AI

De pilothub richt zich, waar het gaat om studiedata, op een verantwoorde inzet die leidt tot een verbetering van de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van onderwijs(beleid). Bij AI richten we ons op de verantwoorde adoptie van AI voor het onderwijs van nu en in de toekomst.

Waar gaat dit programmaonderdeel over?

 

De ontwikkelingen rondom AI gaan snel en hebben impact op allerlei terreinen in het onderwijs. Bij AI zijn we er daarom op gericht om handvatten te bieden voor de verantwoorde adoptie van AI in het onderwijs. Heel concreet doen we dat door het formuleren van een gezamenlijke visie (mbo, hbo en wo) op AI voor en door het onderwijs, met een bijbehorende routekaart om die ook te realiseren. Urgente vragen rondom AI bieden we het hoofd door op korte termijn aan de slag te gaan door onder meer het uitbrengen van het AI magazine, het inrichten van een landelijk punt AI en onderwijs, het opzetten van een community website en het inventariseren en delen van lopende initiatieven en behoeften binnen de sector.

Bij studiedata zijn we erop gericht om met een verantwoorde inzet binnen instellingen de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van onderwijs(beleid) te verbeteren. Heel concreet kan het gebruik van studiedata lerenden bijvoorbeeld helpen om met gepersonaliseerde begeleiding en onderwijs-op-maat soepel hun onderwijs te volgen.

Bij steeds meer vraagstukken lopen instellingen tegen de grenzen van de eigen instelling aan (door natuurlijke grenen aan kennis, expertise en budget). Hierdoor groeit de behoefte aan gezamenlijke afspraken rondom wettelijke en ethische kaders, data- en AI-geletterdheid voor docenten (en anderen) en een (gedeelde) autonome en flexibele digitale infrastructuur. De pilothub draagt zorg voor de benodigde bundeling van die kennis en expertise.

Hier vind je de community Data & AI: het netwerkplatform rondom deze thema’s.

Voor wie doen we dit?

Lerenden

De lerende krijgt een eenvoudig en helder overzicht waarin hij kan zien hoe zijn of haarde studievoortgang zich heeft ontwikkeld, hoe hij ervoor staat en waar hij op basis van die inzichten zich de komende tijd op zouden moeten focussen. Er staan hem slimme hulpmiddelen ter beschikking die helpen bij keuzes in het leren zelf of het plannen daarvan.

Docenten

De docent ziet hoe zijn studenten zich hebben ontwikkeld, hoe hun voortgang er nu voor staat, wat hij op basis van die inzichten eventueel aan interventies kan plegen en het beste kan adviseren voor de komende tijd.

Onderzoekers

Een onderzoeker heeft voor zijn onderzoek de beschikking over meerjarige, kwalitatief hoogstaande data (eventueel op nationaal niveau) van betrouwbare bronnen met duidelijke definities en beschrijvingen.

Studentbegeleiders

Een studentbegeleider heeft voor een advies- of begeleidingsgesprek gesprek een eenvoudig en helder overzicht waarin hij kan zien hoe de student zich heeft ontwikkeld, hoe de student er nu voor staat en hoe zich dat verhoudt tot andere studenten, en wat hij op basis van die inzichten het beste kan adviseren voor de komende tijd.

Beleidsadviseurs

Een beleidsadviseur heeft voor belangrijke vraagstukken een eenvoudig en helder overzicht, gebaseerd op betrouwbare gegevens, waarin hij kan zien hoe de belangrijke beleidsthema’s zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld binnen de instelling, wat de impact is geweest van zijn beleidsadviezen tot nu toe, en wat de urgente thema’s worden voor de komende tijd om data gedreven adviezen te kunnen voorstellen.

Expeditie AI

Hoe gaan we om met AI? Waar zitten de uitdagingen, en waar liggen de kansen? In samenwerking met SURF werkt Npuls aan Expeditie AI, een gezamenlijke ontdekkingsreis naar het onderwijs van de toekomst. Meer informatie over lopende en toekomstige initiatieven vind je hier.

Aanvoerder aan het woord  

Wat willen we bereiken

De pilothub Studiedata en AI wil dat er over twee jaar een sterk, actief landelijk netwerk is rondom de onderwerpen studiedata en AI. Binnen dit netwerk kunnen verschillende communities kennis delen, best practices verzamelen en vragen uit de sector vertalen naar concrete producten en diensten. Het team van de pilothub zal actief bestaande communities verbinden en ondersteunen, en samen met hen -en andere (markt)partijen- producten en diensten ontwikkelen. 

 

 

Wil je de startnotitie liever downloaden? Klik dan hier.

pijlen naar beneden
Vragen? Neem contact op met het team van Studiedata & AI
Karin Eijsink
Programmamanager
Dominique Campman
Projectleider
Bram Enning
Aanvoerder
JaapJan Vroom
Aanvoerder

Het laatste nieuws

Onderwijs bewegen