Verkenning digitale vaardigheden in het mbo, hbo en wo

Hoe kan Npuls van toegevoegde waarde zijn voor de verbetering van digitale vaardigheden van docenten en lerenden? Deze vraag lag aan de basis van een verkenning naar het landschap van digitale vaardigheden in het mbo, hbo en wo. Als aanjagers van kennisdeling delen we de uitkomsten natuurlijk met jullie! 

19 maart 2024 1 min

Digitale vaardigheden verbeteren: hoe dan? Zowel binnen als buiten Npuls wordt al veel actie ondernomen. Door onderwijsinstellingen zelf en er is een groot en divers landschap van organisaties die zich vanuit verschillende perspectieven richten op de ontwikkeling van digitale vaardigheden in onderwijsinstellingen en/of in de maatschappij. Hoe kunnen we vanuit Npuls van toegevoegde waarde zijn?

Het rapport start met definities en modellen die digitale vaardigheden beschrijven en elementen uit de praktijk die van belang zijn. Ook zoomen we in op kritische en functionele vaardigheden en presenteren we voorbeelden van initiatieven voor de verbetering van digitale vaardigheden.

Met dit rapport in de hand bekijkt Npuls in de komende periode wat volgende stappen zijn. Vanwege de positionering van Npuls in het vervolgonderwijs, kunnen we  

  • overzicht creëren;
  • verbindingen leggen;
  • werken aan gemeenschappelijke visievorming;
  • witte vlekken identificeren;
  • bijdragen door kennisontwikkeling.

Hierbij zoeken we natuurlijk aansluiting bij de LLO Katalysator en bij andere Nationaal Groeifonds programma’s die binnen hun sector werken aan digitale vaardigheden.

Nu al geïnteresseerd in dit onderwerp? Meld je alvast bij het sleutelteam van jouw instelling.

Download de verkenning hier