Microcredentials

Microcredentials: een steeds bekender concept in het vervolgonderwijs. Binnen Npuls geven we een impuls aan deze onderwijseenheden, zowel binnen het mbo als het hbo en wo. Microcredentialing – het aanbieden van onderwijs in kleinere eenheden die afzonderlijk worden gecertificeerd – stimuleert flexibilisering van het onderwijs en geeft herkenbare waarde aan het Leven Lang Ontwikkelenaanbod van instellingen.

Ga naar:      Microcredentials      |      Samen doorbouwen aan microcredentials (hbo & wo)      |      Pilot microcredentials (mbo)

Op deze pagina lees je meer over microcredentials – wat microcredentials zijn, voor wie ze bedoeld zijn, wat de meerwaarde is voor onderwijsinstellingen binnen het mbo, hbo en wo, professionals en werkgevers en welke impuls we eraan geven binnen Npuls. Wil je meer weten over de projecten in het mbo, hbo en wo? Ga daar naar de pagina’s van de projecten via bovenstaand menu. Op deze pagina:

Wat zijn microcredentials?

De microcredential is een betrouwbaar certificaat waarmee lerenden kunnen aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen na succesvolle afronding van een onderwijseenheid. De microcredential geeft met andere woorden een zelfstandige waarde aan een kleinere onderwijseenheid. Bij een microcredential gaat het echter niet alleen om het eindresultaat. Het gehele proces, inclusief de leeractiviteiten en bijbehorende toetsing van leeruitkomsten, geeft waarde aan een microcredential, die wordt erkend binnen en buiten onderwijsinstellingen.

Voor wie doen we dit

(edtech)

Lerenden (professionals)

………..

handen schudden

Werkgevers

….

boeken

Onderwijsinstellingen

……

Kennisbank

Er vindt steeds meer kennisdeling plaats over microcredentials. Hier vind je een overzicht daarvan.

  • < Artikel hogeschool >
  • < Artikel mbo-school >
  • < Interview universiteit >
  • < ……. >

Microcredentials magazine

Van een pilot in het hbo en wo naar verankering in tientallen mbo-scholen, hogescholen en universiteiten in Nederland – microcredentials zijn een steeds bekender concept in het vervolgonderwijs. Tijd voor een magazine vol informatie en inspiratie voor docenten en andere onderwijsprofessionals!

Dit magazine legt de meerwaarde van microcredentials, lessons learned van de pilot, visie op de toekomst en microcredentials in cijfers vast. Bestuurders, projectleiders uit de onderwijsinstellingen, aanvoerders van Npuls en werkgevers komen aan het woord. Bijna 50 pagina’s aan interviews, columns, reflecties en meer.