Update Referentiekader Privacy en Studiedata: Focus op AI en mbo

Npuls werkt aan een update van het referentiekader voor het programma Studiedata en AI. Dit keer breiden we uit naar het mbo en verdiepen we ons in AI in het onderwijs.

01 juli 2024 2 min

In het mbo spelen specifieke onderwerpen zoals zorgplicht en begeleiding van minderjarige studenten een grotere rol dan in het hbo en wo. Door de intensieve begeleiding van mbo-studenten is het belangrijk dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt. AI biedt nieuwe mogelijkheden voor onderwijsinstellingen, mits dit verantwoord gebeurt. Hoe waarborg je de privacy van studenten? Wat zijn de wettelijke eisen? Welke ethische dilemma’s kom je tegen en hoe ga je daarmee om? Dit zijn de kernvragen rond studiedata en AI.

Inbreng van experts en gebruikers + enquête
De komende maanden werken we samen met experts en gebruikers om het referentiekader geschikt te maken voor het mbo en aan te vullen met AI-thema’s die belangrijk zijn voor privacy en studiedata. Onder leiding van Menno Jehee werkt een team van Npuls samen met deskundigen uit het veld aan dit proces en organiseert werkgroepen.

We hebben een enquête opgesteld voor onderwijsprofessionals en studenten om input te verzamelen over nieuwe onderwerpen voor het mbo en AI. Ook peilen we de interesse om mee te werken aan de volgende versie.

Vul de enquête hier in

 

Wil je bijdragen aan een werkgroep of meer informatie? Neem contact op met Bram Enning (bram.enning@npuls.nl of Dominique Campman (dominique.campman@npuls.nl)