Learning Analytics Magazine: best en worst practices

Inspiratie en praktijkverhalen over hoe te starten met learning analytics

30 mei 2024 2 min

Learning Analytics (LA) is in verschillende fasen van implementatie binnen het Nederlandse vervolgonderwijs. Terwijl sommige instellingen nog aan het begin staan en de mogelijkheden verkennen, zijn anderen bezig met het opschalen van hun eerste successen. Er zijn diverse factoren die de implementatie van LA kunnen bevorderen of belemmeren, ongeacht de fase waarin een instelling zich bevindt. Om instellingen te ondersteunen bij de implementatie, hebben we meer dan 100 artikelen geanalyseerd en de factoren ingedeeld in zes thema’s, die als leidraad kunnen dienen voor een effectieve en efficiënte invoering van LA.

Voor wie
Onderwijsprofessionals in het mbo, hbo en wo

Type kennisproduct
Magazine

Samenvatting
Dit magazine is de eerste uitgave van het project “Best and Worst Practices Learning Analytics”, een van de projecten van de Npuls pilothub Study Data & AI. Learning Analytics (LA) richt zich op het beantwoorden van vragen uit de onderwijspraktijk door middel van studiedata. Het doel is om studentgegevens te analyseren en te rapporteren en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. In dit project worden inzichten uit de literatuur en de praktijk gecombineerd om tot output te komen die gemakkelijk toegankelijk is en eenvoudig vertaald kan worden naar de praktijk.

Download hier het magazine