Impactscan OpenUp

Als jouw instelling aangemeld is voor de regeling OpenUp, dan is het uitvoeren van de impactscan de volgende stap. De impactscan staat centraal tijdens de gehele regeling OpenUp. De scan is bedoeld als begeleidingsinstrument. De scan stelt je als instelling in staat om je startsituatie omtrent digitale en open leermaterialen (DOL) in kaart te brengen. Aan de hand daarvan formuleer je als instelling ambities en een actieplan voor de looptijd van de regeling en daarna.

 • De gebruikte begrippen in deze impactscan vind je in de begrippenlijst rond digitale leermaterialen.
 • In de uitleg van de impactscan wordt de afkorting DOL gebruikt voor digitale en open leermaterialen.

Instructie

De impactscan OpenUp bestaat uit 2 onderdelen:

De vragenlijst (.xls)

De vragenlijst en het actieplan bevatten 6 aandachtsgebieden:

1. Visie & Beleid  

In hoeverre is er visie en beleid geformuleerd rondom DOL of is het een onderdeel van de strategie van de instelling?

2. Cultuur  

In hoeverre is er een cultuur van delen en (her)gebruiken? En worden DOL geadopteerd door docenten, een team, de organisatie? Worden docenten ervoor erkend en gewaardeerd dat zij DOL maken, delen en (her)gebruiken?

3. Ondersteuning  

In hoeverre worden docenten, medewerkers (en andere stakeholders) ondersteund in het maken, delen en (her)gebruiken van DOL?

4. Professionalisering 

In hoeverre is er een aanbod rondom het maken, delen en (her)gebruiken van DOL? Is DOL een onderdeel van de professionele ontwikkeling?

5. Samenwerking 

In hoeverre is er uitwisseling en overleg over boekenlijsten? Is er samenwerking in de instelling of landelijk vanuit een vakgebied (in community’s)? Is er een samenwerking met uitgeverijen?

6. Infrastructuur 

In hoeverre is er een technische infrastructuur waar gemaakte DOL kan worden geplaats waardoor ze centraal te vinden zijn en er een mogelijkheid is voor hergebruik? Is er een aanspreekpunt waar docenten terecht kunnen met vragen?

Het scoren van deze aandachtsgebieden in de scan vindt plaats in vijf fases. Je geeft aan wat je startpositie is op een aspect van een as. Deze score loopt van 0 t/m 6 en is een duiding van de beginsituatie op je instelling. Het is dus geen waardeoordeel.

Dit zijn de vijf fases

Nul-fase 

Er is geen of beginnend bewustzijn over bestaan en (her-)gebruik van DOL, er is geen inbedding in het curriculum, geen beleid vanuit de instelling.

Awareness-fase 

Er is groeiend bewustzijn op bestaan en gebruik van DOL, en een enkele pionier gebruikt op eigen initiatief en op eigen gezag DOL in het curriculum, veelal los van beleid van de instelling/faculteit/opleiding.

Experimenteerfase 

Experimenten en pilots met gebruik van DOL vinden plaats in zicht van de organisatie en worden geëvalueerd. Er is nog geen instellingsbeleid, mogelijk wel de intentie dit te ontwikkelen.

Implementatiefase 

Projecten rond DOL worden gecontroleerd uitgevoerd en er vindt opschaling plaats, gericht op integratie en adoptie in het curriculum, in aansluiting op (instellings)beleid.

Duurzaamheidsfase

Het gebruik van DOL is ingeregeld in de lijn: processen, services, organisatie en infrastructuur zijn op orde om te komen tot integratie in het curriculum en adoptie door docenten.

De vier stappen van de inschrijving voor de regeling OpenUp

Als instelling doorloop je onderstaande 4 stappen om je inschrijving volledig te maken:

 • Stap 1: De vragenlijst van de impactscan
  • Lees de instructies op het eerste tabblad van de vragenlijst en beantwoord alle vragen voor je startsituatie, de ambitie over 1,5 jaar en de ambitie over 5 jaar. Als resultaat volgt er een diagram voor jouw instelling.
  • Tip: betrek de juiste mensen en neem voldoende tijd voor het gesprek.
 • Stap 2: Het actieplan-template van de impactscan
  • Open het actieplan-template en vul deze volledig in.
  • Neem mee dat de beoordelingscommissie zal kijken naar de volgende criteria:
   1. Ambitie
   2. Impact van de acties
   3. Planning en realisatie
   4. Balans tussen de aandachtsgebieden
 • Stap 3: Instemmingsformulier CvB
  • Om de inschrijving compleet te maken is het nodig een instemmingsformulier te laten tekenen door een CvB-lid.
 • Stap 4: Schrijf je definitief in voor de regeling OpenUp
  • Dit doe je via het inschrijfformulier. Inschrijven kan vanaf 15 mei tot en met vrijdag 14 juni 2024 23.59 uur.

 

Tip: Zorg ervoor dat je op tijd op de agenda van het CvB komt te staan, zodat je die handtekening hebt voordat de deadline voor de definitieve inschrijving is verstreken.

Vragen

Ga voor up-to-date informatie over de regeling naar npuls.nl/regeling-openup. Heb je nog vragen over de impactscan of de regeling, bekijk de FAQ of stuur een mail naar leermaterialen@npuls.nl. Er zijn ook nog 2 vragenuurtjes gepland:

Maandag 27 mei 2024 
13:00 – 14:00 
Link naar meeting 
 
Woensdag 5 juni 2024 
13:30 – 14:30  
Link naar meeting