Startup in Residence EdTech

De nieuwe editie ging in september 2023 van start.

18 oktober 2023 7 min

Wat is Startup in Residence?

Startup in Residence EdTech is een programma voor onderwijsinstellingen die met innovatieve organisaties willen samenwerken aan uitdagingen binnen het onderwijs, waarbij educatieve technologie een mogelijke oplossing biedt. Het programma biedt begeleiding voor de startups en onderwijsinstellingen en vergemakkelijkt hiermee de samenwerking.

Over het programma

Wat is het programma Startup in Residence? Wat houdt EdTech in? Waarom meedoen aan het programma als onderwijsinstelling? Wat wordt van een deelnemende instelling verwacht? Waarom meedoen als startup? Hoe gaan we aan de slag? Wie zijn betrokken? Resultaten

Startup in Residence (SiR) is een bewezen manier om publieke organisaties te verbinden met innovatieve bedrijven, waaronder startups. Naast de ambitie om samenwerking te stimuleren, beoogt het programma uitdagingen waar het onderwijs voor staat aan te pakken en innovatieve oplossingen hiervoor te ontwikkelen. De focus ligt bij dit programma op toepassingen van EdTech in het hoger onderwijs.

Het doel van het programma is om als onderwijsinstellingen meer vraaggestuurd en vanuit co-creatie samen te werken met innovatieve bedrijven die EdTech oplossingen ontwikkelen. Daarnaast is het doel om met instellingen te investeren in startups met de beste innovatieve ideeën, zodat hun prototypes ontwikkeld kunnen worden tot succesvolle producten die het onderwijs verbeteren. De instelling werkt in de pilot actief mee aan het aanscherpen en finaliseren van de oplossing. Is de pilot succesvol en willen beide partijen verder? Dan heeft de onderwijsinstelling de mogelijkheid om als ‘launching customer’ op te treden.

EdTech betreft alle technologie, zowel hard- als software, die ontwikkeld is voor de verbetering van onderwijsprocessen en logistieke vraagstukken binnen een onderwijsinstelling.

Dit programma is geschikt voor onderwijsinstellingen in het onderwijs die graag willen samenwerken met (kleine), innovatieve bedrijven. Door de opzet van het programma wordt dit op een laagdrempelige manier gefaciliteerd.

Waarom meedoen?

  • Vind slimmere oplossingen om jouw onderwijs te verbeteren;
  • Ondersteun en faciliteer creatieve uitwisseling tussen onderwijsinstellingen en startups;
  • Draag bij aan het versterken van het EdTech startup ecosysteem in Nederland.
  • Ingewikkelde aanbestedingen en subsidieaanvragen worden voorafgaand aan de samenwerking al opgepakt. Dit maakt de implementatie in jouw instelling gemakkelijker.

De doorlooptijd van het programma is ongeveer één jaar, waarbij de eerste vier maanden voorbereiding zijn, zes maanden looptijd en twee maanden evaluatie.

Daarnaast dient de instelling toegang te verlenen tot relevante data en contacten om de innovatieve startup te assisteren. Verder is men onderdeel van het mentor- en trainingsprogramma. Er wordt verwacht dat de instelling hierbij nauw samenwerkt met de startup om het programma tot een succes te maken, middels experimenteren, testen en evalueren.

Het Startup in Residence programma is geschikt voor innovatieve startups die het een uitdaging vinden om samen met instellingen in het hoger onderwijs een innovatie oplossing te zoeken voor een ‘challenge’. Het is een unieke kans om samen te werken met een instelling en het hoger onderwijs te innoveren. Gedurende de looptijd van het programma krijgen zowel startups als instellingen ondersteuning en extra kennis en ervaring aangeboden om hun product of dienst verder te ontwikkelen.

Allereerst worden er door het programmateam vraagstukken verzameld bij onderwijsinstellingen. De instellingen werken deze vraagstukken samen met het programmateam uit tot concrete challenges. Met deze ‘challengehouders’ wordt een zogenaamd SiR-contract getekend.

Vervolgens gaat het projectteam aan de slag met het tenderproces op basis van de challengeomschrijving. Wanneer deze akkoord is zal deze gepubliceerd worden en is het tijd om zoveel mogelijk startups te bereiken voor eventuele oplossingen. Na een wettelijk vastgelegde periode waarin men zich kan inschrijven als bedrijf, is het tijd om een selectie te maken van geschikte oplossingen. Dit proces verloopt ook op een gestructureerde, vooraf vastgelegde manier. Is er een geschikte samenwerkingspartner gevonden? Dan kan er gestart worden met het co-creatie proces tussen de onderwijsinstelling en startup. Gedurende de incubatiefase wordt er door beide partijen een mentor- en trainingsprogramma gevolgd, gericht op specifieke thema’s die tijdens een dergelijk proces relevant zijn.

Deelnemende instellingen: de sleutel van het programma ligt bij de deelnemende hogescholen en universiteiten die een challenge inbrengen. De eerste versie van SiR EdTech is bedoeld om duidelijk te krijgen of deze aanpak door deelnemende instellingen wordt gezien als een verrijking

Programmateam Startup in Residence EdTech: Het programmateam helpt de instellingen met het formuleren van challenges waar de startups zich voor aan kunnen melden. Dit gaat om een gerichte uitdaging, met daarbij een aantal criteria waar een voorstel op beoordeeld gaat worden. Daarnaast is het programmateam verantwoordelijk voor het werven van startups en mentoren, het trainingsprogramma voor de instellingen en startups vormgeven en vervolgens uitvoeren van het daadwerkelijke programma, incl het opzetten en begeleiden van de beoogde pilots.

De eerste editie van Startup in Residence EdTech werd mogelijk gemaakt door de werkgroep EdTech van het Versnellingspan. In het vervolg wordt dit mogelijk gemaakt door EdTech van Npuls.

SURFSURF ondersteunt bij het opzetten en begeleiden om zo alle noodzakelijke randvoorwaarden te bewaken. Dit betreft o.a. het inkoopproces coördineren en de juiste mensen binnen SURF aansturen.

Wat voor resultaten hebben andere Startup in Residence-programma’s behaald?

Startup in Residence is een bewezen methodiek, ontwikkeld door de Gemeente Amsterdam, die al bij meerdere organisaties uit de publieke sector een succes is gebleken. Zo heeft het programma bij de Gemeente Amsterdam[1] tussen 2015-2018 geleid tot een selectie van 34 startups en hen beloond met deelname aan het zogenaamde incubatieprogramma. Van deze groep was er met 16 van deze organisaties een daadwerkelijke samenwerking tot stand gekomen in verschillende vormen van publiek-private samenwerkingen. De werkgroep EdTech wil deze beweging ook binnen het onderwijslandschap realiseren, zodat ook binnen deze sector dergelijke samenwerkingen groeien. Hiervoor worden de basisfacetten van het programma gebruikt, dezelfde stappen doorlopen, en toegespitst op potentiële samenwerkingen voor het hoger onderwijs.

[1] https://startupinresidence.com/amsterdam/media/sites/2/2019/06/Startup_In_Residence_Report_NL.pdf

De challenges van de tweede editie

Challenges
Deze editie (september 2023) van Startup in Residence zijn er vijf challenges geformuleerd – van één universiteit en vier hogescholen. De challenges zijn als volgt:

Workflow voor onderwijs – Rijksuniversiteit Groningen & Talent Tree LDA
De uitdaging is om een generieke workflow-oplossing op te zetten, geïntegreerd met de leeromgeving, om niet-standaard onderwijsprocessen met betrekking tot stages, laboratoriumonderwijs, scripties en praktijkopdrachten te stroomlijnen.

VR Stressgame – Hogeschool Rotterdam & Skillfull
De hogeschool Rotterdam wil een hoogwaardige, kosteneffectieve Virtual Reality (VR) oplossing creëren voor het trainen van studenten in zachte vaardigheden zoals communicatie, samenwerking, besluitvorming, aanpassingsvermogen en leiderschap binnen een team, met name in stressvolle en onverwachte situaties.

Relatiekennis in voortgangstoetsen – Hogeschool Utrecht & Game Tailors
Game Tailorsgaat aan de slag om een aantrekkelijke app-oplossing te creëren die studenten in para-medische programma’s motiveert om hun algemene professionele kennis te verwerven, te behouden en uit te breiden.

Smart assessment planning – Hogeschool Utrecht & Data Monqs
De uitdaging is om een efficiënte oplossing te ontwikkelen voor het plannen en organiseren van beoordelingsgesprekken op initiatief van leerlingen, waarbij meerdere partijen en bronnen betrokken zijn, zoals docenten, werkveldassessoren en kamerreserveringen.

Multidisciplinaire teams – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen & Startupandrunning
De hogeschool van Arnhem en Nijmegen vraagt om een oplossing om de kloof te overbruggen tussen studenten met ondernemersideeën en de kennis, expertise en netwerken die nodig zijn om die ideeën om te zetten in succesvolle ondernemingen.