Inzichten Behoeftenonderzoek Streaming XR

In maart-april 2024 ging Npuls in gesprek met 17 onderwijsprofessionals die XR inzetten in het onderwijs. Zo kwam er een beeld van hoe lessen worden voorbereid, wat goed gaat en waar uitdagingen spelen. Door de inzichten uit de gesprekken in de Npuls Kennisbank te delen draagt de pilothub XR bij aan een advies voor het breed inzetten van streaming XR als dienst binnen het vervolgonderwijs.

01 juli 2024 1 min

Wat
Onderzoeksresultaten onderzoek streaming XR

Voor wie
Onderwijsprofessionals in het mbo, hbo en wo met XR affiniteit of ambities

Type kennisproduct
Onderzoek

Samenvatting
Een behoeftenonderzoek naar inzichten en behoeftes van 17 onderwijsprofessionals die XR inzetten in het onderwijs

Bekijk hier de resultaten van het behoeftenonderzoek online