HAN neemt de regie op digitale leermaterialen 

De HAN University of Applied Sciences is serieus aan de slag gegaan met de regie op leermaterialen. Daarom ligt er nu niet alleen een visie, maar is er een framework met kaders voor het delen en (her)gebruiken van digitale en open leermaterialen en een roadmap tot aan 2035. In de sprintsessie van 24 april deelden Marijn Post en Michiel de Jong het plan van aanpak van de HAN. 

08 mei 2024 2 min

Wat

In deze sprintsessie delen Marijn Post en Michiel de Jong van de HAN hun visie op en plan van aanpak voor digitale leermaterialen. 

Voor wie

Beleidsmedewerkers en onderwijsondersteuners in het mbo, ho en wo. 

Type kennisproduct

Good practice

Samenvatting

In navolging van de Nationale Verklaring Regie op Leermaterialen is de HAN in 2023 gestart met een instellingsbreed ‘verandertraject aanpak digitale leermaterialen’. Het verandertraject zit nu in de initiatiefase. Het complete traject duurt 12 jaar.

In deze sprintsessie presenteerden Marijn Post en Michiel de Jong namens de HAN de totstandkoming van het verandertraject, de visie erachter en de integrale aanpak ervan. De nadruk ligt op wat de HAN op lokaal niveau kan uitvoeren, en waar er kansen liggen voor nationale coördinatie en samenwerking op het thema digitale leermaterialen. 

Fase 1: Regie voeren

De HAN heeft voor de komende 12 jaar doelen opgesteld en die vervolgens opgedeeld in 4 fases: 1. regie, 2. ontwerpen, 3. realiseren en 4 verduurzamen. In de eerste fase, die loopt tot januari 2025, is het doel om regie te voeren op de ontwikkeling, het (her)gebruik en de inkoop van digitale en open leermaterialen.  

Om dit te realiseren ontwikkelen zij een framework met HAN-kaders voor het delen en (her)gebruiken van open en digitale leermaterialen. In het framework staat welke acties er voor welke onderdelen genomen moeten worden om het doel te halen.

Ook levert het team bij de HAN een roadmap op die de aanpak na 2025 helder moet beschrijven. 

Een overzicht van alle deliverables van fase 1 van bovenstaande 5 onderdelen vind je in de presentatie (slide 14).  

Naast een inkijkje in de visie en aanpak op digitale leermaterialen deelden ze in de sprintsessie ook praktische voorbeelden voor het samenstellen van een team, het opstellen van deliverables en userstories. Een inspirerend voorbeeld voor de hele sector.

Download de presentatie