De AI Act – wat is de impact op het onderwijs? (webinar)

Zowel docent als lerende is al bezig met AI in het onderwijs. Om kaders en richtlijnen te bieden aan de razendsnelle ontwikkelingen is een AI act in de maak. Dit webinar biedt een basis voor begrip van de AI Act en haar impact op onderwijsinstellingen.

02 juli 2024 1 min

Wat

Dit webinar biedt een basis voor begrip van de AI Act en haar impact op onderwijsinstellingen.

Voor wie

Beleidsmedewerkers, docenten en onderwijsondersteuners in het mbo, hbo en wo.

Type kennisproduct 

Webinar

Samenvatting 

Dit webinar biedt een basis voor begrip van de AI Act en haar impact op onderwijsinstellingen. Moderator Ella Put en spreker Menno Jehee bespreken hoe de wet zich richt op productveiligheid en verantwoord gebruik van AI.

De AI Act, die eind juli of begin augustus van kracht wordt, bevat ongeveer 110 artikelen en regelt zowel de ontwikkeling als het gebruik van AI, met een focus op risicobeheer. Menno benadrukt de complexiteit en de kosten die onderwijsinstellingen mogelijk zullen ervaren bij naleving van de wet. Hoogrisico AI-toepassingen, zoals toelating tot onderwijs en monitoring van toetsen, krijgen speciale aandacht. Bovendien, hoewel sommige AI-systemen verboden zijn, is er nog veel onduidelijkheid en nadere uitwerking nodig.

De wet streeft naar een toekomstbestendige benadering en vraagt om nauwe samenwerking en naleving binnen de EU, zonder noodzaak voor nationale implementatie. De webinar biedt een basis voor begrip van de AI Act en haar impact op onderwijsinstellingen.