Privacyverklaring Npuls

Npuls hecht belang aan de privacy van deelnemende instellingen en bezoekers van de website. Als we je persoonsgegevens vragen, gaan we daar zorgvuldig mee om. We houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierover lees je alles in deze privacyverklaring.

 

Hoe gaan we om met je gegevens?

Als Npuls persoonsgegevens van je vraagt en verwerkt, dan staat je privacy voorop. Dat betekent onder andere dat:

 • We duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring.
 • We alleen de persoonsgegevens vragen die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • We je persoonsgegevens goed beveiligen, en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken.
 • Je je persoonsgegevens altijd kunt inzien, corrigeren of verwijderen.

 

Beveiligingsmaatregelen

We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen:

 • Ons systeem is alleen via een beveiligde verbinding vanuit het SURF-netwerk toegankelijk.
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van dataoverdracht te waarborgen.
 • We treffen organisatorische en fysieke toegangsmaatregelen.

Contact via e-mail

Als je via e-mail contact met ons opneemt voor vragen of support, kan het team van Npuls de volgende gegevens van je verwerken:

 • naam
 • e-mailadres
 • eventuele overige persoonsgegevens die je ons toestuurt in de e-mail

 

Waarom vragen we deze gegevens?

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor het beantwoorden en afhandelen van je vraag (rechtsgrond verwerking: toestemming). Door ons te mailen, geef je toestemming om je gegevens te verwerken.

 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Wanneer je via e-mail contact met ons opneemt, bewaren wij je gegevens zolang als op basis van de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en voor eventuele vervolgvragen.

Aanmelden evenementen

Als je je via onze website aanmeldt voor een evenement, vragen we de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam (verplicht veld)
 • e-mailadres (verplicht veld)
 • organisatie waar je werkt (verplicht veld)
 • organisatiesector waarin je werkt
 • functie
 • betalingsgegevens
 • dieetvoorkeuren
 • eventuele overige informatie die je vrijwillig invult

 

Waarom vragen we deze gegevens?

We hebben je gegevens nodig om je aanmelding te verwerken (rechtsgrond verwerking: uitvoering overeenkomst). Daarnaast kunnen we op basis van deze gegevens (statistisch) onderzoek doen, om zo onze diensten te verbeteren (rechtsgrond verwerking: gerechtvaardigd belang Npuls).

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Npuls kan jouw gegevens tot uiterlijk 18 maanden na het evenement gebruiken voor het verrichten van onderzoek. Dit onderzoek is gericht op het verbeteren van de evenementen die we aan de doelgroep aanbieden. Voor dit onderzoek pseudonimiseert Npuls de gegevens, waardoor ze niet meer direct herleidbaar zijn naar personen. Hiervoor verwijdert Npuls je naam en e-mailadres. Na 18 maanden worden je gegevens volledig geanonimiseerd, waardoor ze, zowel direct als indirect, niet meer herleidbaar zijn. Npuls kan de geanonimiseerde gegevens dan uitsluitend nog gebruiken voor statistisch onderzoek.

Aanmelding nieuwsbrief

Als je je aanmeldt voor onze online nieuwsbrief, vragen we de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • organisatie waar je werkt.

Iedere nieuwsbrief van Npuls bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

 

Waarom vragen we deze gegevens?

We hebben je gegevens nodig om je aanmelding te verwerken (rechtsgrond verwerking: uitvoering overeenkomst).

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Nadat je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, ontvang je deze per direct niet meer.

Webformulieren

Via onze website kun je formulieren invullen voor verschillende doeleinden. Zo kun je je bijvoorbeeld aanmelden als spreker voor een evenement of een feedbackformulier invullen. Als je een webformulier invult, kan Npuls de volgende gegevens van je vragen:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • interessegebied
 • organisatie waar je werkt
 • organisatiesector waarin je werkt
 • functie
 • eventuele overige informatie die je vrijwillig invult

 

Waarom vragen we deze gegevens?

We hebben je gegevens nodig om je aanmelding of vraag te verwerken (rechtsgrond verwerking: uitvoering overeenkomst).

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We bewaren je gegevens tot 1 maand nadat je vraag of aanmelding volledig verwerkt is, zodat we eventuele vervolgvragen nog kunnen beantwoorden.

Aan wie verstrekken we je gegevens?

De website en activiteiten van Npuls zijn ondergebracht bij SURF, omdat SURF(net) penvoerder is van Npuls. Personeel van SURF en diens housing- en beheerpartners hebben toegang tot relevante systemen. We verstrekken de door jou verstrekte gegevens alleen aan derde partijen als dit noodzakelijk is om de betreffende dienst aan jou te kunnen leveren.

Verder verstrekken we je gegevens alléén aan andere partijen na jouw toestemming, tenzij het wettelijk verplicht of toegestaan is je gegevens te verstrekken. Zo kan bijvoorbeeld de politie in het kader van een fraudeonderzoek gegevens bij ons opvragen. Npuls is dan wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens, dus jij kunt bepalen wat ermee gebeurt. Je kunt daarvoor contact opnemen met Npuls, zie de contactgegevens onderaan deze pagina. Wat kun je precies met de aan ons verstrekte gegevens?

 • Je kunt ons verzoeken om inzage in de gegevens die we van jou verwerken.
 • Je kunt ons verzoeken om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
 • Je kunt ons verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken.
 • Je kunt een digitaal overzicht opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.
 • Je kunt de toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken, bijvoorbeeld door je af te melden voor een nieuwsbrief. Let op: de verwerking van je persoonsgegevens vóór het intrekken van je toestemming, blijft rechtmatig.

Vind je dat Npuls niet goed omgaat met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij Npuls. Als jij en Npuls er samen niet uitkomen, kun je een klacht over Npuls indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht van bezwaar

Naast de hierboven genoemde rechten, kun je ook bezwaar maken tegen verwerkingen die plaatsvinden op grond van het gerechtvaardigd belang van Npuls of een derde partij. Dit kan wegens redenen die verband houden met jouw specifieke situatie. Bezwaar maken kan via de contactgegevens die je onderaan deze privacyverklaring vindt.

Let op: hiervoor gelden uitzonderingen. Wees je ervan bewust dat Npuls geen controle meer kan uitoefenen op materialen (bijvoorbeeld video) nadat die online zijn gepubliceerd op andere kanalen dan zijn eigen website. Ook in deze gevallen kan Npuls het beeldmateriaal na publicatie niet verwijderen. Uiteraard kiest Npuls het beeldmateriaal dat hiervoor wordt gebruikt, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar we linken op onze website. Npuls kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

Wijziging privacyverklaring

Npuls kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Cookiebeleid

Lees ook onze cookieverklaring, waar we uitleggen welke cookies we gebruiken op onze website en met welk doel.

Contactgegevens Npuls

Standplaats:
Moreelsepark 48
3511 EP Utrecht

E-mailadres: info@npuls.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2023.